Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ämne för ämne – så var debatten

Partiledardebatten hettade till flera gånger under de två timmarna.
Foto: Skärmdump

Det hettade till flera gånger när partiledarna drabbade samman i Expressen TV och Di TV på tisdagskvällen.

Ebba Busch Thor och Stefan Löfven rök ihop om vården, uttryck som "du ljuger" och "svek" hördes i andra ordväxlingar.

Det blev en engagerad debatt där partiledarna pucklade på varandra i centrala valfrågor som vård, klimat, ekonomi och migration. 

Första ämnet: VÅRD

Partiledardebatten fick en rivstart när Ebba Busch Thor (KD) gick till kraftigt angrepp mot Stefan Löfven om sjukvården. Hon anklagade honom för "svek" eftersom vårdköerna fördubblats under hans mandatperiod.

"Sjukvården är en hink som läcker", sade hon flera gånger i ett försök att trumma in ett slagord för valrörelsen.

Statsminister Stefan Löfven (S) underströk att det är viktigt att investera mer i sjukvården. Han lovade 18 000 fler anställda liksom att satsa mer på vårdcentraler.

Löfven sade att man inte kan sänka skatter om man vill investera mer i vården. Men Jan Björklund (L) kontrade med att vårdköerna var kortare under alliansregeringen, som samtidigt sänkte skatter, som han uttryckte det.

Ebba Busch Thor vill avskaffa landstingen som hon anser är ineffektiva och hävdar att experter stöder denna inställning.

Jonas Sjöstedt (V) sade att hans parti är det enda som kan få stopp på "vinstslöseriet" i skola, sjukvård och äldreomsorg. Han förde fram den prekära situationen för Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm som ett exempel på hur allianspartierna missköter vården.

Vården står högt på väljarnas dagordning och enligt Demoskops mätning i början av augusti anser svenskarna att sjukvården är valets tredje viktigaste fråga.

Bland vårdfrågorna är cancervården en av de mest centrala, inte minst de långa väntetiderna. Antalet patienter som får vänta mer än 90 dagar på operation har ökat från 12 till 26 procent under den senaste vårdperioden.

Jenny Madestam, statsvetare och Expressens politikexpert om vården:

– S menar att detta val är en folkomröstning om välfärden. Ett bekymmer med denna retorik är att väljarna troligen inte upplever att Allianspartierna, eller SD vill skrota välfärden. Det finns inget parti som i dag vill negligera välfärden.

– Uppenbart att Busch Thor ville ta kommandot i sjukvårdsfrågan. Mest uppseendeväckande var   konflikten mellan Löfven och Busch Thor.

Andra ämnet: KLIMAT

Debatten om klimat startade med en het ordväxling mellan Jimmie Åkesson (SD) och Annie Lööf (C).

Åkesson inledde med en brandfackla. Han sade att Sverige tar för mycket ansvar för världens klimatproblem och tyckte att Sverige borde satsa på klimatet i de länder som är värst utsatta.

Annie Lööf (C) kallade honom "klimatförnekare" och liknade honom vid Donald Trump. Hon kallade klimatet en "ödesfråga" och sade att det är en "ickefråga" för SD. Också Isabella Lövin (MP) attackerade Åkesson och sade att "du kallar dig Sverigevän, men informerar dig inte om bränderna".

Alliansledarna presenterade krav på breda reformer för sänkta utsläpp och förnybar energi. Sikta på att sänka utsläppen från stora processindustrier och elektrifiera mer, sade Ulf Kristersson (M).

Också Stefan Löfven (S) talade om fler elcyklar och fler elstolpar – och om att S vill förverkliga "ett grönt folkhem". Regeringen har fördubblat satsningarna på klimat och miljö, sade  han.

Isabella Lövin (MP) anklagade allianspartierna för inte ha något program för att minska utsläppen. Allianspartierna vill sänka dieselskatten och ta bort skatten på flygbränsle, sade hon.

Jan Björklund (L) ansåg att EU-samarbetet måste utvidgas vad gäller skatter på koldioxid.

Jonas Sjöstedt (V) pläderade för stopp för vinster i välfärden. Han sade att V vill starta "en grön investeringsbank" med 100 miljoner i kapital.

