Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Val 2018: Det här vill partierna i Stockholm

Vad vill riksdagspartierna och Feministiskt initiativ i Stockholms stadshus efter valet? Foto: STELLA PICTURES
Snart dags – 9 september är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Foto: ALEXANDER DONKA EXPRESSEN

Stockholms stad styrs sedan 2014 av en koalition med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.

Vad vill partierna i kommunvalet år? Vilka frågor går de till val på och vad vill oppositionen med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna?

Partiernas valplattformar och valmanifest förklaras efter hur många röster de fick i valet 2014. 

Det här vill Moderaterna i kommunvalet

Moderaterna fick ensamt flest röster kommunvalet i Stockholm, 27,16 procent eller 28 mandat. I sitt valmanifest vill Stockholmsmoderaterna göra Stockholm till Europas tryggaste huvudstad. Men även följande punkter:

■ Fler ordningsvakter, nolltolerans mot klotter och tiggeriförbud.

■ Mer lärarledd undervisning i alla årskurser. Inför en elevhälsogaranti och låt fritidshemmen erbjuda pedagogisk verksamhet.

■ Koordinera vägarbeten och byggnationer, så allt inte sker samtidigt.

■ Sänkt kommunalskatt och minska Stockholms skuldbörda.

Hela Moderaternas valmanifest för Stockholm här. 

Det här vill Socialdemokraterna i kommunvalet

Socialdemokraterna fick 21,96 procent vid förra valet och 24 mandat i Stadshuset. 

I ett förslag till valmanifest vill S göra ett antal saker. Bland annat:

■ Fortsätta bygga bostäder, 80 000 nya bostäder 2025 och 140 000 till 2030. Minst hälften ska vara hyresrätter. 25 procent ska byggas med rimliga hyresnivåer.

■ S vill anställa ytterligare 1 000 lärare i Stockholms förskolor och skolor. Alla barn ska gå i förskolan.

■ Fler poliser på gator och torg och stärkt myndighetssamverkan för att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten.

■ För miljön: Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2040.

Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det här vill Miljöpartiet i kommunvalet

Miljöpartiet fick 14,32 procent och 16 platser i stadshuset. Bland annat vill Miljöpartiet följande, enligt valmanifestet för Stockholm:

■ Fler bilfria gator i Stockholm och fler gågator. MP vill avsätta en och en halv miljard för ökad framkomlighet, där en miljard öronmärks för cykelåtgärder. 

■ MP vill utöka miljözonerna så att de smutsigaste bilarna inte tillåts köra på vissa gator och områden. Partiet vill sänka hastigheterna på vissa gator. MP vill ha en utsläppsfri innerstad 2030.

■ Kol för uppvärmning ska vara helt utfasat till 2022 och eldning med fossil olja ska ha upphört till senast 2025. MP vill "plastbanta" för att minska skräp och mikroplaster i vår omgivning. Bland annat ska konstgräsplaner som anläggs utformas så att inte mikroplaster sprids vidare. 

■ Stockholm ska vara en öppen stad där människor på flykt från krig och oroshärdar ska kunna bygga upp ett nytt liv under trygga förhållanden. 

5 frågor och svar om riksdagsvalet

1. När är riksdagsvalet 2018?

Söndagen den 9 september. 

2. Vem får rösta i riksdagsvalet?

Svenska medborgare som fyllt 18 år, senast på valdagen. 

3. Hur många procent måste ett parti få i riksdagsvalet?

Det krävs 4 procent för att ett parti ska på representanter i riksdagen. Eller 12 procent för ett valdistrikt.

4. Hur röstar man i riksdagsvalet?

Rösta i vallokal eller på ställe för förtidsröstning. Ta med röstkort och legitimation.

5. Vem ska jag rösta på i riksdagsvalet?

Du ska rösta på det parti vars politik och ideologi stämmer bäst överens med dina åsikter och hur du vill att Sverige ska styras de närmaste fyra åren. Finns inte röstsedel för ditt parti i vallokalen kan du ta en blank röstsedel och skriva hela partinamnet på valsedeln.
Vill du ha tips om vilket parti du ska rösta på kan du få hjälp av Expressens valkompass.

