Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sverige lovar EU ta emot 1 800 flyktingar

EU:s migrationsministrar ska på måndag försöka enas om hur 60 000 flyktingar ska fördelas mellan EU-länderna.

Sverige erbjuder sig att ta emot drygt 1 800 av dem.

EU-ledarnas flyktingöverenskommelse

EU-länderna ska gemensamt ta emot 40 000 asylsökande som kommit till Italien och Grekland.

Det är dock mottagarländerna som beslutar om asyl ska ges.

Ytterligare 20 000 ska tas emot som kvotflyktingar från utanför EU.

EU-länderna bestämmer själva hur många de ska ta emot.

Så kallade hotspots ska sättas upp vid gränserna där identifiering och fingeravtryck ska tas.

Åtgärder ska tas fram för att asylsökande som får avslag snabbare ska återvända till sina länder.

Källa: TT

– För svenskt vidkommande är detta väldigt låga tal. 1 300 är vad som kommer till Sverige på en vecka, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

EU-länderna ska, efter ett förslag från EU-kommissionen, ta emot 40 000 asylsökande som tagit sig till Italien och Grekland. Ytterligare 20 000 ska tas emot från flyktingläger i Mellanöstern och Afrika.

Frivilligt

Tanken var att det antal EU-kommissionen tagit fram för varje EU-land skulle vara bindande. Men vid senaste EU-toppmötet enades EU-ledarna om att länderna själva ska få bestämma hur många de ska ta emot.

Morgan Johansson har goda förhoppningar om att EU-länderna ska erbjuda sig att sammanlagt ta emot 20 000 från flyktingläger utanför EU. Siffran är blygsam i förhållande till hur många som lever i flyktingläger.

– Det är ändå en början. Det innebär att vi för första gången får EU-länder att bygga upp vidarebosättningsprogram som de kanske inte tidigare hade, säger han.

Oklart

Mer oklart är om EU-länderna kommer upp till de 40 000 asylsökande som ska hämtas från Grekland och Italien. Enligt Johansson fanns det åtaganden om att ta emot sammanlagt nästan 30 000 då migrationsministrarna träffades för en månad sedan. De löftena kan dock ha hunnits ta tillbaka eller plussats på sedan dess.

– Jag förutsätter att EU:s ordförandeskap ägnar stor kraft i helgen åt att övertyga länderna om att ta emot flyktingar, säger Morgan Johansson.

En miljon

Den svenska regeringen håller sig till EU-kommissionens förslag vilket innebär 1 369 asylsökande från Italien och Grekland, samt 491 personer från flyktingläger utanför Europa. Den linjen fick Morgan Johansson stöd för i EU-nämnden. Bara Sverigedemokraterna hade en avvikande mening.

När det gäller gruppen från flyktingläger utanför EU kan Sverige tillgodoräkna sig dem man redan lovat FN att ta emot som kvotflyktingar.

FN:s människorättskommissionär Zeid Raad al-Hussein uttalade sig nyligen om att EU borde kunna ge skydd åt en miljon flyktingar under loppet av några år.