Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Norléns okända förslag: Låt kungen föreslå statsminister

Foto: PHOTO@ROYALCOURT.SE / PHOTO@ROYALCOURT.SE
Foto: (C) PELLE T NILSSON / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU

Här är talmannen Andreas Norléns okända riksdagsmotion: 

För elva år sedan ville han att kungen skulle få mer makt och ta över talmannens uppgift att föreslå en ny statsminister – och han motiverade:

”Talmannen är en politiker och kan därmed misstänkas för att favorisera sina egna partivänner.”

I dag säger Andreas Norlén till Expressen att han har ändrat sig.

”Låt kungen lämna förslag på statsminister!”

Så lyder en av rubrikerna i den riksdagsmotion som den moderata riksdagsledamoten Andreas Norlén, partikamraten Annicka Engblom, KD-ledamoten Yvonne Andersson och FP-ledamoten Camilla Lindberg lämnade in till riksdagen den 2 oktober 2007. 

Då visste inte Norlén att han elva år senare skulle utses till talman och få det svåra uppdraget att hitta nästa statsminister.

”Sverige borde ansluta sig”

I motionen hänvisar han till hur det ser ut i andra länder och  argumenterar för att kungen borde få den uppgiften i stället.

"Vi anser att Sverige borde ansluta sig till dessa övriga länder och låta monarken ta över talmannens roll i det arbete som beskrivs i 6 kap. 2 § första stycket regeringsformen. Därmed skulle monarken kalla partiernas företrädare till samråd och utifrån resultaten vid dessa samråd besluta sig för vem monarken skall föreslå till statsminister”, skriver Norlén och de andra riksdagsledamöterna. 

Den 2 oktober i år besökte Andreas Norlén slottet för att informera kungen om regeringsbildningsprocessen. Foto: PHOTO@ROYALCOURT.SE / PHOTO@ROYALCOURT.SE

"Logiskt att statschefen hittar regeringschef”

När kungen väl sagt sitt ska allt, enligt de borgerliga riksdagsledamöterna, ”fungera som det gör i dag”:

”Det vill säga riksdagen skulle ta ställning till statschefens förslag och anta eller förkasta detsamma. Parlamentarismens principer skulle således ligga fast.”

Enligt Andreas Norlén fanns då, 2007, flera goda skäl för den föreslagna förändringen. 

”Rent principiellt är det logiskt att det är statschefen, statens främsta företrädare, som leder arbetet med att finna en lämplig kandidat till posten som regeringschef, dvs. statens främsta politiska ledare. Härtill kommer att denna uppgift skulle ge monarken en något mer framskjuten plats i statslivet, vilket kan bidra till att långsiktigt upprätthålla det folkliga stödet för monarkin. Om statschefsuppdraget får ett utökat innehåll ser man tydligare att monarkin har en funktion att fylla”, skrev Andreas Norlén och de andra borgerliga riksdagsledamöterna.

Kan misstänkas favorisera partivänner

Samtidigt konstaterade de att ”talmannen är en politiker och kan därmed misstänkas för att favorisera sina egna partivänner”.

”Sådana misstankar skulle säkerligen i de allra flesta fall vara ogrundade men kan å andra sidan aldrig drabba en partipolitiskt obunden monark, som därmed skulle kunna leda arbetet på ett sätt som inger stort förtroende.”

För en månad sedan framförde SD-toppen Björn Söder, tidigare andre vice talman, samma sak som Andreas Norlén för elva år sedan – att kungen skulle ta över ansvaret för att föreslå en ny statsminister för riksdagen. 

SD-toppen Björn Söder föreslog så sent som förra månaden att kungen ska ta över talmannens uppgift. Foto: SVEN LINDWALL

”Både valet till talman och talmansämbetet i sig skulle därmed undgå att dras in i politiska fulspel som skedde 2018, vilket inte är värdigt ämbetet eller riksdagen”, hävdade Björn Söder. 

Så svarar talmannen i dag

I ett mejl till Expressen på tisdagseftermiddagen kommenterar talmannen Andreas Norlén sin tidigare motion så här: 

”I dagens komplicerade politiska skeende anser jag att det är bra att statschefen inte ansvarar för bedömningar och beslut som kan bli kontroversiella. Jag har alltså ändrat mig under de mer än tio år som gått sedan motionen skrevs. Jag vill inte närmare kommentera de samtal jag i egenskap av talman nu har med statschefen men syftet med dem är att jag håller statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister. Detta har skett vid olika tillfällen under processen.”

Här finns Andreas Norléns motion från 2007 att läsa.