Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tre katolska präster begick barnsexbrott

I inget fall vidtas någon åtgärd - och biskopen Anders Arborelius sitter kvar på sin post efter kritiken om att han mörkade en av anmälningarna. - Utredningen har belyst min roll i det här och kommit fram till att jag hamnade i ett missförstånd, säger han i Nyhetsmorgon.
Den katolska kyrkan berättar nu själva om de misstänkta sexövergreppen och presenterar en egen utredning.
I inget fall vidtas någon åtgärd - och biskopen Anders Arborelius sitter kvar på sin post efter kritiken om att han mörkade en av anmälningarna.
- Utredningen har belyst min roll i det här och kommit fram till att jag hamnade i ett missförstånd, säger han i Nyhetsmorgon.

FAKTA

Tre bekräftade fall av barnsexbrott


• 1940-talet: En pojke på katolskt barnhem tvingas onanera åt präst. Minst en pojke till utsätts för sexbrott. Prästen har rykte om sig att "tafsa". Han avlider 1960.
• 1950-talet: En flicka utsätts för mycket integritetskränkande sexuell beröring när hon biktar sig. Övergreppen pågår under tre–fyra år. Prästens identitet är oklar.
• 1950–60-talen: Övergrepp på två systrar, bland annat under lägervistelse. Prästen smeker deras kroppar, utanpå och under kläderna. Återkommande under flera år. Han har samtidigt en relation med mamman. Prästen är nu pensionerad och nekar till brott.
Källa: Katolska biskopsämbetet (TT)

Katolska kyrkan i Sverige bekräftar att tre präster utsatt barn för sexbrott mellan 1940 och 1970.
En av dem förgrep sig på två pojkar, i ett annat fall pågick övergreppen mot en flicka i upp till fyra år i samband med att hon biktade sig.
Den tredje prästen förgrep sig på två systrar och hade samtidigt en relation med mamman.
Den katolska kyrkan har skakats av flera fall där präster förgripit sig sexuellt på barn. I våras startade den katolska kyrkan i Sverige en utredning för att titta närmare på de anmälningar som kommit in mot svenska präster.
I morse presenterade biskopen Anders Arborelius utredningen i TV4:s Nyhetsmorgon.
- Man har verkligen gjort allt för att få in alla vittnesmål och tagit del av allt som har hänt, säger han i programmet.

Inget fall ledde till åtgärd

Utredningen har granskat fyra fall, men inget av dem ledde till någon åtgärd. Samtliga fall ligger ett 40-tal år bakåt i tiden, i ett fall har den aktuella prästen avlidit, i ett är identiteten osäker, en anmälning fann kyrkan inga bevis för att den har ägt rum, och i det fjärde misstänka övergreppet ville den drabbade kvinnan inte gå vidare.
- Vi försöker i möjligaste mån respektera den drabbades önskemål eftersom deras fall är deras sak, säger Anders Arborelius i Nyhetsmorgon.
Det fallet skedde i slutet av 60-talet eller början av 70-talet. Två systrar säger att de blivit antastade av en präst som samtidigt hade ett förhållande med deras mamma.

Beklagade sin hantering

Redan 2003 kontaktade systrarna Anders Arborelius som då lämnade saken utan åtgärd. Innan utredningen startade skickade han ut ett pressmeddelande där han beklagade sin hantering och sa sig vara beredd att ta konsekvenserna och avgå - men så kommer inte att ske.
- I den här utredningen har man också belyst min roll i det hela. I ett av fallen blev jag anklagad för att ha mörkat saken, men utredningen har kommit fram till att jag hamnade i ett missförstånd. Jag bedömde det som ett själavårdssamtal där man inte förväntade sig något mer, säger han i Nyhetsmorgon.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!