Så får du hjälp

Majoriteten som begår självmord har sökt hjälp

Hälften av alla unga som begår självmord har sökt vård hos psykiatrin. En fjärdedel har försökt få hjälp så sent som en månad eller mindre innan de tog sina liv.

– Det är väldigt oroväckande. Primärvården och elevhälsan måste göra mer, säger ansvarig minister Gabriel Wikström (S).


En av de vanligaste dödsorsakerna bland unga är självmord. Under år 2013 tog 301 personer under 29 år sina liv i Sverige. Mer än hälften av dem hade sökt hjälp i vården för sin psykiska ohälsa innan de dog. Och en fjärdedel av dem gjorde det så sent som en månad innan de tog sina liv. Det visar Expressens kartläggning.

Andelen unga som sökt psykiatrisk vård inom ett år innan de tog sina liv har legat konstant på omkring 50 procent sedan år 2009. Det är förskräckande, anser Sonny Wåhlstedt, som är ordförande för riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd.

– Det här säger något viktigt. Det saknas kunskap i vården hur man ställer rätt frågor till personer som söker vård på grund av psykisk ohälsa.

Sonny Wåhlstedt, ordförande för riksförbundet för suicidprevention, anser att den höga andelen unga som förgäves sökt hjälp är förskräckande. Foto: SONNY WÅHLSTEDT

”Måste minska stigmat”

Vården måste börja ställa frågor i ett tidigt skede kring självmordstankar, menar Sonny Wåhlstedt.

– Så fort en person har en problematik kring psykisk ohälsa så finns det alltid tankar på att ta sitt liv. Man är rädd för att man aldrig ska bli frisk och självmord ses som en nödutgång, det måste man prata om.

Sonny Wåhlstedt vill att det införs en regional samordning kring självmordsförebyggande samarbeten i Sverige för att få ner de höga siffrorna.

– Nästan inga pengar skjuts in till det här. Vi behöver utbildning och mer personal. Men även vanliga människor måste få lära sig hur man hanterar sådana tankar. Och så måste vi minska tabut och stigmat kring psykisk ohälsa och självmord.

Antal självmord bland unga ökar i Sverige. Hälften av alla har sökt vård innan.

Primärvården brister

Även sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) ser allvarligt på att över hälften av de unga som tagit sina liv försökt få hjälp. Hjälp som uppenbarligen inte har funnits eller inte varit tillräcklig.

– Det är väldigt oroväckande siffror, säger han.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström ser allvarligt på att så många försökt få hjälp. ”Det är väldigt oroväckande siffror”, säger han. Foto: ROBIN ARON

Gabriel Wikström anser att den specialiserade psykiatrin håller god kvalitet, men att bristerna finns i primärvården och elevhälsan.

– Där måste man göra fler insatser än man gör i dag för att kunna förebygga den psykiska ohälsan, säger han.

”Ett av de största problemen bland barn och unga i dag”

Han delar också Sonny Wåhlstedts tankar om att man i ett tidigt stadium måste prata om självmordstankar. Och att primärvården och elevhälsan där har ett förebyggande ansvar som de i dag inte lever upp till.

– Från och med årsskiftet kommer vi att satsa 200 miljoner kronor extra på att förbättra elevhälsan.

Hur viktig är den del som rör psykisk ohälsa i den satsningen?

– Väldigt viktig, eftersom vi vet att det är ett av största problemen bland barn och unga i dag.


Är du också ung och lider av psykisk ohälsa? Var med och hjälp oss bryta tabut!

Det ska inte vara något att gömma och skämmas för. #vågaberätta – dela dina erfarenheter och din historia.