Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så blir Sverige – om Ulf Kristersson blir statsminister

Så här kan Sverige se ut – om Ulf Kristersson blir statsminister. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN
Expressen har tillsammans med statsvetaren Anders Sundell gått igenom Ulf Kristerssons politiska manifest. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det pratas mycket om vem eller vilka som ska styra landet just nu – betydligt mindre om innehållet i politiken.

Expressen har tillsammans med statsvetaren Anders Sundell gått igenom Ulf Kristerssons politiska manifest.

Där finns bland annat ”klassisk socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik”, ”en klassiker från Reinfeldtåren” och ”en passning till Ebba Busch Thor”.

I en debattartikel i DN på tisdagen gick Ulf Kristersson ut och påtalade att han hade undersökt möjligheten att en alliansregering skulle kunna tillträda med stöd av Socialdemokraterna med att Stefan Löfven tydligt hade avvisat möjligheten.

– Mitt mål är fortsatt att bilda en alliansregering som är grundad i den reformagenda som Alliansen gemensamt har utvecklat och gått till val på. Den politiken är bra för Sverige och har störst möjligheter att också få stöd i riksdagen, skrev Moderatledaren.

I debattartikeln räknar Ulf Kristersson upp fyra övergripande politiska prioriteringar: samhällskontraktet mellan staten och medborgarna, ett jämlikt svenskt samhälle, en bättre rustad ekonomi inför sämre tider – och en migrationspolitik och integration som måste fungera "väldigt mycket bättre". 

Så blir Sverige – om Ulf Kristersson blir statsminister

Expressen har låtit statsvetaren Anders Sundell gå igenom och kommentera Ulf Kristerssons politiska manifest – punkt för punkt. 

– Jag blev förvånad över punkt två och betoningen på jämlikhet, det låter inte som klassisk moderat politik. Det kan tolkas lite som en förlängning på Fredrik Reinfeldts stora projekt att göra Moderaterna mer folkligt, det nya arbetarpartiet, säger Anders Sundell. 

 

Statsvetaren Anders Sundell. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Kristerssons politiska manifest, bit för bit

1. Alltför många tecken pekar på att den offentliga sektorn inte klarar av sina grundläggande uppgifter. Poliserna är för få, sjukvårdsköerna för långa och skolresultaten för svaga. Hårt arbetande skattebetalare måste kunna lita på att staten står för sin del av samhällskontraktet.

• Inled höjningen av försvarsanslagen till 2 procent av BNP. Stärk Sveriges roll inom EU, fortsätt att fördjupa vår relation till Nato.

Anders Sundell: ”Två procent är Nato-målet och det är ett steg mot Nato kan man anta. Försvaret själva säger att verksamheten är underfinansierad och inte kommer att klara de mål som politikerna har satt upp. Mer pengar till försvaret. Inget förvånande i den här punkten”. 

• Höj polislönerna och inför betald polisutbildning. Skärp straffen för gängkriminella. Kraftfulla åtgärder mot sexbrott och en politik som med kraft möter internationella stöldligor. Skärpt lagstiftning mot hedersförtryck.

Anders Sundell: ”Låter lite som motsatsen till Tony Blairs ”tough on the causes of crime”, något som Vänstern i Sverige har tagit upp också, att man ska gå på orsakerna till brott. Här är det betoning på straffet, man ska avskräcka från brott genom straff”. 

• Stärk domstolarnas oberoende och skyddet för enskildas fri- och rättigheter i våra grundlagar.

Anders Sundell: ”Oklart vad han menar här. Stärkt oberoende från vad? Från politiskt inflytande? Det kan handla om nämndemannasystemet, det kan handla om att skydda rättsväsendet från påtryckning från kriminella. Att ändra i grundlagarna är en väldigt stor sak”. 

• Återinför och bygg ut de riktade resurser som förra gången kortade sjukvårdsköerna. Samtidigt som flera långsiktiga reformer i svensk sjukvård behöver påbörjas.

Anders Sundell: ”Den långsiktiga reform inom sjukvården som har diskuterats mest under valrörelsen är att lägga ned landstingen vilket Kristdemokraterna har tryckt på. Kanske en passning till Ebba Busch Thor. Oavsett en väldigt stor omställning”. 

