Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

S stramar upp flyktingpolitik

Socialdemokraterna presenterar den migrationspolitik som partiet går till val på vid en presskonferens på fredagsmorgonen.
Foto: MAGNUS LILJEGREN/STELLA PICTURES
”Den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ligga fast”, säger Stefan Löfven under en presskonferens.
Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES
Annie Lööf svarar efter Löfvens besked: ”Det är inget överraskande utan de följer samma mönster som Socialdemokraterna vandrat under ett antal år”.
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT
Maria Ferm
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN
1 / 9

Socialdemokraterna stramar åt sin migrationspolitik inför valet.

Antalet asylsökande ska bli färre och den som får avslag ska inte få försörjningsstöd eller få gå i skola.

S regeringspartner Miljöpartiet är kritiskt till beskedet.

Samtidigt uppger källor till Aftonbladet att S planerar att dumpa MP och C som möjliga samarbetspartners – en strategi som finns är att söka samarbete med Liberalerna och Moderaterna efter valet, erfar tidningen. 

På en presskonferens på fredagsmorgonen presenterade statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Helén Fritzon den migrationsplattform som Socialdemokraterna går till val på.

– Det är kraftfulla åtgärder som vi presenterar för att kunna behålla den viktiga asylrätten, säger Fritzon.

Löven hänvisade till de 350 000 asylsökande som anlänt de senaste fyra åren och konstaterade att Sverige har tagit för stort ansvar i jämförelse med de andra EU-länderna.

– Det blev särskilt tydligt hösten 2015 att den svenska migrationspolitiken inte var hållbar. 

– Att bara några få EU-länder tog sin del av ansvaret under flyktingkrisen var ett stort bakslag och det visade tydligt på vikten av ett gemensamt system med regelverk som fungerar, säger Stefan Löfven.

Fritzon: 14 000 asylsökande en rimlig nivå

2017 tog Sverige emot cirka 27 000 personer. Det är för många i förhållande till Sveriges befolkning, enligt Heléne Fritzon.

Hon säger att runt 14 000 personer hade varit en mer varit en rimlig andel.

Stefan Löfven vill inte prata om siffror.

– Det går inte sätta någon exakt siffra och det har jag sagt hela tiden. Asylrätten gäller, säger statsministern.

Sedan hösten 2015 har flera förändringar gjorts avseende migrationspolitiken. Under rekordåret var antalet asylsökande drygt 160 000 personer. Förra året var den siffran cirka 27 000 och prognosen för nästa år är en fortsatt minskning till 23 000. Det är rätt riktning, enligt Socialdemokraterna.

– Den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ligga fast. Vår lagstiftning kan inte väsentligt skilja sig från andra länder i EU, säger statsminister Stefan Löfven.

Partiet vill bland annat driva att kommuner inte längre ska betala ut försörjningsstöd till asylsökande som fått avslag. Barn till asylsökande som fått avslag ska inte heller få gå i skola.

– Nej, man ska i första hand återvända. Sen vad som händer i varje enskilt fall beror på hur lång tid det tar, men principen ska vara att om man fått ett nej så ska man inte kunna ta del av svensk välfärd, säger Löfven till TT.

Enligt källor till Aftonbladet ska det ha funnits en strategi med dagens utspel från S – en är att man ska dumpa Miljöpartiet och Centerpartiet som tänkbara samarbetarpartners för att  i stället rikta in sig på någon form av samarbete med Liberalerna och Moderaterna.

– De väljare vi har räcker inte, så nu handlar det om att röstmaximera, säger en S-källa till tidningen.

Statsvetaren Jenny Madestam: 

– Det är ett sätt att öka möjligheten till viss del för vissa samarbeten, till exempel med Liberalerna och även Moderaterna för den delen. Ulf Kristersson säger nu att det inte är otänkbart att göra överenskommelser med S om migrationspolitiken. Medan Centern, som Socialdemokraterna kanske allra helst skulle vilja regera med och som man firade till i slutet av februari när man i en debattartikel sa att man ville samregera, den dörren stänger man definitivt med det här. Det kommer nog bli väldigt svårt, säger hon.https://twitter.com/socialdemokrat/status/992304605722591233

Skarp kritik från MP

Men det skarpa S-förslaget innebär att sprickan till regeringspartnern MP växer. 

Maria Ferm, gruppledare i riksdagen för MP och migrationspolitisk talesperson, är mycket tydlig med att MP inte står bakom de hårdare asylkraven.

"Den migrationspolitik som Socialdemokraterna presenterade idag är föga förvånande. Vi är två partier med olika syn på migrationspolitikens väg framåt och vi har de senaste fyra åren stött och blött dessa frågor och det är ingen hemlighet att det är vi som stått för humanism vid förhandlingsbordet." skriver hon i ett sms.

Hon fortsätter:

"Vi vill ha en långsiktigt hållbar och human migrationspolitik som håller ihop familjer, ger människor i behov av skydd trygghet och möjlighet att kunna planera sin framtid och säkerställer att särskilt utsatta människor inte avvisas till otrygga och osäkra länder. Inget land kan göra allt, men det ska inte hindra oss från att göra vad vi kan."

De två miljöpartistiska kommunalråden i Stockholm och Malmö är ännu skarpare i sin kritik. Båda kommunerna har valt att ge ekonomiskt bistånd till barnfamiljer som fått avslag eller som är papperslösa och de kallar S-förslaget för "skamligt" i ett pressmeddelande.

– Vi ska inte ha barn i Sverige som fryser när det är kallt eller som är oroliga över att inte ha mat på bordet. Det här är en fråga om anständighet. Därför är dagens besked från Löfven och Fritzon förkastligt, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholm.

