Sveriges unga muslimer nekas nytt statsbidrag

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Rashid Musa, förbundsordförande för Sveriges unga muslimer.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har nekat Sveriges unga muslimer, SUM, statsbidrag för 2017.

Man anser att organisationen inte kunnat visa att verksamheten helt uppfyller kravet på demokratiska idéer, jämställdhet och förbudet mot diskriminering.

MUCF har låtit göra en förnyad granskning av Sveriges unga muslimer och dess medlemsorganisationer. 

I den framkommer att det finns kopplingar mellan förtroendevalda personer i SUM:s medlemsföreningar och våldsbejakande islamistiska miljöer.

Medlemsföreningar har haft förtroendevalda som har stridit för IS i Syrien, och har hyllat och delat material om våldsbejakande islamistisk extremism i sociala medier. Det finns även en förtroendevald som är dömd för olaga hot.


LÄS MER: Sveriges unga muslimer förlorar miljonstöd från staten 


"Ska leva upp till demokratins idéer"

SUM har under utredningen inte bemött dessa uppgifter i sak eller dementerat uppgifterna. SUM har inte visat att dess verksamhet i sin helhet uppfyller kravet på att respektera demokratins idéer. MUCF bedömer att det som framkommit är oförenligt med förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. MUCF avslår därför SUM:s ansökan om statsbidrag.

– Det ska stå helt klart för alla organisationer som söker statsbidrag att de ska leva upp till demokratins idéer. Här gör vi en restriktiv prövning av alla ansökningar, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. 

– De organisationer som får statligt stöd är skyldiga att ha rutiner för vilka aktörer och personer som de samverkar med. Föreningar får bedriva vilken verksamhet de vill, men ska de vara berättigade till statliga medel ska de tydligt stå upp för alla människors lika värde, tillägger Lena Nyberg.

Återkräver organisationsbidrag

Mot bakgrund av beslutet har MUCF beslutat att återkräva organisationsbidragen till SUM för år 2011-2015. Men eftersom bidragen för dessa år ligger långt tillbaka i tiden och slutredovisningarna är godkända har MUCF beslutat att efterge återkravet för de beviljade bidragen för dessa år.

MUCF har beslutat att 2016 års statsbidrag till SUM på 1 366 741 kronor ska återbetalas.


Det här har hänt

Hösten 2016 avslog MUCF Sveriges Unga Muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag för 2017 enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Beslutet grundades på demokratikriteriet i förordningen och slutsatsen var att SUM inte hade kunnat visa att de bedrev en verksamhet i enlighet med demokratins idéer.


SUM överklagade beslutet till förvaltningsrätten som i november 2017 upphävde MUCF:s beslut och återförvisade ärendet till myndigheten för fortsatt handläggning och nytt beslut.


MUCF uppdrog åt Magnus Sandelin, journalist och expert på våldsbejakande extremism, att granska SUM och dess medlemsorganisationer utifrån demokratiperspektivet.


MUCF:s avslag på SUM:s ansökan kan överklagas till förvaltningsrätten.Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Medborgarplatsen 3, 118 26, Stockholm (https://www.mucf.se/)

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.