Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Majoritet av väljarna emot lagförslaget om afghanerna

Motståndet mot regeringens förslag om amnesti för 9 000 ensamkommande afghaner har ökat.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT
Bild från demonstrationen på Medborgarplatsen i somras.
Foto: CHRISTINE OLSSON/TT
Demonstrationen på Medborgarplatsen.
Foto: CHRISTOFFER HJALMARSSON

Motståndet mot regeringens förslag om amnesti för 9 000 ensamkommande afghaner har ökat.

54 procent av folket anser att förslaget är dåligt, visar Expressen/Demoskop.

Ännu fler – 59 procent – anser att frågan är ”mycket viktig”.

– Frågan har fått stor uppmärksamhet och den är symboliskt väldigt tydlig, säger Peter Santesson på Demoskop.

Regeringen har lagt fram ett lagförslag som ska ge 9 000 ensamkommande afghaner en ny chans att få uppehållstillstånd i Sverige, trots att de fått avslag på sin ansökan om asyl.

Lagen ska, om den går igenom, gälla den som kom till Sverige som barn men som hunnit fylla 18 år i väntan på beslut, på grund av långa handläggningstider hos Migrationsverket.

– De medmänskliga konsekvenserna av att stoppa förslaget är alldeles för stora, har C-ledaren Annie Lööf, som backar förslaget, sagt.


LÄS MER: De 9000 afghanerna – vilka är de egentligen? 


Ebba Busch Thor: ”Rundar asylrätten”

Uppehållstillstånden gäller för studier på introduktionsprogram och nationellt program på gymnasiet, eller motsvarande utbildningar på gymnasienivå på komvux och folkhögskola.

Förslaget har mött hård kritik i riksdagen och från allmänheten. I Expressen TV sa KD-ledaren Ebba Busch Thor, på måndagen:

– Det är en lagstiftning som rundar asylrätten och ger många människor en falsk förhoppning om att man får stanna när man i själva verket skjuter på avvisandedagen.

MP-språkröret och vice statsminister Isabella Lövin svarade:

– De här ungdomarna har hunnit rota sig i Sverige, de skulle annars utvisas till en väldigt osäker framtid och därför tycker vi att detta är det rätta sättet.

59 procent anser att frågan är ”mycket viktig”

Nya siffror från Expressen/Demoskop visar att en majoritet av allmänheten tycker att förslaget är dåligt.

59 procent av de tillfrågade anser nu att frågan är ”mycket viktig”, jämfört med 43 procent i december 2017.

Så ser uppgörelsen ut

Möjligheten till tillfälligt uppehållstillstånd gäller de ensamkommande som: sökte asyl senast den 24 november 2015, har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket, har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016) har fått beslut som vuxna, studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasiet, befinner sig i landet, och inte begått brott.  

De tillfälliga uppehållstillstånden gäller för studier på introduktionsprogram och nationellt program på gymnasiet, eller motsvarande utbildningar på gymnasial nivå på komvux och folkhögskola. Den som genomgår ett så kallat yrkespaket omfattas också.

Källa: Miljöpartiet


LÄS MER: De afghanska kvinnorna som blev kvar – nu berättar de


Splittring i alliansen om frågan

Alliansen särskiljer sig tydligt från de rödgröna, visar siffrorna. Bland alliansväljare – M, L, C och KD – tycker 58 procent av de tillfrågade att förslaget är dåligt. Hos de rödgröna ligger motsvarande siffra på 20 procent.

27 procent av de tillfrågade alliansväljarna är positiva till förslaget, hos de rödgröna är siffran 69.


LÄS MER: De går emot partiet – röstar för förslaget om ensamkommande

Centerpartiets väljare sticker ut som de enda alliansväljarna som ställer sig positiva till förslaget.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Samtidigt visar Expressen/Demoskop att frågan splittrar alliansen. Centerpartiets väljare sticker ut som de enda alliansväljarna som ställer sig positiva till förslaget: 62 procent tycker att förslaget är bra och 19 procent tycker att det är dåligt.

