Andelen utbrott ökar mest i grundskolorna

”Ser en överhängande risk för att vi får en andra våg även av långtidssjuka” säger Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande för Svenska Covidföreningen.
Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Foto: JESSICA GOW / TT / TT NYHETSBYRÅN

Smittspridningen är ”fortsatt hög” i Sverige, och antalet döda har ”ökat kraftigt” de senaste veckorna.

Det skriver Folkhälsomyndigheten i sin senaste veckorapport.

Samtidigt är det i grundskolan som andelen coronautbrott ökar mest av alla allmänna miljöer. 40 procent av alla inrapporterade utbrott var i grundskolan, under vecka 48.

Både smittan, dödstalen och antalet patienter som läggs in på sjukhus fortsätter att öka i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.

Under vecka 48 lades drygt 1 350 personer in på sjukhus – en siffra som förväntas att öka i och med inrapporteringens eftersläpning.

Störst andel positiva bland unga

Samma vecka provtogs totalt 275 712 personer. Av dem var 36 675 personer positiva, vilket motsvarar 13,3 procent av alla provtagna. Det är en ökning jämfört med veckan innan, då 260 710 personer provtogs och 11,9 procent av dem var positiva.

Andelen testade personer som var positiva för coronaviruset var högst i åldrarna 15-19 år. I de åldersgrupperna var omkring 22 procent av de som testades positiva. Men smittan per 100 000 invånare har ökat i alla ålderskategorier, jämfört med tidigare tre veckor.

Andel positiva per åldersgrupp de senaste två veckorna. Siffrorna för vecka 48 redovisas av gröna staplar, lila staplar för vecka 47.
Foto: Folkhälsomyndigheten

Andelen utbrott ökar i grundskolan

Under de senaste tre veckorna, från vecka 46 till vecka 48, har andelen utbrott som inrapporterats från grundskolor ökat mest av alla allmänna miljöer.

Landets smittskyddsenheter rapporterar in utbrott som har skett i kategorierna arbetsplatser, gymnasium, förskola, högskola, grundskola och övriga miljöer (vilket innefattar till exempel fritidsaktiviteter, restauranger eller andra allmänna lokaler, religiösa sammankomster och så vidare).

Av totalt 208 utbrott vecka 48, skedde majoriteten, närmare 40 procent, på grundskolor. Medan andelen utbrott minskat i många andra miljöer, till exempel gymnasium och arbetsplatser, ökar de alltså i grundskolan.

Diagram över andel utbrott per miljö, vecka 46 till vecka 48.
Foto: Folkhälsomyndigheten

”Närmar sig gränsen för överdödlighet”

Vecka 48 lades 157 nya patienter in på intensivvårdsavdelningarna runtom i landet – vilket är ungefär lika många som veckan innan.

I rapporten konstateras att antalet döda som inrapporterats vecka 47 är 307 stycken. Det är näst intill en fördubbling, jämfört med medelantalet 156 för de tre föregående veckorna.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att ”dödligheten närmar sig gränsen för vad som klassas som överdödlighet”.

I sin veckorapport baserar Folkhälsomyndigheten statistiken över avlidna på de data som inrapporterats i databasen SmiNet. Dödsfallen innefattar personer som haft bekräftad covid-19, och som avlidit inom 30 dagar efter att smittan bekräftats.

Eftersläpning förekommer i inrapporteringen – i veckans rapport har det exempelvis tillkommit 144 rapporterade dödsfall för vecka 47, jämfört med föregående rapport.

Den lila kurvan visar antalet dödsfall. Den gröna kurvan visar antalet förväntat antal dösfall, och den streckade linjen visar var gränsen går för under- respektive överdödlighet. Diagrammet går från 2016 fram till vecka 46 2020.
Foto: Folkhälsomyndigheten

SE MER:

Ulla Wändel Liminga, Läkemedelsverket: Så går det till när ett vaccin blir godkänt.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.