Jenny Madestam om klimatet:

– Miljö/ekologi kontra tillväxt, som Kristersson pratar om och menar att somliga lyfter fram - var den konfliktlinje som MP en gång i tiden bildades längs med. Idag är inte MP lika hårdnackade i att ekologi står emot tillväxt. Men den ursprungliga ekologismen står för detta.

– Löfven säger att "I Sverige gör vi som vi alltid gjort - vi hjälps åt" apropå klimatfrågan. Detta är ett sätt att försöka skapa en känsla av statsmannamässighet. Svensk demokrati har brukat präglas av en samförståndsanda.

Tredje ämnet: EKONOMI

Skatterna blev det stora tvisteämnet i debatten om ekonomi. Allianspartierna krävde sänkta skatter, främst på arbete, medan de rödgröna med Stefan Löfven (S) i spetsen slog fast att de inte ville genomföra skattesänkningar – utan använda pengarna till att investera i välfärd och utbildning.

Löfven sade att en S-ledd regering nu för tredje gången lett ett budgetunderskott, som en borgerlig regering lämnat efter sig, till ett överskott. Och att det ger utrymme för reformer.

Jan Björklund (L) och övriga alliansledare upprepade under debatten att skatterna måste ned. Sverige har världens högsta skatter på arbete och världens högsta marginalskatter, sade Björklund. Samt att det svenska skattesystemet missgynnar kvinnor i akademiska yrken, som sjuksköterskor.

Han sade också att skatterna skrämmer bort framgångsrika företag från Sverige. Till exempel Spotify är på väg bort, sade han.

Ebba Busch Thor (KD) gjorde ett överraskande utspel och sade att Sverige behöver fler kärnkraftverk för industrins skull.

Enligt Jonas Sjöstedt (V) har många inte fått del av rikedomen under den nuvarande högkonjunkturen. "Skattesystemet är riggat för de rika", sade han. Annie Lööf sade att Sverige slösat bort fyra år av högkonjunktur.

Statsminister Löfven var rätt nöjd med sina insatser och påpekade att arbetslösheten sjunker och att Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i EU.

Jenny Madestam om ekonomin:

– Kristersson och Löfven är förhållandevis lika i sin framtoning, båda har en resonerande approach med inställning att samtala. Ekonomi är sjunde viktigaste frågan för väljarna, och M har sakägarskap, följt av S och SD.

Fjärde ämnet: MIGRATION

I den eldfängda migrationsfrågan, som väljarna enligt Demoskops senaste mätning, anser är viktigast rådde relativt stor enighet mellan de rödgröna och alliansen. Jimmie Åkesson (SD) fördömde däremot de "blå och röda regeringar som misskött migrationspolitiken".

Statsminister Stefan Löfven sade att migrationspolitiken måste vara samordnad inom EU. Alla länder måste ta ansvar, inte bara Tyskland, Sverige och några andra, ansåg han.

M-ledaren Ulf Kristersson medgav att det finns olika åsikter om migrationen inom Alliansen. M vill ha en stram emigrationspolitik under lång tid, annars "går Sverige sönder" eftersom integrationen varit misslyckad så länge, sade han.

Han efterlyste en lösning över blockgränserna för att migrationsfrågan inte ska "paralysera" svensk politik. Löfven svarade att man kommer att komma överens – och att man redan slutit blocköverskridande överenskommelser i denna fråga två gånger.

Såväl statsministern som flera alliansledare ville ha "ordning och reda" i migrationspolitiken – som inte är en "vattendelare" i svensk politik, enligt Löfven.

SD-ledaren Jimmie Åkesson sade att ytterligare 300 000 asyl- och anhöriginvandrare är på väg till Sverige, enligt Migrationsverket. Han sade att det finns en konflikt mellan välfärd och invandring – och att han "väljer välfärden".

Jonas Sjöstedt (V) tyckte att allt för många partier låter som SD i dag, medan V är "stolta över att vi tagit emot flyktingar".

Jenny Madestam om migration:

– Sjöstedt menar att övriga partier låter som kopior av Åkesson. Detta vinner V väljare från S på.

– Kristersson sträcker ut en hand för överenskommelse på grund av att finns oenighet i respektive läger. Löfven har uppenbart mindre att vinna på en överenskommelse, menar han.

– Busch Thor vill inte se en överenskommelse mellan S och M.