Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tipset till Johansson: Räkna inte de unga

Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg ger nu ett tips till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Lisa Mattisson
Ylva Johansson. Foto: Lisa Mattisson Exp

I Dagens Industri ger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg arbetsmark­nadsminister Ylva Johansson ett tips som ska göra regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet lättare att nå.

Räkna inte ungdomarna under 20 år.

Enligt Dagens Industri kommer han själv dock inte att axla huvud­ansvaret för uppnå målet åt regeringen.

Ett av regeringens mål är att Sverige ska ha Europas läg­sta arbetslöshet till år 2020. I dag toppar Tyskland den listan med en arbetslöshet på 4,7 procent.

I Sverige är arbetslösheten över 8 procent.

Till Di säger Mikael Sjöberg att han tror att det målet går att nå. Men då har han ett förslag – att undanta de under 20 år.

– Jag skulle gärna se att vi ska mäta dem mellan 20 och 74 år, säger han i Di.

Det här förslaget gör det lättare för reger­ingen att uppnå det utlovade målet eftersom ungdomsarbets­lösheten är mer än det dubbla bland ungdomar.

Han tycker också att hans eget ansvar - som chef för Arbetsförmedlingen - för att målet nås är begränsat då det är penningpolitik, finanspolitik, näringspolitik och utbildningspolitik som är betydelsefulla.

– Vi har inte ett huvud­ansvar för att skapa jobb, säger han i intervjun.

Ylva Johansson vill själv inte ge om unga ska ingå i arbetslöshetsmålet.

– Det är ingenting vi har preciserat, säger arbets­marknadsminister Ylva Johansson till Di.

Ylva Johansson pekar i Di också på det stora flykting­mottagandet eftersom då målet sattes visste inte regeringen hur många som skulle fly till Sveri­ge.

Nationalekonomiprofessor Lars Calmfors säger till DI att det rent sakligt inte är fel att ta bort de yngs­ta men regeringen då riskerar en svekdebatt och att "det inte vore smakligt".

– Det är konstigt att ha ett mål som beror på hur det går för andra länder. Det är inte en tävling där det gäller att vara bäst som i European Song Contest. Vi vill ha ned arbetslösheten för att det är viktigt i sig, säger han.

Läs också: Hög arbetslöshet – trots många nya jobb