Socialdemokraterna ökar i nya mätningen

Socialdemokraterna går starkt framåt i nya mätningen.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Både KD och M tappar i stöd jämfört med valet.
Foto: OLLE SPORRONG
Partiledarna i Expressens partiledardebatt i augusti.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Socialdemokraterna går starkt framåt i SCB:s stora partisympatiundersökning. 

Samtidigt backar alla allianspartierna utom Centern i regeringskaoset. 

– Stefan Löfven har visat tydligt ledarskap under den här tiden, säger Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad.

I valet den 9 september förlorade Socialdemokraterna 13 platser i riksdagen och fick det sämsta valresultatet på över hundra år, 28,26 procent.

Nu visar SCB:s stora partisympatiundersökning att partiet gör framsteg med 2,2 procentenheter jämfört med valresultatet. En statistiskt säkerställd uppgång, enligt SCB.

Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad anser att Stefan Löfven har varit tydlig under regeringsbildningen.

– För vår del handlar det om att fortsätta försöka få till stånd en blocköverskridande regering. Det handlar om att de anständiga partierna bör ta sitt ansvar, säger Rådström Baastad och fortsätter:

– Stefan Löfven har visat tydligt ledarskap under den här tiden. Man har sett en statsminister och en partiledare som på ett konstruktivt sätt vill lösa den här frågan.

LÄS MER: Socialdemokraterna bekräftar: Har fört samtal med C och L 

Expressens statsvetare Jenny Madestam är inne på samma linje.

– I väljarnas ögon har S framstått som ett stabilt parti som inte hetsar i den här debatten, som stilla håller i rodret och sköter övergångsregeringen.

– För S blir det här råg i ryggen, att hålla fast vid att Stefan Löfven ska bli statsminister, säger Jenny Madestam.

Moderaterna tappar till Sverigedemokraterna

I valet 2018 tappade Moderaterna 14 riksdagsmandat och fick 19,84 procent. Förändringen i SCB:s mätning visar ett litet tapp på 0,6 procentenheter, dock ej statistiskt säkerställd. 

Samtidigt har de en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 1,0 procent till Sverigedemokraterna. Moderaterna behåller dock sin plats som andra största parti i mätningen med 19,2 procent jämför med valets 19,8.

Valets stora vinnare blev Sverigedemokraterna som gick från 49 riksdagsmandat till 62. I SCB:s höstmätning visar SD ytterligare framgångar med en statistiskt säkerställd ökning på 0,8 procentenheter, och når 18,3 procent mot valets 17,5.

Väljarnas sympatier i november 2018 enligt SCB:s mätning jämfört med riksdagsvalet 2018.
Foto: SCB

SD:s partisekreterare Richard Jomshof konstaterar att alliansen har backat till följd av regeringskaoset. 

Alla allianspartier utom Centern har minskat stöd i undersökningen och de samlar tillsammans 37,5 procent mot de rödgrönas 42,9 i mätningen.

– Sverigedemokraternas uppgång är väntad och den bekräftar vad övriga opinionsmätningar har visat efter valet, det vill säga att vi går framåt. Samtidigt är det intressant att se att tre av fyra allianspartier backar och ett står stilla, vilket jag tolkar som ett stort missnöje mot allianspartierna och den oreda som verkar råda inom alliansen just nu, säger Richard Jomshof.

Moderaterna: Förstår frustrerade alliansväljare

Det har nu gått 86 dygn sedan riksdagsvalet, utan att talmannen Andreas Norléns lyckats presentera en statsminister som kan respekteras av riksdagen – och ett extra val är inte uteslutet. 

De politiska låsningarna tycks inte få hjälp från partisympatiundersökningen. Väljarintervjuerna har dock skett mellan oktober och november vilket gör att de senaste dagarnas utveckling inte återspeglas i siffrorna.

Mycket få rörelser har däremot skett i opinionen sedan valet, vilket Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer också konstaterar.

– Det pekar varken uppåt eller neråt. Opinionen ligger i princip stilla, och jag tror att svenska folket väntar på att deras partier ska lösa ut regeringsfrågan, säger Strömmer och fortsätter:

– Vi hade en väldigt stor opinionsmätning för tre månader sen, på valdagen. Jag tror att svenska folket sitter och väntar på att partierna ska lösa regeringsfrågan.

Alliansens splittring verkar ha skadat er?

– Jag kan förstå om en och annan alliansväljare blir frustrerad.

Vem bär ansvaret?

– Alla aktörer bär ansvaret. Vi har tagit vår del av ansvaret genom att lägga fram ett antal förslag. Jag tycker att den bästa indikatorn på vem som ska bli statsminister är valresultatet, säger Gunnar Strömmer.

Liberalerna tappar mest i alliansen

Störst tapp i alliansen gör Liberalerna med 1,2 procentenheter. Partisekreteraren Maria Arnholm beklagar siffran.

– Det är klart att jag hade önskat att våra siffror sett bättre ut. Men vi har nu fullt fokus på att det är ett besvärligt politiskt läge i Sverige. Vi gör nu allt för att Sverige ska få en regering med så mycket liberal politik som möjligt.