– Ett intressant mönster är att de som är kritiska till undantagsreglerna i större utsträckning säger att frågan är mycket viktig för dem, medan de som stöder förslaget är svalare. Det talar för att mer splittrade partier, framför allt Socialdemokraterna, kan ha fått betala ett visst opinionspris för den här uppgörelsen, säger Peter Santesson, chef för opinionsanalys på Demoskop.


LÄS MER: Sittstrejkande afghaner och engagerade svenskar – de fick regeringen att svänga om afghanerna

Bland sverigedemokratiska väljare anser 96 procent att det är ett dåligt förslag.
Foto: JESSICA GOW/TT

SD-väljare övervägande kritiska

Bland sverigedemokratiska väljare anser 2 procent av de tillfrågade att det är ett bra förslag, och 96 procent att det är dåligt.

Vidare visar Expressen/Demoskops undersökning att kritiken och motståndet mot förslaget ökat under våren. I december ansåg 36 procent av de tillfrågade att förslaget var dåligt – det har ökat till 54 procent.

– En faktor är att det är fler som känner till förslaget nu och har bildat sig en uppfattning, inte minst bland S-väljarna, säger Santesson.

Resultatet sett till kön och blocktillhörighet

Huvudsakligen bra

Samtliga: 35 (-3)

Män: 28 (-3)

Kvinnor: 43 (-2) 

Alliansen: 27 (+2)

Rödgröna: 69 (+4)

SD: 2 (-1)


Huvudsakligen dåligt

Samtliga: 54 (+18)

Män: 62 (+12)

Kvinnor: 44 (+22)

Alliansen: 58 (+8)

Rödgröna: 20 (+8)

SD: 96 (+17)


Känner ej till/vet ej

Samtliga: 11 (-15)

Män: 9 (-10)

Kvinnor: 13 (-20)

Alliansen: 15 (-10)

Rödgröna: 11 (-13)

SD: 1 (-18)


Källa: Expressen/Demoskop

Män mer kritiska än kvinnor

I mätningen i december ansåg 31 procent av de tillfrågade männen, och 45 procent av kvinnorna, att förslaget var bra. 50 respektive 22 procent ansåg att det var dåligt.

Den nya mätningen från Expressen/Demoskop visar att männen fortsatt är mer kritiska än kvinnorna, men att motståndet från båda grupperna har ökat. 28 procent av männen och 43 procent av kvinnorna är nu för förslaget, medan 62 respektive 44 procent tycker att det är dåligt.

– Det här är en fråga som många tycker är viktig, och den har börjat ses som allt viktigare under våren. Frågan har fått stor uppmärksamhet och den är symboliskt väldigt tydlig, säger Peter Santesson på Demoskop.

Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten.

Fråga: ”Regeringen har lagt ett förslag om lättnader i regelverket kring uppehållstillstånd för ensamkommande. Vad tycker du om det förslaget?”, ” Hur viktig tycker du att frågan är?”.

En viss justering av frågeformuleringarna har gjorts från december 2017.

Undersökningsperiod: 1-4 juni 2018, jämförs med 1-6 december 2017.

Metod och urval: Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel.

Antal genomförda intervjuer: 1 054 intervjuer (december 2017: 1 040 intervjuer).

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder och parti i senaste val.

Fakta om ensamkommande

Under 2015 ansökte omkring 32 500 ensamkommande om asyl fram till den 24 november 2015. Av dem har drygt 32 100 fått sina fall prövade, enligt siffror från Migrationsverket.

Av de 32 100 har drygt 14 400 fått stanna, ca 14 300 fått avslag och 2 700 fått sina ärenden avskrivna, till exempel för att asylansökan har återkallats. 600 var så kallade Dublinärenden som inte fått sitt ärende prövat i sak i Sverige.

Av de 14 300 som fått avslag, var drygt 2 470 under 18 år när beslut togs, ca 8 500 hade bedömts vara över 18 år när beslut togs, medan drygt 3 320 hade hunnit fylla 18 år när beslutet togs.

För de som ansökte om asyl före 24 november 2015 var huvudregeln att de skulle få permanent uppehållstillstånd om de fick stanna.


Källa: Migrationsverket, juni 2018


Rättelse: Siffrorna är uppdaterade med den senaste statistiken från Migrationsverket.