Tidningsutgivarna: Dagspressen är en samhällsviktig funktion

I Expressen TV:s Coronaspecial kan du höra mer om hur regeringen agerar mot coronaviruset.
Victoria Svanberg företräder Nya Wermlands-Tidningen och är ordförande i branschorganisationen Tidningsutgivarna.
Foto: Anette Nantell/DN/TT

Regeringen ska fatta beslut om vilka yrkesgrupper som är ”samhällsviktiga funktioner”.

Nu kräver branschorganisationen Tidningsutgivarna att dagspressen ska omfattas.

– Vi tar ansvar för att det som publiceras i våra medier och på våra plattformar är sant så långt det överhuvudtaget är möjligt, säger ordförande Victoria Svanberg om nyhetsuppdraget.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har definierat att ”Information och kommunikation” utgör en så kallad samhällsviktig verksamhet. Som exempel anges bland annat ”...produktion och distribution av dagstidningar” och ”webbaserad information”.

Men när länsstyrelsen i Stockholm i dag sammanställde sitt ”Förslag på prioriterade yrkeskategorier” fanns inte dagspressen med – trots att miljoner svenskar nu söker information i riks- och lokaltidningar.

– Som lokaltidning har vi ett ansvar för att hålla våra läsare och prenumeranter informerade. I dagsläget är sociala nätverk fulla av spekulationer och förhastade slutsatser gällande Coronaviruset – då ska vi som lokaltidning skildra skeendet så korrekt som det bara går. Vårt viktigaste uppdrag i en orolig tid är att ge snabb och vederhäftig information, säger Victoria Svanberg som företräder Nya Wermlands-Tidningen och är ordförande i branschorganisationen Tidningsutgivarna.

Den decentraliserade styrning av myndighets-Sverige som kritiserats under coronakrisen gäller också här: länsstyrelserna i exempelvis Skåne och Västmanland har inte gjort några egna listor över prioriterade yrkeskategorier och i Gävleborg håller man som bäst på. Och så vidare.

Beslut under kvällen

MSB formulerar bara kriterier och länsstyrelserna sammanställer sedan förslag, i 08-området är det exempelvis ”Samverkan i Stockholmsregionen” med 37 olika aktörer som bland annat kommuner som gör underlaget.

Regeringen ska, erfar Expressen, ta beslut redan under kvällen och en effekt blir att de prioriterade yrkesgrupperna får tillgång till barnomsorg om fler skolor stänger, vilket riksdagen öppnade för med en ny lag under torsdagen.

De elva prioriterade samhällssektorerna är energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, socialförsäkringar, skydd och säkerhet, hälso- och sjukvård och omsorg, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, offentlig förvaltning, transporter och information och kommunikation.

Men i den senare kategorin föreslår Stockholms länsstyrelse endast Sveriges Radio, men inga tv-stationer eller dagstidningar. Enligt vad Expressen erfar agerar också TV4 för att få betraktas som en samhällsviktig verksamhet.

Casten Almqvist, VD för TV4 Media, säger:
– TV4 bedriver en samhällsbärande verksamhet med vår nyhetsrapportering. Vi fyller en unik roll i mediemångfalden med våra sändningar. Vårt uppdrag är viktigt för att svenska folket ska få nyhetssändningar på TV från fler än ett håll.

– Därför har vi också vidtagit alla åtgärder vi kan för att säkra detta, exempelvis med hemmajobb i alla fall som det är möjligt. Men vi har också påtalat för regeringen att personal i vår nyhetsverksamhet som inte kan avvaras från arbetsplatsen behöver vara med på listan över de som får barnomsorg. Vi hoppas nu att man också lyssnar.
Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner eller starta om Expressens app, slå på notiser och välj ”coronaviruset” – då får du hela tiden senaste nyheterna.  

LÄS MER: Frågor och svar om corona 

Sveriges tidigare statsepidemiolog Johan Giesecke tror halva befolkningen kan smittas innan sommaren.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.