Gymnasielagen underkänns av ytterligare en domstol

Den nya gymnasielagen underkänns nu även av Migrationsdomstolen i Stockholm.
Foto: TT
”Vi kom aldrig så långt som Malmö”, säger Kirsi Laakso Utvik, chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Stockholm.
Foto: PRIVAT

Den nya gymnasielagen underkänns nu även av Migrationsdomstolen i Stockholm, en vecka efter att Migrationsdomstolen i Malmö meddelat att lagen inte går att tillämpa.

Samtidigt fortsätter Migrationsverket att pröva ärenden med stöd av lagen.

– Vi kom aldrig så långt som Malmö, vi stupade redan på första meningen, säger Kirsi Laakso Utvik, chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Stockholm.

Den nya så kallade gymnasielagen, som ger uppskattningsvis 9 000 ensamkommande afghaner rätt att stanna i Sverige, trädde i kraft den 1 juli och underkändes sex dagar senare av Migrationsdomstolen i Malmö.

Och under fredagen meddelade även Migrationsdomstolen i Stockholm att de avslår en ansökan om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagen. Även de anser att de slopade identitetskraven i lagen gör att den inte går att tillämpa i praktiken.

Men Migrationsdomstolen i Stockholm motiverar beslutet på ett annat sätt.

– Vi tar det på en annan mening i regeringsformen. Om man tittar på 11 kap 14 §. Den första meningen handlar om att om en lag strider mot överordnad lag så får man inte tillämpa den. Vi går på det. Nästa mening handlar om att man inte heller ska tillämpa den om beredningen varit felaktig. Vi kom aldrig så långt som Malmö, vi stupade redan på första meningen, säger Kirsi Laakso Utvik, chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Stockholm.


LÄS MER: Asylsökande överklagar dom om gymnasielagen 


Överklagas till Migrationsöverdomstolen

Även Migrationsdomstolen i Stockholm menar att de slopade identitetskraven är problemet i lagtexten. Men i stället för att hänvisa till lagens beredning väljer man alltså att underkänna den enbart på grund av att den strider mot annan gällande rätt.

– Slutsatsen är densamma. Det sänkta beviskravet ska inte tillämpas, men vi tar det på en annan grund. Vi går direkt på att EU-rätten kör över oss. Det finns inte utrymme för Sverige att göra det här undantaget med tanke på de EU-överenskommelser som finns. EU-rätten går före inhemsk lag, säger Laakso Utvik.

I tisdags meddelades att domen från Migrationsdomstolen i Malmö kommer att överklagas till Migrationsöverdomstolen. Om överdomstolen beviljar ärendet prövningstillstånd blir avgörandet där prejudicerande. Ett avgörande därifrån är dock inte att vänta förrän i slutet av september, uppskattar domstolen.

Under tiden fortsätter Migrationsverket att pröva ärenden med den nya lagen som stöd. Ungefär 4 000 av de 9 000 ärendena kommer att prövas direkt av Migrationsverket. 

Om verket väljer att bevilja uppehållstillstånd med stöd av den nya lagen, så blir dessa definitiva och omöjliga att överklaga i efterhand – även om Migrationsöverdomstolen skulle slå fast att lagen inte går att tillämpa.


LÄS MER: Migrationsdomstolen kritiserar nya gymnasielagen