Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

SVT överklagar domen om ”järnrörsfilmen”

Kent Ekeroth. Foto: ANNA-KARIN NILSSON
SVT överklagar nu beslutet om ”järnrörsfilmen”. Foto: ALEX LJUNGDAHL

SVT överklagar beslutet i tvisten med Kent Ekeroth (SD) om ”järnrörsfilmen”.

Public servie-företaget menar att Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort en felaktig bedömning i avgörande frågor i fallet, skriver Siren.

Enligt domen ska SVT betala ersättning till den förre SD-profilen, utöver rättegångskostnaderna på 190 000 kronor.

SVT har överklagat Patent- och marknadsöverdomstolen beslut i den upphovsrättsliga tvisten om ”järnrörsfilmen” till Högsta Domstolen.

Enligt SVT gjorde domstolen en felaktig bedömning av de avgörande frågorna i sitt utslag. Som domen lyder ska SVT betala ersättning till den petade SD-profilen Kent Ekeroth. Därtill ska SVT även betala rättegångskostnader på 190 000 kronor.

Domstolen menade även att SVT delvis kränkt Kent Ekeroths ideella rätt genom att inte namnge honom som fotograf till ”järnrörsfilmen”.

Argumentet om att SVT förlitade sig till yttrande- och informationsfriheten avfärdades.

Expressen var först med att publicera den så kallade ”järnrörsfilmen”. Expressens kulturchef och ställföreträdande utgivare, Karin Olsson, kallar klippet för ”historiskt” i en krönika för tre dagar sedan.