Undersökning avslöjar farliga ämnen i hörlurar

"Squishies" dras tillbaka efter giftlarm
Foto: Colourbox

Hörlurar kan innehålla förbjudna ämnen – som kan orsaka hälsoskada såväl som miljöfara.

Det visar en undersökning som Kemikalieinspektionen gjort.

I undersökningen innehöll 6 av 20 hörlurar för höga halter av förbjudna ämnen, skriver SVT. Bristerna fanns framför allt inom e-handeln och lågprisprodukter.

– 30 procent innehöll förbjudna ämnen och samtliga av dem var lågprisprodukter av mindre kända märken, säger Mariana Pilenvik till SVT.

Bly, flamskyddsmedel och ftalater är ämnen som upptäckts, enligt. Dessa kan vara cancerframkallande, miljöfarliga och skada fortplantningsförmågan. 

24 av 69 hemelektronik-produkter som undersöktes innehöll otillåtna ämnen som låg över gränsen för vad lagstiftningen tillåter.

En långsiktig påverkan

Av de produkter som undersöktes från totalt 27 företag utgjorde hörlurar den största kategorin. Mariana Pilenvik pekar på att man ska se upp extra mycket om man köper produkter via e-handel utanför EU. 

Skälet är att reglerna skiljer sig mellan handel inom EU och utanför.

– I tidigare projekt har vi sett att om man köper produkter direkt från Kina till exempel så är det mycket brister, säger Mariana Pilenvik. 

Hon vill dock understryka att det inte generellt rör sig om akuta hälsorisker för konsumenter. Men Mariana Pilenvik säger att det kan påverka oss på längre sikt beroende på vilket sätt man har utsatts för ämnena och i vilka halter.

FAKTA OM SKADLIGA ÄMNEN

Bly är en tungmetall som det sedan länge är känt kan orsaka skadliga effekter på människors hälsa och miljön. Exponering för bly kan bland annat ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling. Foster och barn är extra känsliga för blyets skadliga effekter.
 

Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är förbjudna eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer samt mycket långlivade och inte bryts ned i naturen. Ämnena ackumuleras i kroppen och kan ha en effekt på fortplantningen vid höga doser. Det finns också risk för att de kan vara cancerframkallande.  

Ftalater (t.ex. DEHP, DIBP, DBP, BBP) är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. Ftalater används i golvbeläggningar av plast inomhus, i limmer, färger och tätnings/-utfyllnadsmedel, tapeter, kabel, folie och vävplast. Ftalater kan också finnas i diverse produkter av mjuk plast som exempelvis sandaler, pennskrin, suddgummin och i PVC-tryck på tröjor. Ftalater kan läcka ut ur plast och tas upp av kroppen. Några ftalater kan påverka testiklarna och skada fortplantningsförmågan.


TCPP används bland annat som flamskyddsmedel i olika typer av plaster. Det finns misstankar om att ämnet kan vara cancerframkallande.

Källa: Kemikalieinspektionen

Så får du i dig livsviktiga vitaminer och mineraler

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.