Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tingsrätten stänger av skandalnämndemännen

Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ebitsam Aldebe är en av de avstängda nämndemännen. Foto: SVT

Solna tingsrätt har stängt av de två nämndemännen som deltog i ett uppmärksammat misshandelsmål från tjänstgöring framöver. 

En av nämndemännen har självmant begärt sitt avsked.

– Jag tycker att det i domskälen finns saker skrivna som innebär att det finns anledning att ifrågasätta om de inte tar ovidkommande hänsyn, säger lagmannen Lena Egelin, chef vid Solna tingsrätt, som tagit beslutet.

Lena Egelin, lagman vid Solna tingsrätt, beslutade på torsdagen att stänga av nämndemännen Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson. Efter mötet begärde Hasan Fransson själv att han entledigas. 

– Efter att han fick beslut om avstängning begärde han sitt entledigande som vi kommer skriva under i morgon, säger Lena Egelin.

 Avstängningsbeslutet är på sex månader. 

– Man kan ifrågasätta deras lämplighet för uppdraget som nämndeman. Den andra nämndemannen har till 29 mars på sig att överklaga och komma in med yttrande i frågan. 

Kontroversiell dom i Solna tingsrätt

Det var i februari som Solna tingsrätt friade en man från misstankarna om att han misshandlat sin fru. I domen står det att mannens familj ”verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan” och att kvinnan borde ha vänt sig till makens familj, inte till polisen, eftersom paret gifts enligt sharialag.

En moderat nämndeman och rådmannen ville se en fällande dom men nämndemännen Aldebe och Fransson ansåg att mannen skulle frias. När det är lika ska rätten döma till den åtalades fördel. Den friande domen har överklagats till hovrätten.

Enligt Lena Egelin nekar Aldebe och Fransson till de skrivelser som står i domen.

– Det är ord mot ord. Båda nämndemännen säger att de inte har sagt detta. Rådmannen är den som har dömt som juristdomare i det här fallet. Hon har sagt att hon har skrivit vad de har sagt. Jag får inte fråga dem något mer om vad som har hänt under en överläggning för det är den starkaste sekretess vi har.  

– Jag har kommit till den slutsatsen att jag inte kan annat än att förutsätta att domare som dömer här på sitt tjänsteansvar skriver det som har kommit fram under en överläggning. 

Centerpartiet uteslöt i måndags de båda nämndemännen, som varit kommunpolitiker för partiet.

Ebtisam Aldebe ska överklaga

Ebtisam Aldebe säger till TT att hon ska överklaga att hon blivit avstängd som nämndeman. Enligt henne skrev rådmannen en annan dom än den som meddelades.

– Den har skrivits på ett sätt så den ska peka ut oss, som ett personligt påhopp. Även om vi skulle ha sagt sådana saker så skriver man inte ett domskäl på det sättet. Under två veckor fanns det en dom. Först när den skrevs ner och blev offentlig blev det en stor skandal. Och det är en skandaldom, men jag står inte för den, säger hon till TT.

Aldebe säger vidare till TT att hon dömt enligt svensk lag, inte enligt någon annan lag, och att det saknades bevis. Hon menar också att citaten i en intervju om en särlagstiftning för muslimer hon gjorde till SVT:s Rapport 2006 rycktes ur sitt sammanhang och att hon inte har den synen i dag.

"Tar avstånd från de delar av domen"

När Expressen nådde Hasan Fransson i måndags hänvisade han till ett inlägg på sin Facebooksida. Där skriver han att han endast baserade sin bedömning på bevis, vittnen och förhör och att han följt svensk lag.

"Jag tar avstånd från de delar i domen som påstås härröra från religion eller annan åsikt som inte är förenlig med svensk lag. [[...]] Dock baserade jag min bedömning på bevis, vittnen och förhören under rättegångsdagen. Den tekniska bevisningen i fallet var bristfällig och ord stod mot ord. Då får vi i rätten lägga pussel och bilda oss en uppfattning om vad som skett".

Han skriver vidare att han inte sett domen innan den skrivits och skickats ut av domaren. Han motsätter sig flera formuleringar som enligt honom ryckts från sitt sammanhang och ger sken av att de ska ha dömt enligt annat än svensk lag:

"Jag ställer mig inte bakom nedanstående som anges i domskäl: Att familjebakgrund ska vara en del av skuldfrågan. (Givetvis ska varje individ prövas som individ och inte utefter familjebakgrund). Att inte berätta för släkten utan i stället anmäla till polisen. Det är givetvis av vikt att alla medborgare känner en trygghet i att gå till polisen, och vid brott ska personer vända sig till polisen i första hand".

 

Kontroversiella domen

* Det var i februari som Solna tingsrätt friade en man från misstankarna om att han misshandlat sin fru. Rätten menade att mannens familj ”verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan”.

* Rätten skriver också: ”NN har lämnat en berättelse utan att visa några känslor, vilket inte framstår som självupplevt”.

* I domen skriver man även att kvinnan borde ha vänt sig till makens familj, inte till polisen, eftersom paret gifts enligt sharialag och att det därför "minskar hennes trovärdighet ytterligare”. Man skriver även: ”Det normala i 'dessa kretsar' är vidare att en kvinna berättar för släkten att hon blir misshandlad om hon blir det så att saken kan lösas inom familjen”. 

* Rätten skriver även att ”det inte är ovanligt att kvinnor felaktigt hävdar att de blivit misshandlade och hotade och på så sätt låtsas att de är i behov av skyddat boende för att få en lägenhet”.

* De två nämndemännen Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson – båda centerpartister – ansåg att mannen skulle frias, medan en moderat nämndeman och rådmannen ville se en fällande dom. När det är lika ska rätten döma till den åtalades fördel. 

* Den friande domen har överklagats till hovrätten.