Rosengren om S-krisen: "Man måste för helvete ha en idé"

Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Socialdemokraterna saknar egna idéer och har hamnat i Sverigedemokraternas fålla. 

Den salvan avlossar nu tidigare näringsministern Björn Rosengren (S). 

– Man måste ju för helvete först klara ut vad man ska kommunicera – och man måste ha en egen idé, säger han.

Mellan 1998 och 2002 var Björn Rosengren näringsminister i Göran Perssons regering. Sedan dess har han arbetat på toppnivå i näringslivet, bland annat som rådgivare åt Stenbecksfären och i en rad olika bolagsstyrelser. 

När han nu för första gången väljer att kommentera den aktuella krisen inom Socialdemokraterna skräder han inte orden.  

– Man har missat de frågor som berör människor. Det gäller framför allt sjukvården och skolan – de klassiska socialdemokratiska frågorna. Man har hamnat i Sverigedemokraternas fålla, säger han, och slår samtidigt fast att Socialdemokraterna i dag saknar en berättelse för framtiden:

– Partiet har svårt att hitta en berättelse som fångar den breda medelklassen, sjuksköterskor, industriarbetare och byråkrater i offentlig sektor. Den stora gruppen har haft en dålig löneutveckling och därtill fått osäkrare anställningsförhållanden – men Socialdemokraterna har inte kunnat beskriva vart man är på väg, något som tidigare varit en styrka i partiet. 

S har backat sju procentenheter sedan 2014

Expressen kunde i går berätta att pressen på Stefan Löfven nu ökar i takt med varje negativ opinionsundersökning. 

Flera partistyrelseledamöter förväntar sig att han och partiledningen presenterar en krisplan på nästa partistyrelsemöte, fredagen den 1 juni. 

Enligt DN/Ipsos majmätning skulle Socialdemokraterna få 24 procent om det vore val i dag – vilket kan jämföras med valresultatet 2014: 31 procent. 

Ansvaret för att det ser ut som det gör i dag faller tungt på många, enligt ex-ministern Björn Rosengren:

– Jag tror nog att Löfven gör så gott det går, men partiet har hamnat i en situation där man saknar berättelsen. 

Samtidigt konstaterar Björn Rosengren att partiet i dag saknar viktigt stöd från intellektuella i kulturvärlden, till exempel skådespelare och författare. 

– Förr hade man ett avantgarde som trodde på den socialdemokratiska berättelsen.  

Björn Rosengren: "Man måste ju ha en idé själv"

Det är bara tre månader kvar till valet. Kan S hitta en berättelse på den tiden, tror du?

– Politik är ju möjligheternas konst, för att citera Tage Erlander. Det är möjligt att man skulle kunna vrida sig ur fällan man hamnat i.

Enligt Björn Rosengren lanseras nya politiska förslag i dag i enlighet med resultatet av olika opinionsmätningar – en farlig utveckling, menar han. 

– Man frågar folk vad de tycker och se gör man politik med utgångspunkt från det. Det låter demokratiskt, men då snubblar man och slår sig. Man måste ju ha en idé själv och bakom det måste det finnas ett intellektuellt genomarbetat faktamaterial som man kan göra politik av. 

– Socialdemokraterna är idélösa i dag. Det är kommunikatörerna som har tagit över. Men man måste ju för helvete först klara ut vad man ska kommunicera – och man måste ha en egen idé.