Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Varje dag – här är halten koldioxid i atmosfären

Så illa är läget.
Mauna Loa-observatoriet på Hawaii har mätt koldioxidhalten sedan 1958. Då låg den på 315 ppm. Foto: Science Photo Library/TT

WASHINGTON DC. Varje dag görs mätningar av koldioxidhalten i atmosfären vid flera observatorier i världen.

Expressen publicerar dagligen här nedan siffrorna, bland annat från Mauna Loa-vulkanen på Hawaii.

– Siffrorna visar den påverkan vi människor har på den globala atmosfären, säger Pieter Tans vid den amerikanska myndigheten NOAA.

Uppgifterna kommer bland annat från ett av de mest välkända observatorierna i världen, vid Mauna Loa-vulkanen på Hawaii. Mätningarna därifrån används ofta inom forskningsvärlden, förklarar Pieter Tans på den amerikanska havs- och atmosfärsmyndigheten NOAA, National Oceanic and Atmospherioc Administration. 

– Mauna Loa har längst historia av mätningar av högkvalitativ koldioxid. Dessa startade redan 1958 och visar under en lång tid på ett tydligt sätt vilken påverkan den mänskliga civilisationen har haft på atmosfären. Genom att vara det äldsta observatoriet med korrekta uppgifter har det fått en viss status i forskningsvärlden, säger Pieter Tans.

Koldioxid i atmosfären - siffrorna här uppdateras varje dag

https://datawrapper.dwcdn.net/CKaIv/88/https://datawrapper.dwcdn.net/oLaOh/79/

Koldioxiden i atmosfären mäts över hela planeten

När mätningarna inleddes för 61 år sedan låg nivån på 315 ppm, efter engelskans parts per millon. 

Nivåerna i dag ligger omkring 410 ppm.

NOAA analyserar också dagligen andra siffror som visar hur trenden ser ut globalt, baserat på mätningar vid observatorierna i Hawaii, Harrow, Amerikanska Samoa och Sydpolen. 

Den globala trenden har kunnat visa hur nivåerna konstant går uppåt, enligt Tans. 

– Det här visar att vi fortsätter att påverka den globala atmosfären varje år. Vi människor ligger bakom den globala uppvärmningen tillsammans och vi har sett vad det kan leda till i form av extrema skogsbränder och torka. Det börjar bli väldigt svårt att leva med, säger han.

Expressen publicerar uppdaterade siffror varje dag..

Så görs mätningarna

Siffran från Mauna Loa på Hawaii baseras på analys av mätningar vid flera tillfällen under dygnet och används ofta i forskningsvärlden som en indikator för koldioxidhalten i den norra hemisfären. 

 

Siffran över den globala trenden baseras på analys av mätningar från observatorierna i Hawaii, Harrow, Amerikanska Samoa och Sydpolen och är enligt NOAA en tydlig indikator på den globala utvecklingen.