Utvisningar med tvång ska gå fortare

Anders Ygeman och Morgan Johansson presenterar i dag åtgärder för att Utvisningar med tvång ska gå fortare.
Foto: (C) Pelle T Nilsson / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU STELLA PICTURES

Nu ska polisen lättare få göra razzior på arbetsplatser i jakten på asylsökande som fått avslag och ska utvisas.

– Fler av de som får avslag på sina asylansökningar ska återvända till sina hemländer, säger Inrikesminister Anders Ygeman (S) till Expressen TV.

Justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) presenterade på en presskonferens på torsdagen nya verktyg för polis och andra myndigheter för att snabbare kunna få asylsökande som fått avslag att lämna landet.

Enligt Anders Ygeman vill regeringen bland annat ändra lagen så att polisen lättare ska kunna genomföra razzia på arbetsplatser för att kontrollera vilka som arbetar där. Idag krävs att det finns en misstanke om brott.

Åtgärderna ska riktas mot riskbranscher där man tror att asylsökande som fått avslag jobbar.

– Vi riktar de här inspektionerna mot arbetsgivaren. En arbetsgivare som systematiskt utnyttjar människor som inte har rätt att vistas i landet ska kunna dömas till näringsförbud, böter eller fängelse i ett år, säger Anders Ygeman.

Morgan Johansson menar att det handlar om legitimiteten som hela systemet vilar på.

– Den här grundläggande principen, får du bifall får du stanna, får du avslag måste du åka hem, den är väldigt viktig för att kunna upprätthålla hela legitimiteten, säger Morgan Johansson.

Regeringen siktar på att detta ska införas från 1 januari 2018.

Enligt Anders Ygeman är det ett stort problem att de som fått avslag inte lämnar Sverige.

– För det innebär att vi inte kan ge tillräckligt många av de människor som har skyddsbehov skydd i Sverige, säger han till Expressen TV.

Fler insatser

Vidare ska Sverige placera ut så kallade sambandsmän i nyckelländer, bland annat Jordanien, Afghanistan och Kenya, som ska underlätta återförandet.

Men redan i ett tidigare skeende i asylprocessen ska de nya åtgärderna märkas. Redan när asylsökande anländer ska polisen lättare få ta fingeravtryck. Bland annat vill man sänka åldergränsen för när fingeravtryck får tas på någon. Nu ligger gränsen vid 14 år.  

Ytterligare en åtgärd för att få asylsökande att återvända är att oftare utnyttja det så kallade återetableringsstödet, det ekonomiska stöd återvändare kan ansöka om för att på nytt etablera sig i sitt hemland.

– Många som kommer hit och som får ett avslag är i praktiken utfattiga. De har sålt allt de äger och har för att kunna ta sig hit. Vi använder återetableringsstödet i mycket större omfattning nu, säger Morgan Johansson.

Regeringen har redan infört andra åtgärder för att öka återvändandet. Exempelvis tog man i somras bort rätten till bistånd bort för vuxna personer utan barn som ska avvisas, skriver TT.

Regeringen har också gett Migrationsverket i uppdrag att utöka antalet förvarsplatser i landet eftersom antalet personer som utvisas med tvång väntas öka.

Minskat antal

Antalet som avvisades med tvång minskade under 2015 med tio procent till 2 810 jämfört med 2014. 

Inför 2017 har regeringen föreslagit ökade anslag för utresor för utvisade och avvisade.

Det frivilliga återvändandet har ökat, bland annat för att fler har tagit tillbaka sina asylansökningar eller för att ärenden avskrivits.

Men samtidigt finns det uppemot 20 000 ärenden med personer som har fått ett lagakraftvunnet avslagsbeslut och som inte har lämnat. En del av dem har gått under jorden, andra kan inte utvisas eftersom de har oklar identitet, inte har några id-handlingar eller inte kan få några av sitt hemlands myndigheter. Flera länder tar inte emot medborgare som inte vill åka tillbaka.

Moderaterna: "Otillräckligt"

Hos Moderaterna är man inte imponerad av dagens förslag, och ger regeringen underkänt. Man vill i stället se hårdare tag.

– Det är helt otillräckligt. Än värre, regeringen tycks inte inse problemets allvar. Deras egna prognoser visar att Sverige snart kan ha 70 000 människor som lever i det här skuggsamhället – det är en medelstor svensk stad, säger Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, till TT.

– Samtidigt säger regeringen att återvändandet går hyggligt. Då har man inte ens insett problemet.

Johan Forssell lyfter fram behovet av fler poliser, ännu fler platser för förvar av asylsökande som fått avslag samt att möjligheten att söka asyl på nytt efter ett avslag tas bort som tre viktiga åtgärder.

Migrationsverket räknade i sin senaste prognos från i somras att 28 400 kommer att få avslag på sin asylansökan i år, 33 200 år 2017 och 34 800 under 2018.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.