Folkets dom: Nära hälften dömer ut Löfvens regering

Annie Lööf och Centerpartiet är tillsammans med Liberalerna det parti som tappar flest väljare till andra partier.
Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES FREDRIK WENNERLUND
48 procent av de tillfrågade anser att Löfvens överenskommelser med C, L och MP var fel.
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

48 procent av väljarna tycker att det var fel av S, MP, C och L att göra upp på det sätt man nu gjort. 

Mest kritiska är SD:s väljare, följt av M och KD. 

– Sverige är mer polariserat i dag och alla de väljare som finns till höger om M/KD gillar så klart inte detta, säger Jan Björklund om att 48 procent av väljarna är kritiska.

Under helgen har både Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna beslutat att acceptera den överenskommelsen med Socialdemokraterna som kommunicerades på fredagen. Detta för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. 

Totalt anser 48 procent av väljarna att det var fel av S, MP, C och L att göra upp på det sätt man nu gjort, mot 45 procent som tycker att det var rätt. Mest kritiska är SD:s väljare (93 procent), följt av M och KD:s väljare (78 procent).  

– Sverige är mer polariserat i dag och alla de väljare som finns till höger om M/KD gillar så klart inte detta. Sedan är det säkert en del väljare på vänsterkanten som inte gillar innehållet så klart. Så det är väl inget konstigt, säger Jan Björklund om att 48 procent av väljarna är kritiska.

Bland de som röstade på C/L i valet är 35 procent emot uppgörelsen, och 60 procent för. De 35 procenten har i stor utsträckning bytt partisympati sen valet.

Källa: Demoskop Beställare: Expressen
Grafik: Expressen

Uppgörelsen har "mycket stor" betydelse för var tredje väljare

33 procent av väljarna uppger att denna uppgörelse har "mycket stor" betydelse för vad de skulle rösta på om det vore riksdagsval i dag, särskilt bland Sverigedemokraternas (58 procent), Moderaternas och Kristdemokraternas (46 procent) väljare. 

16 procent av Centerpartiet och Liberalernas väljare säger att det skulle ha mycket stor betydelse för dem. 

De som i dag uppger att de skulle rösta på C är i stor grad nöjda med uppgörelsen. Samtidigt är det många av C:s väljare valt att bege sig mer högerut i samband med detta.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT

93 procent av de som skulle rösta på L eller C om det vore riksdagsval i dag anser att det var rätt att ingå i den överenskommelse med S och MP som mittenpartierna nu beslutat om, visar mätningen från Demoskop.  

Samtidigt uppger många att de nu lämnar framför allt C och L för att i stället rösta på M. 

– Vad vi kan se i den här mätningen, där man ju också svarar på vad man skulle rösta på för parti om det vore val i dag, så är L och C är överrepresenterade bland partibytare. I en följdfråga har dessa också sagt att de byter i och med den här uppgörelsen. Man kan inte säga att det är oväntat. De går rimligen i riktningen till M i första hand, säger Peter Santesson, opinionschef på Demoskop. 

Färre till vänster som byter parti efter uppgörelsen

Vänsterpartiet och Miljöpartiets väljare är något mer skeptiska till överenskommelsen, där 69 procent tycker att det var rätt att göra upp på detta sätt. 

Å andra sidan är det färre inom den gruppen som uppger att de byter parti på grund av den, menar Santesson. 

– Om vi tittar på den vänstra sidan så tycker de inte att den här uppgörelsen är lika viktig för partivalet som väljarna på den andra sidan gör. Det är en viktigare fråga för väljare som står till höger.

Jonas Sjöstedt (V).
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Frågan

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna

har presenterat ett förslag till budgetsamarbete som innehåller

ett antal politiska beslut samtidigt som Stefan Löfven väljs till

statsminister. Tycker du att partierna ska ingå uppgörelsen?

M/KD: Ja: 13 procent Nej: 78 procent Vet ej: 9 procent

L/C: Ja: 93 procent Nej: 3 procent Vet ej: 4 procent 

S: Ja: 89 procent Nej: 6 procent Vet ej: 4 procent

V/MP: Ja: 69 procent Nej: 23 procent Vet ej: 8 procent

SD: Ja: 5 procent Nej: 93 procent Vet ej: 3 procent

Så gick mätningen till

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten.

Frågor: ”Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat ett förslag till budgetsamarbete som innehåller ett antal politiska beslut samtidigt som Stefan Löfven väljs till statsminister. Tycker du att partierna ska ingå uppgörelsen?”, ”Vilken betydelse har uppgörelsen för vad du skulle rösta på om det vore riksdagsval idag?”

Undersökningsperiod: 12-13 januari 2019

Metod och urval: Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel.

Antal genomförda intervjuer: 1000 intervjuer.

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder och parti i senaste val.

Beställare: Expressen.

6 punkter i överenskommelsen mellan S+Mp+L+C

Tredubblat RUT

Taket i RUT ska tredubblas till 75 000 kronor. Ett mer generöst RUT-regelverk för äldre ska utredas.

Jenny Madestam: 

– Det är naturligtvis något som kan sticka i ögonen på delar av Socialdemokratin och definitivt något som Vänsterpartiet ogillar. Det är definitivt något som både Centerpartiet och Liberalerna är vinnare på, och något som är en framgång för dem

Skattelättnader

Värnskatten slopas och tas bort från och med 1 januari 2020. Marginalskatten sänks i syfte att uppnå att färre ska betala statlig inkomstskatt.

Jenny Madestam:

– I alla de sakerna som Annie Lööf pratade om kan man betrakta Socialdemokraterna som förlorare.

Förstatligande av skolan

Skolor ska kunna införa betyg från årskurs fyra. Regeringen ska bereda möjlighet för en tioårig grundskola. Mobilförbud ska bli standard i klassrum. Ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan ska tas fram.  

Jenny Madestam:

– Många av de här sakerna är saker som Liberalerna har fått igenom. De som rör skolans område är ju mer liberala hjärtefrågor. 

Inget vinstförbud i välfärden

Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Höga kvalitetskrav ska vara styrande.

Jenny Madestam:

– Annie Lööf tog upp tio politikområden. Där den tredje av dem handlade om att återställa den ”kraftiga vänstersvängen” som S, MP och V gjorde och det är då kopplat till välfärden. 

Arbetsrätten reformeras

Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar. Utredningen ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta de små och medelstora företagens behov av flexibilitet.

Jenny Madestam:

– Överhuvudtaget att förenkla för och starta företag, det är ju Centerns absoluta hjärtefråga. 

Fri hyressättning

Fri hyressättning vid nybyggnation ska införas. Lägenheternas kvalitet och läge ska få ett större genomslag i hyressättningen. Straffen ska höjas för försäljning av svartkontrakt samtidigt som köp av detsamma kriminaliseras.

Jenny Madestam:

–  I förhandlingarna som pågick i december så var det just på bostadsmarknadsområdet som det strandade för hon menade på att Socialdemokraterna ville ha brasklappar på den här fria hyressättningen i nybyggnation, men nu blir det fri hyressättning i nybyggnation utan brasklappar.