Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Så vill partierna förbättra klimatet

En fråga som diskuterats flitigt under valrörelsen är om vi flyger för mycket, nedan ger partierna sina svar.Foto: ALEX LJUNGDAHL
Klimatmålet säger att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.Foto: SHUTTERSTOCK

Här svarar alla riksdagspartier på tre frågor om klimatet.

Ställ din fråga i chatten nedan till statsvetaren Jenny Madestam.

LIBERALERNA

När ska Sveriges koldioxid utsläpp vara 0?

Vi står helt bakom det långsiktiga målet, som i princip alla riksdagens partier står bakom, att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

Flyger vi för mycket?

Vi vill inte bekämpa resandet utan utsläppen. Den nuvarande flygskatten ska därför ersättas. Istället för att bestraffa resandet vill vi införa en avgift på flygets faktiska utsläpp.

Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för minskade koldioxidutsläpp?

Minska beroendet av fossila bränslen. Det behövs mer EU-samarbete och en gemensam koldioxidskatt. Att mitt i klimatkrisen driva på för sänkta skatter på fossila bränslen är att skjuta sig själv i foten. Höjda klimatskatter ska kompenseras med sänkta skatter på jobb och företagande.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf.Foto: ANNA-KARIN NILSSON

CENTERPARTIET 

När ska Sveriges koldioxid utsläpp vara 0?

Vi står bakom klimatmålet om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045. Det är ett av världens tuffaste klimatmål, som sju av riksdagens partier står bakom. Men då behövs resultatinriktad och kraftfull klimatpolitik och vi har föreslagit bland annat en grön bilbonus, satsning på ny grön teknik för ”minusutsläpp” och ett grönt avdrag för miljöinvesteringar i hemmet. 

Flyger vi för mycket?

Klimatet skulle absolut må bra av att vi flög mindre, men då ska det finnas fungerande alternativ. Centerpartiet vill se riktiga höghastighetståg, vilket skulle innebära att man på hårt flygtrafikerade sträckor inom landet kan ta tåget istället. Vi vill inte jaga resenärerna, vi vill jaga utsläppen. Därför vill vi ställa om flyget genom ett krav på obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle, samt satsa på forskning kring klimatvänligt flyg.

Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för minskade koldioxidutsläpp?

Att göra det dyrt att släppa ut och billigt och enkelt att vara klimatvänlig, både för hushåll och företag, inte minst genom att uppmuntra och förutsättningar incitament för ny, grön teknik. 

SVERIGEDEMOKRATERNA

När ska Sveriges koldioxid utsläpp vara 0?

Vi har inte angivit något sådant årtal och noterar för övrigt att det beror på hur man redovisar kalkylen. Ingår förändrad markanvändning och insatser i andra länder?

Flyger vi för mycket?

Det är snarare en fråga för resenärer än för politiker. Sverigedemokraterna tror att människor i allmänhet är intresserade av att resa på sin fritid, däremot har digitaliseringen potential att minska behovet att flyga till konferenser och möten.

Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för minskade koldioxidutsläpp?

Att behålla kärnkraften är viktigt för att utsläppen inte ska öka. För att de ska minska ytterligare är internationella insatser effektivast.

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin.Foto: ANNA-KARIN NILSSON

MILJÖPARTIET

När ska Sveriges koldioxid utsläpp vara 0?

Klimatlagen som trädde i kraft 2017 säger att Sverige ska ha nettonollutsläpp senast år 2045. Därefter ska Sverige ha negativa utsläpp och binda mer koldioxid från atmosfären än vi släpper ut.  

Men vi vet samtidigt att de åtaganden som världens länder hittills har gjort inom parisavtalet inte räcker för att nå målet om att hålla temperaturökningen under 2 grader. I höst ska FN:s klimatpanel IPCC ska presentera sin rapport om hur världens länder ligger till när det gäller att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Mycket tyder på att det då krävs rejäla ambitionshöjningar även för Sverige.

Flyger vi för mycket?

Ja. Vi kan inte fortsätta flyga på det sätt vi gör i dag om vi ska kunna nå klimatmålen.

Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för minskade koldioxidutsläpp?

Alla sektorer inom samhället behöver arbeta på att minska sina utsläpp. Det finns därför inte några enkla lösningar utan vad som krävs är en mångfald av åtgärder i alla branscher och delar av samhället. I februari 2018 presenterade Miljöpartiet en omfattande klimatfärdplan med över 140 förslag på reformer och praktisk politik vi vill genomföra för att minska utsläppen och bättre rusta Sverige omvärlden för ett förändrat klimat. Några av de viktigaste åtgärderna i Miljöpartiets klimatfärdplan är: 

Fasa ut bensin och diesel i transportsektorn med målsättningen att fossila drivmedel ska sluta säljas 2030.  

Rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet och bygga nya stambanor för höghastighetståg, göra det enklare att boka utlandsresa med tåg samt införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.

Fasa ut miljöskadliga subventioner och genomföra en grön skatteväxling.

 

 

Fasa ut fossilt innehav i svenska pensionsfonder och offentliga finansiella placeringar och övergå till hållbara investeringar som stöder en 100 procent förnybar energiproduktion.

Stoppa prospekteringen och nyexploatering av fossil energi som kol, olja och fossilgas– i Sverige, Eu och globalt.

Ställa om till ett mer hållbart jord- och skogsbruk och en fossilfri industri.

Höja klimatambitioner på EU-nivå och kräv att alla medlemsstater lever upp till sina åtaganden. EU-samarbetet är särskilt viktigt för att ställa om transportsystemet, begränsa jordbrukets klimatpåverkan och för att stärka EU:s system för utsläppsrätter.

SOCIALDEMOKRATERNA 

När ska Sveriges koldioxid utsläpp vara 0?

Riksdagens beslutade klimatmål säger att nettoutsläppen från Sverige ska vara noll år 2045. 

Flyger vi för mycket?

Ja, vi behöver se till att det blir lättare att resa inom Sverige med snabbare tågresor. Flyget behöver också byta till biobränsle och el för att minska dess klimatpåverkan.

Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för minskade koldioxidutsläpp?

Den viktigaste åtgärden är att ställa om transportsektorn.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor.Foto: ANNA-KARIN NILSSON

KRISTDEMOKRATERNA

När ska Sveriges koldioxid utsläpp vara 0?

2045.

Flyger vi för mycket?

Med nuvarande teknologi vore det inte hållbart om alla människor flög lika mycket som genomsnittsvensken.

Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för minskade koldioxidutsläpp?

Fasa ut användningen av fossila bränslen inom transportsektorn. Detta vill vi göra genom att successivt skärpa kraven och de ekonomiska incitamenten för personbilar. För de tunga vägtransporterna vill vi ha kvotplikt för inblandning av förnybart bränsle. Inom kollektivtrafiken vill vi satsa på biogas och eldrift.

MODERATERNA 

När ska Sveriges koldioxid utsläpp vara 0?

Moderaterna står bakom världens kanske tuffaste klimatmål: år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Flyger vi för mycket?

Det är utsläppen och inte resande i sig som vi måste bekämpa. Moderaterna vill göra detta bland annat genom mer biobränslen och införande av klimatstyrande start- och landningsavgifter.

Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för minskade koldioxidutsläpp?

Omställningen av det svenska samhället kommer behöva vila på flera ben. Industrin och transporterna står tillsammans för två tredjedelar av våra utsläpp och Moderaterna vill sänka dessa genom att bland annat införa ett klimatavdrag för industri som investerar i revolutionerande klimatteknik och införa ett teknikneutralt stöd till utbyggnad av laddinfrastruktur längs våra vägar.

VÄNSTERARTIET

När ska Sveriges koldioxid utsläpp vara 0?

Vi vill ha nollutsläpp till 2040.

Flyger vi för mycket?

Ja.

Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för minskade koldioxidutsläpp?

Att före 2022 inrätta en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder i kapital. Ur den ska stora och små företag liksom regioner och kommuner kunna låna pengar för klimatinvesteringar till låg ränta.