Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Testa: Klarar du orden på högskoleprovet?

Högskoleprovet ägde rum på lördagen. Bilden är från 2008 års högskoleprov. Foto: LASSE SVENSSON
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Många hoppfulla svenskar skrev högskoleprovet på lördagen.

Hur bra hade du klarat dagens prov?

Här kan du testa dig själv på 20 av orden.

Facit finns längst ned i artikeln. 

 1. begrundan

A övertygelse

B synsätt

C uppskattning

D kunskap

E eftertanke

 

2. slå mynt av

A utnyttja

B förstärka

C ersätta

D förgylla

E bearbeta

 

3. gemene man

A nära släkting

B finare sällskap

C känd person

D folk i allmänhet

E ondsint människa

 

4. resonabel

A tillförlitlig

B rättvis

C samstämmig

D vettig

E pratsam

 

5. kallskänk

A donation från en okänd

B plats för tillredning av mat

C känsla av övergivenhet

D rituell överlämning av gåva

E obehaglig överraskning

 

6. avhandla

A beställa

B rådfråga

C diskutera

D meddela

E prestera

 

7. fonologi

A läran om språkljuden

B läran om talekonsten

C läran om dialekterna

D läran om skriftspråken

E läran om tryckkonsten

 

8. arla

A klart

B tidigt

C vackert

D enkelt

E svalt

 

9. mani

A vanesak

B stark rädsla

C inbillningssjuka

D överdrivet intresse

E nedstämdhet

 

10. umbärlig

A onödig

B sällskaplig

C varsam

D bristfällig

E omständlig

 

11. asymmetrisk

A föränderlig

B olikformig

C avvikande

D missformad

E oförenlig

 

12. beskaffenhet

A slitstyrka

B intelligens

C uppsättning egenskaper

D pålitlighet

E motståndskraft

 

13. tunnsått

A svagt

B förminskande

C glest

D intetsägande

E ojämnt

 

14. haiku

A tibetansk strupsång

B orientalisk solodans

C japansk diktform

D karibisk segelfarkost

E västafrikansk trumma

 

15. generalisera

A nyansera

B förenkla

C överdriva

D förtala

E tillämpa

 

16. fontanell

A befruktad äggcell

B del av struphuvud

C salivutsöndrande körtel

D mjukt ställe mellan skallben

E skada på synnerv

 

17. okvädingsord

A slagord

B dialektord

C skällsord

D nonsensord

E slangord

 

18. anspråkslös

A utfattig

B förstummad

C obildad

D förminskad

E blygsam

 

19. kommod

A odlingsbänk

B kräldjur

C förrådsbyggnad

D ytterplagg

E badrumsmöbel

 

20. utmäta

A ta i beslag

B kritiskt granska

C portionera ut

D värdesätta

E jämföra sig med

Facit

1 - e

2 - a

3 - d

4 - d

5 - b

6 - c

7 - a

8 - b

9 - d

10 - a

11 - b

12 - c

13 - c

14 - c

15 - b

16 - d

17 - c

18 - e

19 - e

20 - a

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!