Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Toppchef utredd för jäv - fick högre lön

Försäkringsdirektör Dani Razmgah informerade aldrig om att kvinnan han anställt var sambo med hans son. Ändå anser han inte att han brutit mot jävsreglerna.
Foto: Olle Sporrong

En av Försäkringskassans toppchefer, Dani Razmgah, rekryterade sin sons sambo och försökte skaffa jobb åt sin fru. Detta trots att förvaltningslagen och myndighetens uppförandekod förbjuder jävsförhållanden.

En internutredning inleddes men lades ner utan åtgärd. I stället blev Dani Razmgah handplockad till ledningsgruppen och fick 15 500 kronor mer i månaden.

Den 1 februari i år anställdes en 21-årig kvinna till Försäkringskassans avdelning "Verksamhetsstöd". Tjänsten hade inte blivit utlyst och inga andra hade kunnat söka jobbet.

Avtalet undertecknades av kvinnans sambos pappa, försäkringsdirektör Dani Razgmah. Som chef för "Verksamhetsstöd" var det han som hade skapat tjänsten och även förhandlat fram lönen, 20 000 kronor i månaden.

Några veckor senare kallades Dani Razmgah till samtal med Försäkringskassans säkerhetsstab. Razmgah förklarade att rekryteringen hade varit nödvändig för att avlasta arbetstyngda medarbetare och menade att sonens flickvän var bäst lämpad för jobbet.

Mejlade fruns CV

Razmgah medgav dock att han i förhandling med fackförbundet ST inte hade berättat vilken relation han hade till kvinnan.

"Han är medveten om att han inte agerat professionellt i denna del", antecknade utredaren.

Säkerhetsstabens granskning av Dani Razmgahs mejltrafik blottlade andra misstänkta övertramp. Under 2013 hade han till exempel hjälpt sin fru att försöka få jobb på myndigheten genom att mejla en av sina underställda.

"Hon bad mig kolla om det fanns några tjänster som passade hennes profil", skrev Dani Razmgah från sin jobbmejl och bifogade hustruns CV.

Bedömningen var att agerandet kunde betraktas som otilllåten påverkan. Razmgah sa själv att han trott att agerandet var okej och hänvisade till att en annan hög chef nyligen skulle ha rekryterat sin flickvän.

"Strider mot reglerna"

I slutet av februari redovisades internutredningen för Försäkringskassans högsta ledning. Följden blev att fallet lades ner utan disciplinpåföljd. Detta trots att förvaltningslagen säger att myndighetspersoner inte får handlägga ärenden som rör närstående och att den som misstänker att han kan vara jävig "självmant ska ge det till känna".

Nedläggningsbeslutet har väckt förvåning.

- Det är ingen tvekan om att Razmgahs agerande strider mot reglerna, säger en person med insyn i ärendet.

Ett internt rykte sa att ledningen vid det här laget redan hade bestämt att Dani Razmgah skulle få ett nytt chefsjobb.

Så blev det också. Den 3 mars i år meddelade Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson att han "med stor glädje" utsett Razmgah till försäkringsdirektör och lyft upp honom i myndighetens ledningsgrupp. Det nya jobbet innebar att Dani Razmgah blev chef över 4 500 anställda och att hans månadslön höjdes från 92 000 kronor till 107 500 kronor.

Får inte gynna anhöriga

Inom Fackförbundet ST reagerar man på Expressens uppgifter.

- Vi har lagar och förordningar som reglerar anställningar inom en myndighet. Redan i regeringsformen från 1809 bestämdes att tjänster ska tillsättas utifrån förtjänst och skicklighet, just eftersom man inte ska kunna gynna en anhörig som behöver ett arbete, säger ordförande Siv Norlin.

Generaldirektör Dan Eliasson var i går inte tillgänglig för en intervju, men han skrev i ett mejl att han att "är mycket glad över att frågan är utredd och ser fram emot de insatser Dani kommer att göra för Försäkringskassan framöver."


LASSE WIERUP

"Jag ville hjälpa min personal"

Dani Razmgah hävdar att han hade ledningens stöd då han gav sonens sambo jobb. Skälet ska, enligt honom, ha varit tidsbrist.
- Hade vi gått ut med en annons hade vi kanske haft personen på plats tidigast nu... och då hade det varit för sent. Jag kan inte stå ut med att se att personalen inte mår bra och går på knäna. Så då ville jag hjälpa dem.
Ville du även hjälpa din sons flickvän?
- Det var inte det som var min tanke, utan det var att hjälpa personalen här på försäkringskassan.
Men du hjälpte ju henne med ett arbete?
- Ja, men det kunde lika gärna ha varit någon annan.
Vad menade du när du sa till internutredaren att du inte hade agerat professionellt?
- Att jag skrev på avtalet själv. Men i sak innebär det ingenting, det är formalia.
Du har också försökt ordna jobb åt din fru.
- Väldigt många skickar ju mejl till mig för att se om det är någon tjänst ledig och det jag gör, när någon tjänst annonseras ut, är att jag skickar vidare det till den rekryterande personen.
Hur tror du att det uppfattas när du som chef mejlar en underlydande och frågar om personen kan ordna ett jobb till din fru?
- I det här fallet tyckte han att hon kunde skicka från sin egen mejl i stället, vilket hon också gjorde.
Tolkade du det som att du hade agerat korrekt eller inte?
- Hade jag beordrat någon, då hade jag gjort fel. Men det jag gjorde var att ställa en fråga.

Juristen: "Det här låter illa"

Jävsreglerna är glas- klara.
En chef får inte delta i ärenden som rör anhöriga eller närstående. Det menar Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
- Man får inte delta alls, varken i handläggning eller i beslutsfattande. Det som beskrivs i det här fallet låter illa, säger Lars Bejstam.
Enligt honom har justitieombudsmannen i ett äldre fall klandrat Försäkringskassan på samma grunder.
- Precis som nu hade en försäkringsdirektör gett jobb åt en svärdotter. Det slutade i kritik från JO:s sida, säger Bejstam.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.