Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

S anklagas för valfusk

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Svart på vitt. Här är promemorian där en valhandläggare anklagar Socialdemokraterna för fusk - något som bland annat ska ha inträffat i vallokalen här i Flemingsbergs bibliotek.

Tio dagar före riksdagsvalet kan Expressen avslöja att Socialdemokraterna anklagas för att agera på ett sätt som strider mot vallagen. 

I en promemoria upprättad av en valhandläggare i Huddinge anklagas Mona Sahlins valarbetare: 

"Röstmottagarna har upplevt tillvägagångssättet som mycket aggressivt och obehagligt", skriver en kommuntjänsteman i promemorian. 

Partiledningen ville i natt inte kommentera uppgifterna.

Socialdemokraterna anklagas vid tre lokaler där det just nu pågår förtidsröstning, kan Expressen avslöja.

 Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan informerades först i går kväll. Han ville då inte svara på några frågor utan lämnade följande uttalande genom partiets presschef Fredrik Kornebäck:

 - Självklart ska lagar och regler följas, men eftersom jag inte känner till det här är det en fråga för partiet i Huddinge.

 Enligt den promemoria som Expressen tagit del av ska personalen på tre olika bibliotek i Huddinge kommun ha slagit larm till kommunens valhandläggare. I tisdags upprättades en promemoria som skickats till samtliga fullmäktigeledamöter.

 I promemorian konstaterar kommuntjänstemannen bland annat:

 "Röstmottagarna har upplevt tillvägagångssättet som mycket aggressivt och obehagligt."

 Han konstaterar också att "valarbetare från socialdemokratiska partiets valstuga utanför biblioteket vid upprepade tillfällen kom in i biblioteket för att hjälpa väljare att få ut sitt röstkort och sedan hjälpa till inne i röstningslokalen och peka ut valskärmen och lämna med valsedlar från socialdemokraterna."

"Det är oetiskt"

 Valhandläggaren säger till Expressen:

 - Det var bibliotekspersonal som slog larm och bad om råd. I varje fall har det handlat om Socialdemokrater som kommit in och hjälpt väljare med valsedlar. De bröt mot de regler som valmyndigheten har.

 Tjänstemannen säger samtidigt att röstande i de tre vallokalerna fått kuvert där valsedlar från Socialdemokraterna redan varit instoppade.

 -  Det är oetiskt att göra på det sättet.

 Någon polisanmälan har ännu inte gjorts.

 -  Nej, jag har i stället skickat information om detta till de olika partiföreträdarna i Huddinge, och jag kommer nu att begära in kommentarer med anledning av det som hänt.

"Så himla tråkigt"

 Expressen talade i går kväll med Socialdemokraternas ordförande i Huddinge, Ann-Marie Högberg:

 - Jag tycker att det är himla tråkigt att den här diskussionen har uppstått. Bakgrunden till att situationen har uppstått är att man velat hjälpa till så att människor använder sig av rätten att rösta.

 Vad säger du om att röstande upplevt tillvägagångssättet som mycket aggressivt och obehagligt?

 -  Det är tråkigt. Jag kan inte föreställa mig vem av våra kamrater som skulle ha varit aggressiv.

 Enligt Ann-Marie Högberg informerades partidistriktet under gårdagen och det har redan förts samtal med samtliga valarbetare i kommunen.


 FAKTA

 Brottsbalken 17 kap om valfusk:

 8 § Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av rösträtt i allmänt ärende söker hindra omröstningen eller förvanska dess utgång eller eljest otillbörligen inverka på omröstningen, dömes för otillbörligt verkande vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader.

 Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det förövats med våld eller hot om våld eller innefattat missbruk av tjänsteställning. Den som mottager, låter åt sig utlova eller begär otillbörlig belöning för att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller icke rösta, dömes, om det ej är mutbrott, för tagande av otillbörlig belöning vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1977:103).

 Vid grovt valfusk kan straffet bli fyra års fängelse.

FAKTA

Socialdemokrater som dömts för valfusk


Efter valet 2002 dömdes två av Socialdemokraternas valarbetare till dagsböter för "otillbörligt verkande vid röstning". De dömdes till 75 dagsböter för att ha påverkat omröstningen när de gamla på ett äldreboende i Hässelby tilläts rösta genom ombud. Röstningen skedde i samband med ett socialdemokratiskt valmöte på äldreboendet. De åtalade medgav att de gjort fel, men hävdade att de egentligen bara ville hjälpa de gamla att delta i valet. I oktober 2007 dömdes en socialdemokratisk fullmäktigeledamot till 70 dagsböter för samma brott. Hon hade plockat bort Sverigedemokraternas valsedlar från röstningslokalen. Tingsrätten konstaterade att följderna av hennes agerande i sig var så allvarliga att ett fängelsestraff kunde vara motiverat, men domen stannade ändå vid böter.