Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

MobilTabletDator

Unik rapport: 200 lärare dömda för grova brott

Här är de legitimerade lärarna som dömts för grova sexbrott mot barn, hyllat Islamiska staten och gjort Hitlerhälsning.

En ny rapport från researchföretaget Acta Publica visar att grova brottslingar har kunnat behålla sina lärarlegitimationer.

– Det är domstolarna som ska skicka brottmålen till oss, säger Anooshé Ghodsi på Skolinspektionen.

Acta Publica har granskat över 282 000 legitimerade lärare och förskollärare. Kartläggningen visar att 7 000 av dem har dömts för brott varav cirka 200 har domar för vålds- eller sexualbrott. Tidigare i maj dömdes en matematiklärare i 45-årsåldern till tre års fängelse för grovt sexuellt övergrepp mot barn. 

Acta Publicas rapport visar att 7 000 av 282 000 legitimerade lärare dömts för brott.

Läraren, som fick sin legitimation 2013, bjöd hem en av sina elever under förespegling att hjälpa honom med matematiken. Pojken, som var tio år när det började, har berättat att han sov över hos läraren vid flera tillfällen under en period av nästan fyra år – och att vid i stor sett alla tillfällen skedde övergrepp.

Hovrätten: ”Särskild hänsynslöshet och råhet”

Allt uppdagades våren 2020 när pojken valde att berätta eftersom en släkting till honom skulle börja på skolan och att han inte ville att släktingen skulle bli utsatt för samma sak. Hovrätten slår i sin dom fast att matematikläraren har ”visat särskild hänsynslöshet och råhet” eftersom han ”utnyttjat sin förtroendeställning som lärare”.

– Jag har inget att säga, tack hej, säger matematikläraren, som nekade till brott.

Den dåvarande rektorn på skolan där läraren jobbade säger:

– Jag har inga kommentarer.

Pojkens målsägarbiträde, advokat Emma Lundström:

– Min klient är nöjd med domen, men hen anser väl generellt att det borde vara strängare straff i den här typen av brott.

Acta Publicas granskning visar att det finns flera fall där legitimerade lärare dömts för allvarlig brottslighet men där de ändå har kvar sina lärarlegitimationer. OBS! Genrebild.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Hur har det som han blev utsatt för påverkat honom?

– Hen har mått väldigt dåligt, haft sömnproblem och har svårt att lita på folk.

Domstolarna har en skyldighet att rapportera vidare till Skolinspektionen om fällande domar för allvarlig brottslighet som legitimerade lärare begått. Skolinspektionen kan då i sin tur skicka vidare ärendet till Lärarnas ansvarsnämnd som kan fatta beslut om varning eller indragen lärarlegitimation. 

Fallet med den sexbrottsdömde matematikläraren har inte nått Lärarnas ansvarsnämnd, men advokat Emma Lundström ska följa upp ärendet:

– Normalt så ingår inte det momentet i målsägarbiträdets uppdrag men i det här enskilda fallet kommer jag att följa upp den frågan.

Flera dömda för barnvåldtäkter

För Acta Publicas granskning visar att det finns flera fall där legitimerade lärare dömts för allvarlig brottslighet men där de ändå har kvar sina lärarlegitimationer. 2018 dömdes ett par på Västkusten för upprepade fall av grovt våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott mot en flicka som de träffade på den skola där de båda jobbade. Paret var också under en tid familjehemsföräldrar åt flickan.

Trots att paret dömdes i både tings- och hovrätten - och att fallet fick uppmärksamhet i medierna - har kvinnan i paret, som dömdes till tio års fängelse, fortfarande kvar sin lärarlegitimation. Den dömde mannen, som fick tolv års fängelse, har aldrig haft lärarlegitimation.

I vintras dömdes en kvinnlig förskollärare i Sydsverige till nio års fängelse av Göta hovrätt för bland annat flera grova våldtäkter mot barn och grovt barnpornografibrott. Inte heller hennes fall har nått Lärarnas ansvarsnämnd utan hon har kvar sin legitimation.