– Det är ett besvärligt läge och jag förstår att väljarna funderar över det, säger Maria Arnholm.

Socialdemokraterna bekräftade på tisdagen att de har fört samtal med L och C. Om Liberalernas närmanden till Stefan Löfven säger Arnholm:

– Vi vill pröva ett mittenalternativ. Den här hösten får vi försöka hitta en lösning, och sen får väljarna ge sin dom över den.

Tror inte på extra val

Kristdemokraterna backar med 0,9 procentenheter. KD:s partisekreterare Peter Kullgren anser dock att paritet ligger stabilt.

– Vi gjorde en mycket stark valrörelse. Det är relativt små förändringar. Tittar vi på andra mätningar visar de andra saker.

Vad drar du för slutsatser av alliansens möjligheter att vara ett regeringsalternativ?

– Regeringsprocessen bygger på hur mandatfördelningen ser ut i riksdagen och inte på någon opinionsmätning. Vi har samma besked som tidigare: Vi vill pröva alliansens stöd i kammaren och hoppas att vi ska landa där också, säger Peter Kullgren och tillägger:

– Jag tror inte att det blir något extra val.

K-G: Speglar inte Centerns besked om S

Samtliga allianspartier backar något i undersökningen förutom Centerpartiet, där siffran står oförändrad mot valresultatets 8,6.

– Centerpartiet gjorde i september vårt bästa val på 30 år och ökade med 2,5 % till 8,6 %. SCB-mätningen visar att detta ökade väljarstöd för C finns kvar. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för att förvalta detta förtroende, säger Centerns partisekreterare Michael Arthursson.

Expressens inrikespolitiske kommentator K-G Bergström poängterar att C tagit ett kliv mot S sedan undersökningen gjordes, och väljarnas reaktion på detta återspeglas därför inte i mätningen:

– Man bör ha i åtanke att den här mätningen avslutades samma dag som Annie Lööf gav sitt besked att hon är beredd att släppa fram en socialdemokratisk regering och under vissa förutsättningar föra ett budgetsamarbete.

Vänstern går framåt

Vänsterpartiet går framåt med 0,4 procentenheter, dock är förändringen inte statistisk säkerställd. Vänsterns partisekreterare Aron Etzler välkomnar siffran samtidigt som han gläds över Stefan Löfvens framgångar.

– Jag tror att det är lätt att förstå varför folk har sympatier för Stefan Löfven, säger Aron Etzler och fortsätter:

– Det man kan se är att det aldrig fanns en borgerlig majoritet och en borgerlig plan. Jag tror de flesta fördrar ordning och reda framför kaoset vi ser nu. Alliansen var ett totalt luftslott.

Miljöpartiet backar samtidigt med 0,4 procentenheter. Partisekreteraren Amanda Lind menar dock att det handlar om små förändringar.

– Det är ganska kort tid sen valet och diskussionen har handlat uteslutande om regeringsbildningen, och det är inget som gynnar oss, säger Amanda Lind och fortsätter:

– Det pågår samtal, det är positivt. Det är självklart helt avgörande att vi får en klimatregering som minskar utsläppen. Miljöpartiet har en helt avgörande roll. Vi behövs för att det ska bli en grön regering.


SCB:s partisympatiundersökning hösten 2018

Resultat i mätningen samt förändring sedan valet 2018

Socialdemokraterna: 30,5 (+2,2)

Moderaterna: 19,2 (-0,6)

Sverigedemokraterna: 18,3 (+0,8) 

Centerpartiet: 8,6 (0)

Vänsterpartiet: 8,4 (+0,4)

Kristdemokraterna: 5,4 (-0,9)

Liberalerna: 4,3 (-1,2)

Miljöpartiet: 4,0 (-0,4)

Övriga partier: 1,2 (-0,3)

Genom ett slumpmässigt urval har cirka 9 000 personer valts ut att intervjuas i partisympatiundersökningen under oktober och november i år. 

Urvalet representerar alla personer som är folkbokförda i Sverige och som är röstberättigade i år. Det totala bortfallet i de senaste mätningarna har legat runt 45 procent. Data samlades in under perioden 29 oktober till 27 november.

Undersökningen har gjorts sedan 1972 och presenteras två gånger om året, i juni respektive december. 

Källa: SCB

Valresultatet, 9 september 2018

Moderaterna: 19,84 procent, 70 mandat.

Centerpartiet: 8,61 procent, 31 mandat.

Liberalerna: 5,49 procent, 20 mandat.

Kristdemokraterna: 6,32 procent, 22 mandat.

Socialdemokraterna: 28,26 procent, 100 mandat.

Vänsterpartiet: 8,00 procent, 28 mandat.

Miljöpartiet: 4,41 procent, 16 mandat.

Sverigedemokraterna: 17,53 procent, 62 mandat.

Feministiskt initiativ: 0,46 procent, 0 mandat. 

Övriga anmälda partier: 1,07 procent, 0 mandat.