Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tusentals romer kartläggs av polisen

Polisen i Skåne har i hemlighet registrerat känsliga personliga uppgifter om tusentals svenska romer.

Det avslöjar Dagens Nyheter på nätet.

Över 4 000 personer ska ha registrerats i den hemliga massövervakningen av familjer, gamla och barn.

De yngsta drabbade ska vara små barn som endast är två år gamla.

- Det här är hemskt, helt fruktansvärt, säger Rosita Grönfors, ordförande i Riksförbundet Internationella romska och resande Kvinnocenter, till Expressen.

Men Skånepolisen var i natt frågande till avslöjandet:

- Det låter helt orimligt. Vad fasiken skulle vi ha det till, säger Lars Förstell, informationsdirektör vid Skånepolisen till Expressen.

Det hemliga registret ska finnas i Skånepolisens datorsystem. Under en mapp kallad "Kringresande" ligger en datafil som getts namnet "Total", med personuppgifter om 4 029 romer spridda över hela landet.

Enligt DN kan personuppgifterna i registret liknas vid ett släktträd. Registret används i polisarbetet och är öppet för ett stort antal anställda inom polismyndigheten.

Registret över romer ska ha upprättats av polisen i Lund och hanteras av polismyndigheten i Skåne.

Men det är inte bara polisen i Skåne som utnyttjar registret. Enligt DN har också Rikskriminalen i Stockholm, länskriminalen i Skåne och kriminalunderrättelsetjänster i flera andra städer tillgång till det.

52 tvååringar

Personliga uppgifter som personnummer och folkbokföringsadress finns noggrant noterade för varje person. I registret ska pilar gå mellan figurer för att visa på släktband.

Över tusen av de registrerade är, enligt Dagens Nyheter, barn. 52 tvååringar ska finnas i registret. Den enda anledningen till att de registrerats tycks vara att de fötts av romska föräldrar. Av de över tusen barnen i polisregistret ska 842 vara födda så sent som under 2000-talet. Bland de registrerade finns Sandra Håkansson och hennes tre barn.

Det hemliga polisregistret kan enligt flera experter som DN talat med strida mot ett flertal lagar. Bland annat polisdatalagen och lagen om polisens allmänna spaningsregister och Europakonventionens artikel 8, som slår fast rätten till skydd för privat- och familjeliv.

Registret ska inte vara byggt på uppgifter om brottslighet och många av de vuxna registrerade är ostraffade. DN beskriver det i stället som att det hemliga registret handlar om kartläggning av släktband, "ett biologiskt baserat register". Enligt Dagens Nyheter används registret som en sorts uppslagsverk till exempel vid utredningar där det finns romska misstänkta och man vill veta vem som är släkt med vem.

I polisens register finns också, enligt DN, kulturpersonligheter, idrottare och fritidspolitiker. 528 personer med postadress I Stockholms kommun, 380 från Göteborg, 733 från Malmö, 165 från Lund, 103 från Helsingborg.

DN refererar uppgifter i polisens register som tyder på att registret skapades så sent som 2012, men personuppgifterna verkar ha samlats in under många år. De äldsta registrerade personerna är döda sedan länge.

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg sa i natt efter att ha fått höra uppgifterna om registret av Expressen:

- Uppgifterna låter väldigt oroväckande. Man känner sig en aning djupt bekymrad får jag lov att säga. Nummer ett är att om det är så att man registrerar människor utan att de känner till det och inte har gett sitt medgivande så strider det i sig mot Europakonventionens regler, och det är ju ett brott i sig.

- Sedan kan man ställa sig frågan: Vad är syftet och vad används det till? Är det så att man betraktar och behandlar de här personerna som misstänkta bara utifrån deras etniska tillhörighet så är det mycket allvarligt och kan utgöra diskriminering.

- Det här låter mycket, mycket allvarligt. Både datainspektionen och justitieombudsmannen kan ha anledning att reagera på det, säger DO Agneta Broberg.

Lars Förstell, informationsdirektör på Skånepolisen säger till Expressen efter att ha fått ta del av DN:s uppgifter om det hemliga polisregistret:

- Det finns inget fog för det påståendet. Det låter helt orimligt. Jag blev alldeles förbluffad när jag hörde det. Nu har jag pratat med andra som är precis lika förbluffade och ställer precis samma fråga som jag gör - vad fasiken skulle vi ha det till?

Lars Förstell fortsätter:

- Vi har legala register, det vi kallar "aspen", belastningsregistret och så, det finns en massa olika uppgifter i dem och de är gjorda "by the book" på alla sätt och vis. Skulle vi behöva söka olika sociala kopplingar mellan olika romer eller så så kan de rimligtvis tillgodose de behoven. Att upprätta nåt annat register är det ingen som förstår.

- Vi har legala möjligheter att upprätta register av olika slag och vissa av dem måste vi ompröva med korta intervaller och andra kan det gå längre mellan gångerna innan vi rensar uppgifterna. Vi har tillstånd att upprätta kortvariga register med misstänkta men de står under ständig tillsyn. Det känns inte som att det skulle finnas nåt behov av att ha ett sånt register som du beskriver.

"Låter främmande"

Det verkar vara en typ av biologiskt baserat register där man särskiljer romer.

- Vad skulle vi ha för nytta av det? Det känns inte som om det ens är intressant och varför skulle vi då ha det. Vi har tillgång att registrera uppgifter alldeles lagligt och att då ha ett olagligt register känns väldigt ointressant.

- Att det skulle upprättas i Lund, skötas i Skåne och vara tillgängligt nationellt - det låter väldigt, väldigt, väldigt främmande, säger Lars Förstell.

Varg Gyllander, presschef för Stockholmspolisen, skriver i ett sms till Expressen om DN:s uppgifter:

"Jag har aldrig hört talas om ett sådant register."

Integrationsminister Erik Ullenhag, FP, vill just nu inte kommentera uppgifterna:

- Han kommenterar inte detta utan att veta mera själv, säger pressekreteraren Lena Hallerby till Expressen.

Grundlagsexperten Johan Hirschfeldt ville i natt inte kommentera uppgifterna om polisen register över romer för Expressen, men till Dagens Nyheter säger han:

- Myndigheterna ska ha stöd i lag för vad de gör, det står i grundlagens första paragraf. I regeringsformen finns även ett skydd för personlig integritet och mot diskriminering.

Han understryker att en person har laglig rätt att bestämma om denne vill betraktas som rom eller inte, och att myndigheterna inte har rätt att sortera eller registrera efter etniskt ursprung. Uppgifter om etnicitet får bara vara med om det är absolut nödvändigt för polisens arbete, enligt Johan Hirschfeldt.

- Europakonventionen, som är svensk lag, ger ett skydd mot godtycklig myndighetsinblandning. Människorättsdomstolen i Strasbourg har uttalat stöd för principen om människors skydd mot att hamna i myndighetsregister som systematiskt lagras och sparas, säger Johan Hirschfeldt till Dagens Nyheter.