2. Sverige ska hålla ihop. Den svenska jämlikheten och jämställdheten är två omistliga värden. Om tilliten mellan människor eroderar så fungerar också ekonomin och demokratin sämre. Sverige ska inte vara ett land med stora klyftor.

Skillnader i inkomster och andra ekonomiska förutsättningar spelar roll, men de verkligt stora klyftorna handlar ofta om annat. Den största är den mellan de som har jobb och de som inte har det. Men det finns också en klyfta mellan stad och land. Och mellan de som har förmågan att anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad och de som inte har det. Här har staten en nyckelroll.

• Skolan ska vara språngbrädan vidare i livet och den viktigaste motorn för social rörlighet. Det ska råda ordning, reda och kunskapsfokus. Undervisningstiden i svenska och matematik ska utökas och skolor i särskilt utsatta områden behöver stärkas genom fler lärarassistenter och fler vuxna. Mångfald och valfrihet ska värnas samtidigt som både friskolor och kommunala skolor ska möta mycket högt ställda kvalitetskrav.

Anders Sundell: ”Intressant när Sverige största högerparti skriver om vikten av jämlikhet. Skillnad mellan vänster och höger brukar handla om jämlikhet i utfall eller jämlikhet i möjligheter. Här talar Ulf Kristersson när han talar om stora klyftor, om utfallet. Att skolan ska stärkas med mer resurser går emot vad många inom höger anser, att lösningen inte bara är att ösa pengar över skolan”. 

• Det ska finnas förutsättningar för bättre omställning på arbetsmarknaden. Stödet vid omställning måste förbättras, och samarbetsklimatet mellan arbetsgivare och fackförbund utvecklas ytterligare. Fler ska både kunna och vilja byta jobb och karriär mitt i arbetslivet.

Anders Sundell: ”Det här låter som klassisk socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik. Han lyfter inte upp LAS-regler till exempel som skulle kunna öka rörligheten, och framställer ju inte precis facket som något dåligt”. 

• Företagande och jobb i hela landet kräver infrastruktur som kan binda samman Sverige. Det gäller tåg, väg och flyg, men också den digitala kommunikationen. Skogs- och lantbruket ska ha konkurrenskraftiga villkor.

Anders Sundell: ”Lite intetsägande, men här kan man tänka att han ska hålla Centerpartiet på bra humör”. 

 

Ulf Kristersson meddelade på tisdagen att Stefan Löfven avvisat en alliansregering. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN


3. En ny regering måste föra en politik som rustar Sverige inför nästa lågkonjunktur. Det kommer att kräva en stram finanspolitik, men framför allt reformer för bättre konkurrenskraft och för att fler ska arbeta i stället för att försörjas med bidrag.

• Företagsbeskattningen behöver ses över och reglerna för personaloptioner förbättras. Regelförenklingsarbetet ska intensifieras. Rut-systemet breddas och byggas ut. Företagens kompetensförsörjning kan stärkas genom att systemet för arbetskraftsinvandring förbättras.

Anders Sundell: ”Nu låter det som mer moderatpolitik. Dessutom en skillnad i frågan om arbetskraftsinvandringen mot Socialdemokraterna som generellt sätt har varit mindre positiva till arbetskraftsinvandring”.

• Det måste löna sig bättre att ta ett första jobb, att arbeta, att arbeta mer och att utbilda sig. Marginalskatterna ska inte bestraffa ansträngning. Svenska företag behöver konkurrenskraftiga villkor i en global ekonomi.

Anders Sundell: ”Här är han inne på arbetslinjen, en klassiker från Reinfeldtåren. Det han säger här är: Sänkt skatt, sänkt skatt, sänkt skatt”. 

• En bred bostadsreform behövs för att öka rörligheten och minska skuldsättningen.

Anders Sundell: ”Det vill nog alla men vad betyder det? Är det marknadshyror han pratar om, amorteringskrav eller ränteavdragen? Inget av de här är särkilt populära vilket kan vara anledningen till att han inte är mer konkret. Ett sätt att minska skuldsättningen är att minska bostadspriserna, och det skulle innebära att alla som sitter på en bostad i dag skulle förlora en massa pengar”. 

