Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hyresgästföreningen öppnar för friare hyror

Hyresgästföreningen öppnar för en friare hyressättning. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK

Hyresgästföreningen öppnar för en friare hyressättning. 

Kravet är att ränteavdrag, skatter och regleringar samtidigt diskuteras.

Det skriver Dagens industri.

Bostadsfrågan har pekats ut som en knäckfråga i regeringsförhandlingarna.

Enligt Centerpartiets ledare Annie Lööf var bostadsfrågan ett skäl till att regeringsförhandlingarna med Socialdemokraterna sprack före jul.

Centerpartiet vill ha en friare hyressättning och tyckte inte att man fick tillräckligt gehör för sina krav. 

Hyresgästföreningen har hittills motsatt sig marknadshyror men ger nu ett nytt besked, framför allt när det gäller hyrorna i nyproducerade bostäder, rapporterar Dagens industri.

“Det är klart att det finns utmaningar i hyressättningssystemet, och att det uppstått en diskussion om detta är inte ett problem. Det viktiga är att parterna får sätta ramarna för hur systemet ska fungera i framtiden”, säger förbundschefen Jonas Nygren till tidningen.

Vill ha bred uppgörelse

I Stockholm har parterna kommit överens om att läget ska ges en större betydelse när de allmännyttiga hyrorna sätts. Det tycker Jonas Nygren är ett bra exempel.

“Vi vill inte att hyresrätten ska bli för smal, bara för en viss grupp, utan den ska vara en attraktiv produkt som efterfrågas av olika inkomstgrupper, i olika faser i livet”, säger han till Dagens industri.

Men Hyresgästföreningen vill se en bred bostadspolitisk uppgörelse där frågan om hyrorna ska diskuteras tillsammans med andra frågor, som skatter och finansiering av nya bostäder. Hyresgästföreningen anser även att rot-avdraget bör utvidgas till att gälla även hyresrätter.