Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Utgifterna kapas med åtta miljarder kronor

"Vidare berörs biståndet till följd av ökade avräkningar för att täcka kostnader för människor som har flytt till Sverige, dock inte mer än 30 procent av biståndsramen 2016", skriver finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Pelle T Nilsson
Så sent som i september meddelade regeringen att man utökade biståndsramen med tre miljarder till nästa år. Foto: Pelle T Nilsson

BRYSSEL/STOCKHOLM. Det stora flyktingmottagandet har satt press på statens finanser.

Nästa års utgiftstak kommer att klaras genom hårda besparingar, meddelar finansminister Magdalena Andersson (S) i en debattartikel på Di.se.

Utgifterna stramas åt med åtta miljarder samtidigt som uppemot 13 miljarder kan komma att avräknas från biståndsbudgeten.

Men det är enligt reglerna sade Stefan Löfven i natt i en kommentar.

- OECD har regler, de så kallade "DAC-reglerna" som möjliggör för länder att använda en del av biståndspengarna, under vissa premisser och under en viss begränsad också för flyktingmottagning, säger Stefan Löfven.

Svensk ekonomi går bra. BNP växer, kapital investeras och arbetslösheten minskar. Men samtidigt har de statliga finanserna satts under hård press under höstens flyktingström genom Europa.

Fler än 150 000 personer har sökt asyl i Sverige i år, vilket innebär ökade kostnader. Och nu ska notan betalas. Finansminister Magdalena Andersson har redan sagt att det är hög tid att överge den tidigare förankrade krona-för-krona-metoden för att finansiera reformer.

Under fredagens interpellationsdebatt i riksdagen kommer hon att svara på moderaten Niklas Wykmans fråga om huruvida nivåerna för nästa års utgiftstak kommer att ligga kvar på samma nivå.

Svaret kom redan under torsdagskvällen: Regeringen klarar utgiftstaket, skriver finansministern i en debattartikel på Di.se.

"Det finanspolitiska ramverket är givetvis intakt – de offentliga finanserna ska tillbaka till balans och överskott. Utgiftstaket ligger fast."

För att nå taket kommer man att göra omfattande åtstramningar för att få ekonomin att gå ihop. Magdalena Andersson listar tre poster där man kommer att spara miljardbelopp under nästa år. Det handlar om utgiftsåtstramningar och att tidigarelägga betalningar så att de sker redan i år och en stor del handlar avräkningar i biståndsbudgeten.

Detta sker redan och kommer att öka kraftigt, säger Statsminister Stefan Löfven.

Ökade biståndet i september - skär nu ned

"Drygt 11 miljarder kronor i utgifter tidigareläggs till 2015; det handlar framför allt om EU-avgiften, bistånd, läkemedelsförmåner och bidrag för fler anställda i lågstadiet."

"Därutöver införs utgiftsbegränsningar på drygt 8 miljarder kronor 2016. En del av dessa innebär att några planerade investeringar kommer att omfördelas på de kommande åren, till exempel inköp av skyddsvärd skog."

"Vidare berörs biståndet till följd av ökade avräkningar för att täcka kostnader för människor som har flytt till Sverige, dock inte mer än 30 procent av biståndsramen 2016."

Regeringen tar helt enkelt mer av biståndspengarna och använder dem till flyktingmottagandet.

Reglerna för biståndsländerna inom OECD hanteras av underorganet DAC och kallas DAC-reglerna.

De ger möjlighet att använda biståndspengar till flyktingmottagning.

Det sker redan nu i Sverige och Stefan Löfven har meddelat att det kommer att öka kraftigt vilket nu ser ut att bli verklighet.

Så sent som i september meddelade regeringen att man utökade biståndsramen med tre miljarder till nästa år, för att utöka Sveriges insatser till krigets Syrien.

Det svenska biståndet uppgår år 2016 till 43,4 miljarder, vilket innebär att uppemot 13 miljarder kan komma att avräknas för att frigöras till andra kostnader, enligt Magdalena Anderssons besked.

 

Beslutet att använda biståndspengar till flyktingmottagande, hur har diskussionerna inom regeringen gått? Har ni inte beslutat tillsammans med miljöpartiet att omfördela vissa pengar som skulle gått till bistånd?

- OECD har regler, de så kallade "dac-reglerna" som möjliggör för länder att använda en del av biståndspengarna, under vissa premisser och under en viss begränsad också för flyktingmottagning, säger Stefan Löfven.

- Och det är internationellt erkände regler, vi använder dem som andra länder gör.

Sedan har vi satt en gräns för att vi kommer inte använda mer än att vi åtminstone har 70 procent till bara bistånd.

Enligt Magdalena Andersson ska Sverige göra inbetalningar av nästa års EU-avgift redan i år för at tinte belsata nästa års budget.

Har Sverige redan nu betalat en del av nästa års EU-avgift för att frigöra medel för flyktingmottagandet?

- Nej, inte enkom för det utan vi följer de regler som finns för inbetalning av avgifter och det har inga speciella olika syften, säger Stefan Löfven