Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ministern hoppas EU-valet kan ge lösning i migrationsfrågan

Det har visat sig mycket svårt för EU att enas om gemensamma regler för flyktingmottagandet. 

Trots det är migrationsministern Heléne Fritzon (S) "försiktigt optimistisk" om att man ska kunna nå en lösning. 

– Till våren har vi ett EU-val och det tror jag sätter lite press på att komma fram i förhandlingarna, säger hon i Expressens politikmagasin "Bara Politik".  

EU har ännu enas om ett gemensamt system för flyktingmottagandet. Inför EU-toppmötet i Bryssel, dit statsministern Stefan Löfven (S) reste på onsdagen, återupprepade han den svenska regeringens inställning i frågan.  

– Vi behöver ett gemensamt, hållbart och långsiktigt migrationssystem där alla EU-länder tar sitt ansvar, sa Stefan Löfven till Expressen.

När flyktingkrisen var som värst under hösten 2015 fick vissa länder, däribland Sverige, ta ett orimligt stort ansvar menar statsministern – som inte vill se en liknande situation igen. Migrationsministern Heléne Fritzon håller med. 

I "Bara Politik" i Expressen TV säger hon att det är just kring den reformerade Dublinförordningen – som tvingar alla medlemsländer att ta ett gemensamt ansvar – som det har skurit sig. 

– Men där är en väldigt stark uppställning bland merparten av medlemsstaterna för att vi ska komma fram, säger Heléne Fritzon.   

Hon berättar i programmet om ett lovande ministermöte med bland annat kolleger från Österrike, som just nu innehar ordförandeskapet i EU.  

– Då fanns det väldigt tydligt en insikt i rummet, ett allvar, om att nu är klockan fem i tolv för att vi ska hitta en lösning för ett gemensamt, väl fungerande asylsystem. Då sa Österrike också att man vill föra dem frågan i hamn.   

Hoppas att EU-valet sätter press 

Men länder som Ungern och Tjeckien har hittills vägrat att medverka till regler som innebär att de måste ta emot fler flyktingar. 

– Ungern har vi inte med oss i det här arbetet. Jag har själv haft en bilateral överläggning med Tjeckien – vi utnyttjar alltid tillfällen att ha det när vi är i Bryssel. Och jag ser alltid förhoppningsfullt på att komma fram. Även om det är i små steg är det ändå viktigt att vi flyttar positionerna framåt, säger migrationsministern och fortsätter: 

– Så jag är ändå försiktigt optimistisk. Till våren har vi ett EU-val och det tror jag sätter lite press på att komma fram i förhandlingarna. Där man inser och förstår att ska vi hitta en kompromiss är det nu vi ska göra det, säger Heléne Fritzon. 

Migrationsministern fick även kommentera förslaget om att EU-länder ska kunna betala för att slippa ta emot asylsökande. 

– Jag tänker att vi måste koppla detta till hela det gemensamma EU-arbetet. Om man vill ha stöd av EU i viktiga frågor kring fonder, infrastruktur och budget, måste man också vara med och ta sitt ansvar när det gäller de svåra frågorna. Och asylfrågan är en av de svåra frågorna. Det finns en uppställning för att man inte fullt ut ska kunna köpa sig fri. Sverige driver en rättvis omfördelning, men vi har också sagt att vi är beredda att kompromissa, säger Heléne Fritzon. 

"Tror det berör alla som medmänniskor"  

Heléne Fritzon fick även kommentera uppgifterna om att Migrationsverket nu stoppar utvisningen av föräldralöse Denis, 6, till Ukraina. 

– Nu är det så att pojken är ett enskilt ärende, så jag får egentligen inte kommentera det. Men när man ser bilderna och tar del av inslagen tror jag det berör oss alla som medmänniskor. Det som är viktigt för mig att säkerställa är att all svensk lagstiftning utgår ifrån barnperspektivet. Det är regeringens och lagstiftarens uppdrag, säger Heléne Fritzon. 

Enligt Migrationsverket gick man i det här fallet "till beslut för snabbt" och borde ha vidtagit fler åtgärder. 

– Vi får följa frågan och ärendet och dra slutsatser av det när vi sett hela beskrivningen. I detta läge noterar jag också att man har lämnat ett nytt besked i dag, fortsätter hon.