Det här vill Vänsterpartiet i kommunvalet

Vänsterpartiet fick 8,94 procent eller 10 mandat i kommunfullmäktige. Enligt partiets valplattform för Stockholm vill de arbeta för en jämlik, jämställd och klimatsmart stad. I valplattformen för Stockholm kräver de bland annat följande:

■  Se till att kvinnojourerna får tillgång till fler skyddade boenden och underlätta för den som är utsatt för våld i nära relation att få förtur i bostadskön. 

■ Fortsätta prioritera byggandet av hyresrätter med rimliga hyror framför dyra bostadsrätter och villor. 

■ Fortsätta driva på för en statlig skolpolitik som minskar skolsegregationen och sätter stopp för vinstdrivande företag som bedriver skolverksamhet med våra skattemedel. 

■ Fortsätta höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorg, förskola och andra kvinnodominerade yrken inom välfärden. 

Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det här vill Liberalerna i Stockholm

Liberalerna fick 8,28 procent av stockholmarnas röster i kommunvalet och 9 platser i Stadshuset. Partiet är i opposition. Det här är några punkter från partiets valprogram. 

■ Minst 50 procent av de anställda som arbetar med barnen i stadens förskolor ska vara förskollärare. Lönerna ska höjas och staden ska ha en egen förskollärarutbildning. 

■ Ett nytt demokratimuseum. Demokratin ska inte tas för given. Sverige behöver ett forum och museum över den svenska demokratin, att besöka digitalt och fysiskt. Liberalerna vill ha mer offentlig konst.

■ Fler möjligheter till arbete: Stärk jobbtorgen. Jobbtorgen har historiskt varit framgångsrika på att hjälpa individer att gå från försörjningsstöd till arbete eller utbildning.

■ Rätt att arbeta till 71. Anställda i Stockholms stad som så önskar ska ges rätt att arbeta kvar till 71 års ålder

Det här vill Sverigedemokraterna i kommunvalet

Sverigedemokraterna fick 5,16 procent av väljarnas förtroende i kommunvalet 2014, vilket resulterade i 6 platser i fullmäktige. Till valet 9 september vill partiet satsa på ökad trygghet, tillgång till bostäder och en bättre äldreomsorg, skriver de i sitt valmanifest. Bland annat vill Sverigedemokraterna i Stockholm följande:

■ De kommunala bostadsbolagen ska bygga fler hyresrätter. Ta bort vissa markrestriktioner som hindrar nybyggnationer. 

■ Öka patrulleringen av väktare i otrygga områden. Anställa fler ordningsvakter och fler kvinnojourer.

■ SD vill driva på från kommunens sida för ett bättre klimat för småföretag. Minska byråkratin och erbjuda stadens ungdomar meningsfulla sommarjobb och sysselsätta långvariga mottagare av försörjningsstöd, samt erbjuda deltidsarbetande inom vården som så önskar möjlighet till heltid och motverka kvotering på arbetsmarknaden.

■ SD vill anpassa invandringen efter stadens behov och möjligheter och redovisa kostnaderna årligen. SD skriver att man vill göra svensk kultur mer lättillgängligt i segregerade förorter och erbjuda de som önskar återvandra ett kommunalt återvandringsstöd.

 

Det här vill Centerpartiet i kommunvalet

Centerpartiet har tre mandat i fullmäktige och fick 4,69 procent av rösterna i Stockholm. Partiet betonar i sin valplattform att bostadspolitiken havererat. Det här går Centerpartiet till val på i huvudstaden:

■ Centerpartiet vill bygga Stockholm klimatsmart genom täta stadsmiljöer och använda stadens mark effektivt genom att bygga högre och kunna spara grönområden. Sänka kraven på antalet parkeringsplatser vid nybyggnation och avreglera hyresmarknaden för fler hyresrätter och ökad rörlighet.