 – Nu vill alltså Socialdemokraterna nationellt stoppa kommuner från att följa barnkonventionen – som man själv i regeringen vill göra till svensk lag – och förbjuda oss att visa medmänsklighet. Det är skamligt, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och gruppledare i Malmö.

M välkomnar förslaget från S

Socialdemokraternas nya besked väckte även reaktioner bland andra politiker.

M-ledaren Ulf Kristersson välkomnar det stramare förslaget:

– Äntligen kan vi komma i ett läge där vi i samstämt tonläge kan diskutera en hållbar och  långsiktig och stramare svensk migrationspolitik. Det vore väldigt bra för Sverige, säger han.

Moderaterna har lagt flera förslag som liknar de punkter S presenterade på fredagen. Ulf Kristersson hoppas därför att S och M kan samarbeta i frågan, samtidigt som han tillbakavisar att den gemensamma linjen i migrationspolitiken skulle öka möjligheterna för en blocköverskridande regering efter riksdagsvalet i höst.

– Det är uppenbart att den här frågan är speciell. Den splittrar uppenbarligen den nuvarande regeringen och det finns stora skillnader också inom allianspartierna så det här är en helt central fråga. Det här kräver att de båda partier som känner störst ansvar för att bilda regering efter ett val också skapar långsiktighet, säger Ulf Kristersson.

Kristdemokraternas rättspolitiske talesperson Andreas Carlson skriver på Twitter:

https://twitter.com/andreas_carlson/status/992324722766569472

Redan innan beskedet var det känt att S skulle presentera en åtstramning av sin migrationspolitik. Då kommenterade C-ledaren Annie Lööf:

– Det är inget överraskande utan det följer ett mönster som Socialdemokraterna har vandrat under ett antal år där man vill ha en migrationslagstiftning som är så hård att man inte läcker väljare till Sverigedemokraterna, sa Lööf då.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt är kritisk till S-förslaget, samtidigt som han inte är förvånad:

– Socialdemokraterna försöker tävla med andra partier om att ha den hårdaste politiken mot människor på flykt, säger han.

Och fortsätter:

– Det kändes väldigt sorgligt att höra Stefan Löfven tala om att  barn till papperslösa inte ska gå i skolan. Då kan man säga att man straffar barn för att man ogillar det val som deras föräldrar har gjort och det ska inte en svensk socialdemokratisk statsminister göra.

Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Paula Bieler skriver på Twitter:

https://twitter.com/PaulaBieler/status/992308181849157633

Socialdemokraternas migrationspolitik

1. Den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast. De rättsakter som nu förhandlas i EU om gemensamma regler för bland annat uppehållstillstånd, mottagandevillkor och identifiering ska sedan införas i Sverige. Då kommer Sverige inte att ha vare sig mer eller mindre generösa regler än andra EU-länder.


2. Gränskontrollerna som i dag gäller till november 2018 ska gälla så länge behovet finns. Sverige ska verka i EU för rätten att ha dessa kontroller. Om behovet uppstår ska Sverige stå redo att utöka kontrollerna.


3. S vill återinföra centrala mottagningar för asylsökande på ett antal platser i landet innan dessa placeras i kommuner. Målet är att förkorta handläggningstider, förstärka säkerheten och öka återvändandet för de som får avslag.


4. Dagens modell med eget boende (EBO) rivs upp. Det ska ersättas med ett system som motverkar segregation – som ett första steg i de kommuner och områden där trångboddhet och den sociala problematiken är som störst.


5. Kraftigt utökade åtgärder för att säkerställa asylsökandes identitet. Polisen, Migrationsverket och Rättsmedicinalverket ska få utökade befogenheter för att säkerställa en mer rättssäker process och kortare handläggningstider.


6. Fler förvarsplatser och ökade befogenheter att placera i förvar av säkerhetsskäl eller av identitetsskäl.


7. Tiden för förnyad asylansökan efter avslag fördubblas från fyra till åtta år. S vill också förlänga tiden med återreseförbud om man inte lämnar landet frivilligt efter avslag.


8. Möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd för den som har fått avslag avskaffas. I dag betalar ett antal kommuner ut pengar till människor som inte har rätt att vistas i landet och det minskar återvändandet och undergräver tilltron på rättssamhället.


9. Möjligheten till att få uppehållstillstånd för arbete om man har kommit som asylsökande och fått avslag på asylansökan avskaffas eller minskas kraftigt. Uppehållstillståndet för arbete ska ges för att ett jobb behöver utföras och det saknas folk i Sverige som kan göra det.


10. Öka stödet till säkerhet och humanitära förhållanden i flyktingläger utanför Europa. Vi vill stärka Sveriges bidrag till detta men också se till att det blir en ännu högre prioritet utanför EU och världssamfundet.


11. Alla länder som vi ger bistånd till eller som Sverige ger viseringslättnader (till exempel diplomater och affärsresande) till ska behöva ta emot egna medborgare som fått avslag på asylansökan.


12. Internationell människosmuggling ska bekämpas hårdare. S vill ytterligare förstärka det internationella polis- och säkerhetssamarbetet. Dagens straff i Sverige för människosmuggling är som lägst två veckors fängelse, eller 6 månaders fängelse vid grovt brott – dessa straff behöver skärpas.


13. Det internationella kvotflyktingsystemet inom FN ska utökas. Ansvaret behöver fördelas på fler länder och fler människor ska kunna återvända till sina hemländer under trygga och säkra förhållanden.


14. Sverige ska vara pådrivande för att stödja fler länders kapacitet att ta emot asylsökande.