Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Löfvens stora bakslag: ”Måste vara rekord”

”Det måste på något sätt ändå vara ett rekord”, säger Moderaternas gruppledare Tobias Billström.
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
”Vi får avvakta och se vad som händer framöver i rättsprocessen”, säger Miljöpartiets Maria Ferm.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Statsminister Stefan Löfven.
Foto: VILHELM STOKSTAD/TT / TT NYHETSBYRÅN

Majoriteten av de 9 000 ensamkommande afghanerna kommer att utvisas – den nya gymnasielagen till trots.

Det kan bli resultatet om Migrationsöverdomstolen gör samma bedömning som Migrationsdomstolen i Malmö nu gjort.

– Sex dagar efter att den här lagen har trätt i kraft så har den nu underkänts av en domstol. Det måste på något sätt ändå vara ett rekord, säger Tobias Billström, Moderaternas gruppledare i riksdagen.

Den nya lagen om ensamkommande trädde i kraft den 1 juli. Under fredagen den 6 juli meddelade Migrationsdomstolen i Malmö den första domen där lagen tillämpats.

Och domstolens linje är att lagen inte går att tillämpa i de fall där den sökande inte har styrkt sin identitet. Detta är fallet för den absoluta majoriteten av de 9 000 ensamkommande, visar en granskning som Expressen tidigare gjort. 

– Man har ändrat lagtexten mitt under pågående process och sen bara kört på, säger Fredrik Löndahl, chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Malmö.

I migrationsmål är Migrationsöverdomstolen högsta instans. Om domen överklagas dit blir avgörandet där prejudicerande.


LÄS MER: Moderaterna: "Gymnasielagen måste rivas upp" 


Moderaterna: "Mycket allvarligt"

Tobias Billström är Moderaternas gruppledare i riksdagen och tidigare migrationsminister. Han är fortsatt kritisk mot den nya lagen.

– Det här är ingen bra dag för regeringen. Man borde aldrig ha lagt fram den här lagen, och det är ett underbetyg till Stefan Löfven att han skrev under den och lämnade över den till riksdagen, säger Billström.

Han ser allvarligt på att resultatet i slutänden kan bli att den nya lagen inte går att tillämpa – och att majoriteten av de 9 000 ensamkommande i så fall sannolikt ändå utvisas.

– Det är mycket allvarligt naturligtvis. Det här visar hur regeringen ser på lagstiftningsprocessen. Med en blandad känsla av nonchalans och ointresse.

– Jag är väldigt glad att Moderaterna sa nej redan när det här förslaget presenterades första gången, säger Tobias Billström.

Miljöpartiet: "Vi får avvakta och se vad som händer"

Miljöpartiet är det parti som kämpat hårdast för den nya lagstiftningen.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) upprörs över Moderaternas uttalanden om den nya domen:

– Redan nu är Moderaterna och Tobias Billström ute och använder ett avslag i ett enskilt ärende för att försöka dra politiska poänger. Det är djupt cyniskt och oansvarigt av en före detta minister. I andra änden sitter ju en ung person som just har fått ett jobbigt beslut, säger Fridolin.

Maria Ferm är migrationspolitisk talesperson och Miljöpartiets gruppledare i riksdagen:

– Det här är en dom som kommit i dag. Den domaren har valt att inte tillämpa delar av den nya gymnasielagen och i stället ge avslag på ansökan. Trots att Migrationsverket har yttrat sig om bifall.

– Vi får avvakta och se vad som händer framöver i rättsprocessen. Det här beslutet kommer ju säkert att överklagas och då kommer vi att följa vad som sker där. Eller vilka bedömningar som andra domstolar och Migrationsverket gör, säger Maria Ferm.

Ferm menar att även andra lagar fått hård kritik från Lagrådet:

– Det finns många andra lagstiftningar som kritiserats av Lagrådet tidigare. Inte minst den tillfälliga asyllagen. Men den tillämpas ändå. Det här är nu gällande rätt. Från Miljöpartiets håll kommer vi att följa det här väldigt noga. Vi kommer arbeta på alla olika sätt för att värna de här ungdomarnas rättigheter även framöver.


LÄS MER: Migrationsdomstolen kritiserar nya gymnasielagen 


"Kärnan i problemet"

Under beredningen av den nya lagen fick lagtextens formulering hård kritik, bland annat från Lagrådet. Därefter valde regeringen att göra ändringar i lagen – men ändringarna skickades inte på ny remiss till Lagrådet. 

En av ändringarna var att man tog bort beviskravet för en person att styrka sin identitet. Och det är just den delen av lagtexten som inte går att tillämpa i praktiken, enligt Fredrik Löndahl på Migrationsdomstolen i Malmö:

– Kärnan i problemet är att det inte var formulerat på det här sättet första gången man skickade det här på remiss. Efter all kritik som kom så gjorde man den här förändringen, och har då inte skickat den biten på remiss. Man har heller inte trängt in på djupet i de frågeställningar som väcks med anledning av den formuleringen.

Så resultatet blir att en person som inte styrkt sin identitet inte kan dra nytta av den här lagen?
– Nej, nej, då går den här lagstiftningen inte att tillämpa enligt vårt synsätt.

En granskning vi tidigare gjort visar att detta gäller i stort sett 100 procent av de sökande.
– Det låter sannolikt att det är på det sättet.


LÄS MER: De 9000 ensamkommande afghanera – vilka är de egentligen? 


Sverigedemokraterna: "Inkompetent"

– Det är givetvis bra att jurister förmår säga stopp när lagar stiftas som går stick i stäv med annan lagstiftning, säger Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

– I ett bredare perspektiv hopps jag också att fler väljare inser exakt hur inkompetent nuvarande regering, samt stödpartierna V och C, är i dessa frågor – nu.

Paula Bieler är mycket kritisk mot den nya lagstiftningens sänkta krav på uppgifterna kring den sökandes identitet.

– Vi har hela tiden betonat att slopandet av identitetskrav är en skandal, både av de formella bristerna avseende beredning som lagrådet och nu migrationsdomstolen lyfter fram, men också avseende den säkerhetsrisk det innebär - vilket en seriös beredning givetvis hade anmärkt på.

– Förhoppningsvis blir det här domslutet vägledande så att inga uppehållstillstånd beviljas överhuvudtaget, så att hyckleriet om att dessa personer kommer få stanna fast inget talar för det kan få ett slut, säger Paula Bieler.

Socialdemokraterna: ”Dom i första domstolsinstans”

Statsminister Stefan Löfven vill inte kommentera beskedet på grund av det är en “pågående process”, meddelade han Expressen under fredagen.

Migrationsminister Heléne Fritzon (S) svarar med ett skriftligt uttalande:

"Regeringen gjorde i propositionen bedömningen att beredningskravet i regeringsformen var tillgodosett i tillräcklig utsträckning. Även Finansutskottet gjorde bedömningen att beredningskravet enligt regeringsformen fick anses tillgodosett. Nu har en domstol gjort en annan bedömning och regeringen kan inte uttala sig om den bedömningen eller på annat sätt kommentera ett enskilt fall. Domen har inte vunnit laga kraft. Det här är en dom i första domstolsinstans. Det återstår att se om domen överklagas."

Liberalerna: "Ett hafsverk"

Även Liberalerna kritiserar regeringen efter domen i Migrationsdomstolen i Malmö. De menar att de slopade identitetskraven är en del av problemet med lagstiftningen.

"Det vi befarade med detta hafsverk blev tyvärr sant”, säger Robert Hannah, biträdande integrationspolitisk talesperson för Liberalerna, i ett uttalande till TT.

Expressen har sökt Centerpartiet för en kommentar.