L röstar med S om föräldrapenningen

På onsdagen röstar riksdagen om nya förslag om föräldrapenningen. L väntas rösta med de rödgröna om fler reserverade dagar.
Foto: OLLE SPORRONG
Men resten av alliansen och SD kommer sannolikt att fälla förslaget. ”Jag är glad för att det kommer att falla”, säger Johan Forssell (M).
Foto: ALEX LJUNGDAHL
L är inte överens med resten om alliansen om de reserverade föräldradagarna.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT

Riksdagen röstar i eftermiddag om nya regler för föräldrapenningen. 

Som enda alliansparti gör Liberalerna då gemensam sak med regeringen och vill reservera 90 dagar av föräldrapenningen på grundnivå – för att få fler par att dela på dagarna. 

Men förslaget röstas ned – eftersom M, KD, C och SD säger nej. 

Det var i somras som regeringen lade fram propositionen med förslaget att dagar med föräldrapenning på grundnivå inte ska kunna lämnas över till den andra partnern.

"Förslaget att reservera dagar på grundnivå ska leda till att par delar föräldrapenningen mer rättvist mellan män och kvinnor", skrev regeringen då.

Men M, KD och SD gjorde direkt tummen ned och lämnade egna avslagsmotioner. Centerpartiet valde senare att också säga nej till den delen av regeringens förslag.  

Men Liberalerna höll med regeringen. 

Socialförsäkringsutskottet skriver: 

"Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet vänder sig i en reservation mot utskottets förslag att säga nej till regeringens förslag om att viss tid med föräldrapenning på grundnivå ska reserveras för vardera föräldern. Partierna tycker, i linje med regeringen, att förslaget kan bidra till en mer jämställd fördelning av föräldrapenningen."

Johan Forssell: "Glad att förslaget faller"

– Det är märkligt att övergångsregeringen inte dragit tillbaka det här förslaget om att kvotera dagar på grundnivå, säger i dag Moderaternas riksdagsledamot Johan Forssell, ordförande i socialförsäkringsutskottet. 

Vid lunchtid på onsdagen debatteras förslaget i riksdagens kammare och vid 16-tiden i dag fattas beslut. 

– Jag är glad för att det kommer att falla och att föräldrarna själva får välja också framöver. Det skulle bli för mycket klåfingrighet om vi gick in och styrde och ställde i detta. Jag tror att många uppskattar flexibiliteten, fortsätter Johan Forssell.

I eftermiddag tar riksdagen också ställning till en annan del av regeringens proposition. Förslaget handlar om att en förälders sambo ska likställas med en förälder – även när föräldern och sambon inte varit gifta med varandra eller har barn tillsammans. 

Där är samtliga partier utom Sverigedemokraterna överens. 

Socialförsäkringsutskottet skriver: 

"Socialförsäkringsutskottet håller med regeringen och anser att förslaget innebär en relevant modernisering som bättre speglar dagens familjerelationer och ger barn möjligheter till goda relationer med fler vuxna. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag."

– Det är bra att det blir enklare för föräldrar att överlåta dagar till en sambo till exempel, konstaterar Johan Forssell. 

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2019 med vissa övergångsbestämmelser.

Regler för föräldrapenning

Den ersättning som en förälder får för att ta hand om sina barn kallas föräldrapenning. Föräldrar kan få föräldrapenning för längre sammanhängande perioder, enstaka dagar eller delar av dagar. 

Sammanlagt har föräldrar rätt till 480 dagar med föräldrapenning, varav 90 är reserverade för var och en av föräldrarna. 

För barn födda efter 2014 kan föräldrar utnyttja dagarna tills barnet fyller tolv år.