Men bara för att dömda lärare har kvar sina legitimationer betyder inte det att det saknas vidare kontrollfunktioner. Vid anställningar ska skolorna begära att få se belastningsregisterutdrag, men tidigare granskningar har visat att det inte alltid har varit en garanti för att fånga upp dömda personer.

Ett drygt trettiotal lärare har blivit av med sina legitimationer och ett femtiotal har blivit varnade sedan 2012, efter beslut i Lärarnas ansvarsnämnd. OBS! Genrebild.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Hundratals lärare kopplade till extremism

Acta Publicas granskning visar också att cirka 300 legitimerade lärare har koppling till politisk eller religiös extremism, eller till organiserad brottslighet. 

Bland dem som kopplas till organiserad brottslighet finns allt från personer som har gått på fester hos MC-gäng till en fru till en Hells Angels-ledare och en tidigare mångårig medlem i Brödraskapet Wolfpack.

Bland de legitimerade lärarna som har koppling till högerextremism finns exempelvis flera personer med bakgrund i eller som på annat sätt haft samröre med Nationalsocialistisk front. 

En manlig lärare i 45-års åldern drev en vit makt-sajt och syntes också på en gruppbild från 90-talet där han gjorde Hitlerhälsning.
Foto: PRIVAT / EXPO

I Mellansverige finns en manlig lärare i 45-års åldern som fick sin legitimation 2013. Några månader innan han fick sin legitimation berättade Expo att mannen, som då engagerat sig i Sverigedemokraterna, hade ett förflutet i det högerextrema partiet Nationaldemokraterna, att han beställt material från Nationalsocialistisk front och att han drivit en vit makt-sajt. Enligt Expo syntes han också på en gruppbild från 90-talet där han gjorde Hitlerhälsning.

– Jag sköter mitt arbete på ett bra sätt sedan tjugo år. Det var en tråkig historia för många år sedan som jag fått en del problem för, men det har löst sig så att jag kunnat gå vidare, säger läraren, som nekar till anklagelserna från Expo men som medger att han haft kontakt med och tagit emot material från Nationaldemokraterna.

Hyllade Islamiska staten

Flera av de legitimerade lärarna kopplas också till islamistisk extremism. En av dem är en man i 30-årsåldern som tidigare jobbade på den nu nedslängda Vetenskapsskolan i Göteborg. Expressen har tidigare, i samarbete med Doku, bland annat avslöjat att återvändare från terrorstaten IS fått anställning på skolan, i flera fall som lärare, efter återkomsten till Sverige.

Den 30-årige mannen, som fortfarande har kvar sin lärarlegitimation, pekas ut i flera rapporter om radikala islamistmiljöer från Försvarshögskolan. Där framgår hur mannen spridit material i sociala medier som hyllar IS. 

2018 nekades han att bli godkänd som anställd i ett auktoriserat bevakningsföretag efter att Säkerhetspolisen bedömt honom vara olämplig. Men två år senare godkände Skolverket honom som legitimerad lärare - bland annat i religionskunskap.

Anders Rabenius är enhetschef för lärarlegitimation på Skolverket. Han säger att de inte regelmässigt kontrollerar de sökande mot belastningsregistret eller gör kontroller med Säkerhetspolisen. Däremot kan de gå vidare om de får information som kan påverka den sökandes lämplighet som legitimerad lärare.

– Låt oss säga ett en privatperson uppmärksammar myndigheten att en sökande är dömd för brott och skickar in en dom, eller att Skolinspektionen har viss information och ger det till oss. Men vi har ingen egen undersökningsplikt och det ingår inte i vårt uppdrag vid själva prövningen av ansökan för lärarlegitimation, säger Rabenius.

