Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Busch Thor: Låt barnen leka med vad de vill

"Det får inte kantra över så man börjar rycka ledksaker ur barnens händer", säger KD-ledaren. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Ebba Busch Thor avfärdar delar av Mp:s förskoleplan som "genusflum". Foto: ANNA-KARIN NILSSON

I dag presenterar utbildningsminister Gustav Fridolin förskolans nya läroplan.

KD-ledaren Ebba Busch Thor har avfärdat delar av den som "genusflum".

– Det får inte kantra över så man börjar rycka leksaker ur barnens händer, säger Busch Thor i TV4 Nyhetsmorgon.

Den nya läroplanen för förskolan innehåller bland nya idéer om genuspedagogik. Regeringen tycker det är viktigt att barn får hjälp att bryta mot traditionella könsmönster.

Som att flickor leker med dockor och pojkar med bilar.

"Risk att det kantrar över"

KD-ledaren Ebba Busch Thor har kritiserat läroplanen som ännu inte antagits.

Hon utvecklar denna kritik i TV4: s morgonsoffa på onsdagen.

– Jag menar att i det nya förslaget kantrar man över från en sund medvetenhet från könsstereotypa roller till att man säger "om en flicka leker mycket med en docka, då är det könsstereotypt, och då ska förskolepersonalen aktivt utmana flickan".

Det är här det blir genusflummigt, enligt tvåbarnsmamman Ebba Busch Thor, 31.

– Man ska låta barnen leka det de vill leka, eller när det fyller ett pedagogiskt syfte. Men att personalen ska ha som uppgift att utmana barnen från könsstereotypa lekar, det leder fel, säger hon i Nyhetsmorgon.

Vad ska förskolan ha för roll i jämställdhetsarbetet?

– Att se till att pojkar och flickor ges samma möjligheter, och att man är tydlig med att alla har samma skyldigheter och rättigheter. Och att alla respekteras oavsett vem man är.

– Men jag tycker inte det ska kantra över i andra diket så att man börjar rycka leksaker ur barnens händer, fortsätter Ebba Busch Thor.

MP vill dela ut jämlikhetsmiljarder

Utöver den nya läroplanen vill Miljöpartiet satsa ytterligare miljarder på förskolorna de kommande åren. 

De så kallade jämlikhetsmiljarderna ska fördelas så att kommuner och förskolor i utsatta områden tilldelas de högsta beloppen, enligt MP-förlaget. 

– Vi kan se i Pisa-proven, som eleverna gör i 15-årsåldern, skillnader mellan barn som fått en bra förskola – och de som inte fått det. Vi har lyckats bryta utvecklingen mot växande barngrupper, men arbetsmiljön är fortfarande alldeles för tuff för många som jobbar i förskolan, säger Gustav Fridolin till TT.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!