■ Fortsätta driva på för att Stockholm upprättar ett skyskrapeprogramen för att strategiskt arbeta med var i staden vi kan bygga höga hus för en klimatssmart stadsutveckling.

■ Partiet vill se en högre polisiär närvaro i hela staden och en polis med god lokalkännedom. Stärka resurserna till arbetet mot hedersrelaterat våld.

■ De vill att Stockholm verkar för att fler stockholmare åker kollektivt, går och cyklar. Bygga ut Stockholms tunnelbana. Att varje investering i infrastruktur ska syfta till ökad framkomlighet, minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och samhällsekonomisk nytta. 

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det här vill Feministiskt initiativ i kommunvalet

Feministiskt initiativ fick 4,64 procent av väljarnas förtroende och tre mandat i stadshuset. I Fi Stockholms valmanifest vill partiet skapa skyddat boende för killar utsatta för hedersrelaterat våld och förbud mot nazister. Partiet vill bland annat:

■ Stoppa våldet genom att införa en hedersgaranti som innebär att varje socialtjänsteperson ska ha kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt öppna ett skyddat boende för killar som är utsatta för detta. 

■ Kommunala barnvakter för ensamstående föräldrar.

■ Gratis mensskydd i skolan.

■ Förbud mot att nazistiska organisationer får hyra stadens mark.

■ Fler Stockholmsjobb till nyanlända kvinnor.

Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det här vill Kristdemokraterna i kommunvalet

Kristdemokraterna fick 3,28 procent av rösterna och två mandat i stadshuset. I partiets skuggbudget och valplattform vill de sänka kommunalskatten med 45 öre per tjänad hundralapp. Partiet vill bland annat:

■ Kristdemokraterna vill införa en boendegaranti för alla över 85 år, satsa på en generösare biståndsbedömning i hemtjänsten samt anställa serviceassistenter som ska kunna utföra arbetsuppgifter som inte kräver undersköterskeutbildning, säger Erik Slottner (KD)

■ Kristdemokraterna vill satsa 20 miljoner kronor på kommunala trygghetsvakter med utökade befogenheter och 5 miljoner kronor på extra fysiska hinder mot terrorattentat. Partiet vill satsa 2 miljoner kronor för att starta upp en avhopparverksamhet för islamistiska extremister samt 4 miljoner kronor för ökade insatser mot hederskultur och hedersrelaterat våld.

■ För att göra staden ren och snygg vill KD satsa 28 miljoner extra på fler städinsatser, snabbare klottersanering, fler cityvärdar, vitmålade viadukter och utökat ljusprogram. 

■ Kristdemokraterna satsar därför 10 miljoner kronor på att stärka lärarnas och rektorernas ledarskap, 10 miljoner kronor på lovskola för elever som riskerar att missa kunskapsmålen och 10 miljoner kronor på förstärkt elevhälsa.

 

Så fungerar stadshuset i Stockholm

■ Stockholms kommun har 101 ledamöter i kommunfullmäktige som sitter i Stockholms stadshus. De väljs vart fjärde år, samtidigt med det ordinarie valet till riksdagen och valen till landstingen. 

■ Efter valet 2014 har Stockholms stad styrts av en koalition med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.

■ Stockholm har inga kommunalråd, men väl ett antal heltidsanställda borgarråd, och leds av finansborgarrådet Karin Wanngård, S, född 1975.

Moderaterna: 27,16 procent (28 ledamöter)

Socialdemokraterna: 21,96 procent (24)

Miljöpartiet: 14,32 procent (16)

Vänsterpartiet: 8,94 procent (10)

Liberalerna: 8,28 procent (9)

Sverigedemokraterna: 5,16 procent (6)

Centerpartiet: 4,69 procent (3)

Feministiskt initiativ: 4,64 procent (3)

Kristdemokraterna: 3,28 procent (2)

Valdeltagandet 2014 var 82,13 procent, det vill säga 587 690 av de 715 542 lämnade giltiga röster vid valet.