Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

SD rusar i ny mätning – är näst största parti

Sverigedemokraterna rusar i Expressens och Demoskops nya väljarbarometer för november
Foto: FREDRIK WENNERLUND / FREDRIK WENNERLUND/STELLA PICTURES STELLA PICTURES
Sedan valet den 9 september har allianspartierna tappat 4,2 procentenheter, enligt Expressens och Demoskops nya väljarbarometer.
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ebba Busch Thor, partiledare för Kristdemokraterna.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverigedemokraterna rusar i Expressens och Demoskops nya väljarbarometer för november – samtidigt som allianspartierna får underkänt av väljarna. 

SD skulle om det vore val i dag få 21,1 procent, en ökning med 3,6 procentenheter sedan valet i september. 

– Jag tror att ökningen i hög grad beror på att väljarna håller på att tröttna på den sandlådementalitet som de övriga partierna uppvisar, säger Jimmie Åkesson. 

Sedan valet den 9 september har allianspartierna tappat 4,2 procentenheter, enligt Expressens och Demoskops nya väljarbarometer. 

– Alliansens oförmåga att bilda regering, trots att man med SD:s hjälp lyckats rösta bort den sittande statsministern, slår tillbaka. Som bekant tolkas utgångsläget för regeringsbildningen på lite olika sätt inom Allianspartierna, och man riskerar därför, som enhet, ytterligare tapp oavsett vilken väg regeringsbildningen slutligen kommer att gå, konstaterar Demoskops vd Anders Lindholm. 

De rödgröna partierna ökar samtidigt marginellt till 41,2 procent – en uppgång med 0,5 procentenheter sedan valet.

Det stökiga parlamentariska läget och den utdragna regeringsprocessen ser ut att ha gynnat Sverigedemokraterna som rusar i den nya mätningen. 

Om det vore val i dag skulle partiet få 21,1 procent, enligt undersökningen – en statistiskt säkerställd uppgång med 3,6 procentenheter sedan valet. 

– Ambitionen att helt sätta SD i periferin ger i själva verket, liksom tidigare, partiet en central och till och med stärkt position, konstaterar Anders Lindholm och fortsätter:

SD-ledaren Jimmie Åkesson har all anledning att jubla över den nya väljarbarometern.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Demoskop: Flödet går i riktning mot SD

– För de två tydligaste regeringsivrarna på allianssidan, M och KD, finns en tendens att flödet går i riktning mot SD. Det ger en antydan om riskerna inför ett eventuellt extra val.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson: 

– Den här mätningen stärker min tro att vi skulle gynnas av ett extraval. Det är fortfarande långt kvar till en sån situation, men för varje dag som går, kommer det allt närmare.

Om frågan ställs ytterligare en gång till svenska folket kan de konservativt orienterade väljarna ännu tydligare komma att öka sitt stöd för SD, enligt Demoskop. 

– Att politiken nu enbart handlar om tänkbara samarbetskonstellationer, och vilka man kan och inte kan samtala med är inte gynnsamt för förtroendet för det politiska systemet och ledarskapet som helhet. Det är möjligen signifikativt att det parti som ska isoleras också är det som mer än andra har vunnit mark i den uppkomna situationen, fortsätter Anders Lindholm. 

Jimmie Åkesson igen: 

– Medan vi är redo för ta ansvar och är öppna för att samtala med alla för Sveriges bästa, har dom andra låst fast sig i varsitt hörn och vägrat agera vuxet.

Ett extra val kan innebära slutet för Miljöpartiet i riksdagen.
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

De partier som nu lever farligast är Liberalerna och Miljöpartiet, enligt Demoskop. 

– Stödet för MP ökade markant i direkt anslutning till det klimatfokus som uppstod i samband med den varma sommaren. Därefter har partiet åter tappat mark, och man ligger alltjämt, trots en viss ökning sedan den senaste mätningen, riskabelt nära fyraprocentsspärren, konstaterar Anders Lindholm. 

Liberalerna och Miljöpartiet lever farligt 

Liberalerna får i novembermätningen 4,1 procent (-1,4 procentenheter jämfört med valet) och Miljöpartiet noteras nu för 4,2 procent (-0,2).

– Vid ett alltför tydligt närmande till S riskerar en stor del av den redan begränsade plattformen att gå förlorad. L:s riksdagsstatus är på allvar hotad vid ett eventuellt extra val, säger Anders Lindholm. 

Moderaterna tappar samtidigt 1,5 procentenheter och Kristdemokraterna 1,4 jämfört med valet. 

Annie Lööf sitter säkert, enligt novembermätningen. Centerpartiet ökar marginellt jämfört med valet.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / IBL /IBL IBL BILDBYRÅ

För Centerpartiet är situationen annorlunda. 

Partiet ökar marginellt (+0,2 procentenheter) och skulle om det vore val i dag få 8,8 procent. 

Enligt Demoskop står Annie Lööfs väljare mer till vänster än Jan Björklunds, vilket innebär att avståndstagandet mot de rödgröna är mindre.

– Det framstår möjligen som paradoxalt utifrån exempelvis C:s syn i företagarfrågor, som brukar beskrivs som tydligt högerorienterad. C:s nuvarande situation, med ett ben i respektive läger är möjligen relativt gynnsam, och till och med logisk utifrån sympatisörernas perspektiv. Frågan är dock vad som sker när partiet fullt ut måste välja väg. I det skedet är fallhöjden sannolikt större än de potentiella vinsterna, menar Anders Lindholm. 

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten

Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)

Undersökningsperiod: 30 oktober – 6 november 2018.

Metod och urval: Telefonintervjuer utifrån befolkningsurval baserat på telefonnummer samt webbintervjuer i en panel som rekryteras bland besökare på drygt 400  socioekonomiskt stratifierade webbplatser. Att på eget initiativ anmäla sig till webbpanelen, så kallad självrekrytering, är inte möjligt.

Antal genomförda intervjuer: 1 614 intervjuer varav 1000 per telefon och 614 via webb.

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, utbildning, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek. Statistisk säkerhet: Alliansens tillbakagång och SD:s uppgång jämfört med riksdagsvalet är statistiskt säkerställda.

Beställare: Expressen.

Novembermätningen, parti för parti.

Socialdemokraterna: 29,2 procent (+0,9)

Vänsterpartiet: 7,8 (-0,2)

Miljöpartiet: 4,2 (-0,2)

Moderaterna: 18,3 (-1,5)

Liberalerna: 4,1 (-1,4)

Kristdemokraterna: 4,9 (-1,4)

Centerpartiet: 8,8 (+0,2)

Sverigedemokraterna: 21,1 (3,6)

S+V+MP: 41,2 (+0,5)

M+C+KD+L: 36,1 (-4,2)

Osäkra: 7,1 (+1,5)

Övriga: 1,7 (+0,2)

Inom parentes skillnad jämfört med valet.