• Klimatpolitiken behöver fokusera på inhemska åtgärder som minskar de stora industriella utsläppen och utsläppen från transportsektorn. Sverige ska vara ett internationellt föredöme och bidra med insatser som ger verklig klimatnytta.

Anders Sundell: ”Här går man emot Sverigedemokraterna som menar att vi inte kan göra mer i Sverige, att det är ineffektivt. Detta är en ställningstagande om att vi ska göra vår del”. 

• Sverige ska arbeta för att fördjupa EU:s inre marknad, särskilt för digitala tjänster. Vi ska fortsatt stå upp för frihandel. Europeisk konkurrenskraft är en del av svensk konkurrenskraft.

Anders Sundell: ”Nästan alla de stora partierna säger sig vara för frihandel men här finns en skillnad mot Laval-målet. Ju mer det blir av en inre marknad desto tuffare blir det för Sverige eftersom våra löner är betydligt högre än de är i många andra länder. Om folk från andra länder får komma hit och jobba på EU-villkor kommer man att konkurrera ut svenska arbetare lönemässigt. Här finns en tydlig konflikt med Socialdemokraterna”. 

4. De senaste årens stora flyktingmottagande riskerar att förvärra ett redan stort utanförskap. Bryter vi inte den utvecklingen kommer Sverige att stå inför mycket stora ekonomiska och sociala problem. Ett nej måste vara ett nej. Men ett ja ska också vara ett ja. Nyanlända ska komma in i samhällsgemenskapen och bli framgångsrika i vårt land.

• Det måste bli billigare och enklare att anställa arbetslösa invandrare. Det måste löna sig bättre att arbeta. Det måste alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag.

 

Ulf Kristersson när han presenterade Moderaternas valmanifest i augusti tidigare i år. Foto: SÖREN ANDERSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Anders Sundell: ”Ett ja ska vara ett ja innebär att man tar ställning för en migration. Sverigedemokraterna talar ju allt mer om återvandring och att ett ja inte nödvändigtvis ska vara ett ja. Däremot får man inte svar på hur han tänker sig låglönejobben, är det för invandrare specifikt, ska man få extra rabatt på arbetsgivaravgiften om du anställer invandrare? Detta öppnar för en konflikt om det blir mer attraktivt att anställa invandare än någon infödd”.

• Kraven på att verkligen lära sig svenska språket ska förtydligas, i varje steg från etablering till medborgarskap. Det behövs särskild språkförskola för de barn som växer upp i familjer som inte talar svenska, så att nästa generation får en bättre start.

Anders Sundell: ”Här finns en återkoppling till valrörelsen 2002 när dåvarande Folkpartiet föreslog språktest för medborgarskap. Det var ett väldigt annat debattklimat då. Det kan också tolkas som att det är mer upp till var och en att lära sig det språk man känner att man behöver för att klara sig på svenska arbetsmarknaden”. 

• I Sverige har flickor och kvinnor rätt att göra sina egna livsval – oavsett vilken kultur deras familjer kommer ifrån eller vad manliga släktingar tycker. I Sverige accepteras inga moralpoliser.

Anders Sundell: ”En markering, även om man inte har ett konkret förslag på vad man ska göra åt hedersförtryck så betyder det något att lyfta upp det som en punkt, för att visa att det är viktigt”. 

• En hållbar migrationspolitik är en nödvändig förutsättning för bra integration. En parlamentarisk utredning bör tillsättas för att inom ett år skapa en långsiktig och brett respekterad migrationspolitik. Den tillfälliga lagen löper ut i juli 2019 och måste förlängas tills en permanent lagstiftning finns på plats. Detta är en process som behöver inledas omedelbart.

Anders Sundell: ”Alla är överens om att det behövs en långsiktig politik, om man kan få den politik man vill ha vill man låsa in den, om man inte får den politik man vill, är det inte lika viktigt att låsa. Anmärkningsvärt att han inte alls talar om segregation i den här punkten”.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!