Lärarnas ansvarsnämnd: ”Finns felkällor”

Lars Dirke är ordförande för Lärarnas ansvarsnämnd, som är den instans som kan utdela varningar eller dra in lärarlegitimationer. När Expressen berättar för honom om att det finns flera fall där lärare dömts för allvarlig brottslighet - till och med för grova sexbrott mot barn - men som fortfarande har kvar sina legitimationer, säger han:

– Vem ansvarar för att hålla det här systemet effektivt? Det är inte alldeles självklart. Det är Skolinspektionen som har tillsyn men de måste få reda på saker och ting. De får väldigt mycket genom anmälningar och sedan har domstolarna anmälningsskyldighet. Men det finns felkällor här - i att man kanske inte vet om att det är en lärare som dömts.

Drygt 300 legitimerade lärare har på olika sätt koppling till politisk eller religiös extremism, eller till organiserad brottslighet, enligt rapporten. OBS! Genrebild.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Dirke berättar att det finns två typfall som hamnar hos nämnden när det gäller lärare som begått brott:

– Det ena är ringa misshandel av en elev, alltså att det inträffat något och eleven får en örfil eller en knuff och så bedöms det vara ringa misshandel. Då har det regelmässigt blivit en varning. 

– Det andra typfallet, som inte är jättevanligt men det har förekommit ett antal gånger, är när lärare dömts för sexualbrott mot någon elev. Det kan till exempel vara olämplig beröring av sexuell karaktär, då har det regelmässigt blivit en återkallelse av legitimation.

Ingen nämndprövning av obehöriga lärare

De enda som kan skicka ärenden till Lärarnas ansvarsnämnd är Skolinspektionen. Anooshé Ghodsi, jurist på rättsenheten på Skolinspektionen, säger att myndigheten de senaste åren har fått in fler domar om allvarlig brottslighet mot legitimerade lärare. 

Domstolarna är skyldiga att skicka vidare domar till Skolinspektionen som rör exempelvis mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott. Myndigheten ska sedan göra en helhetsbedömning i varje fall.

Rapporten: 282 000 legitimerade lärare – 7 000 dömda

I Acta Publicas rapport granskas drygt 282 000 legitimerade lärare och förskollärare. 7 000 av dem är dömda för brott. Cirka 200 är dömda för vålds- och sexualbrott.

Drygt 300 legitimerade lärare har på olika sätt koppling till politisk eller religiös extremism, eller till organiserad brottslighet, enligt rapporten.

Ett drygt trettiotal lärare har blivit av med sina legitimationer och ett femtiotal har blivit varnade sedan 2012, efter beslut i Lärarnas ansvarsnämnd, LAN.

Det är bara Skolinspektionen som kan skicka ärenden till Lärarnas ansvarsnämnd. Elever, föräldrar och personer ur allmänheten kan däremot anmäla legitimerade lärare till Skolinspektionen som i sin tur avgör om det ska skickas till LAN. Domstolar har en skyldighet att skicka vidare domar mot legitimerande lärare som rör vissa typer av brott till Skolinspektionen.


KÄLLA: ”Lärarna”, rapport 2022:04 från Acta Publica.

Det är också en bedömning i de fall som rör legitimerade lärare som kan kopplas till olika former av extremism.

– Det står till exempel att en lärare ska verka inom utbildningen för att främja mänskliga rättigheter och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. En fråga som har uppstått är om en lärare kan uppfylla det uppdraget om läraren har kopplingar till grupper som uttalat är emot värderingar som finns i skolförfattningar, säger Ghodsi på Skolinspektionen och tillägger:

– Det kan bli en definitionsfråga vad som är att bedöma som extremistiskt. Det måste vägas mot den grundlagsskyddade åsiktsfriheten och yttrandefriheten. Om en lärares åsikter är i strid med skolförfattningar och påverkar undervisningen eller kan tänkas påverka utbildningen eller eleverna kan vi utreda och anmäla det.

Det finns många obehöriga lärare, finns det några möjligheter för er att agera om ni får in anmälningar mot lärare som inte har legitimation?

– Det skulle kunna bli ett tillsynsärende på skolan, beroende på hur allvarliga uppgifterna är. Men när det gäller enskilda lärare så kan inte vi vidta någon åtgärd mot andra än de som har lärarlegitimation, säger Ghodsi.

Expressen har sökt läraren som har hyllat IS i sociala medier.