Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sverige hjälpte USA att bomba Bagdad

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Statsminister Göran Persson fördömde USA:s bomb­anfall på Irak 2003.

Samtidigt hjälpte den svenska militären i hemlighet USA med information om bombmål i Bagdad.

Det visar tidigare hemligstämplade dokument från USA:s militära högkvarter, US Central Command, som Expressen i dag kan publicera.

KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) och Vänster­partiets förre partiledare Lars Ohly kräver nu att få veta sanningen om Sveriges misstänkta dubbelspel.

- Om Sverige underlättat ett angrepp så är det väldigt anmärkningsvärt, säger Lars Ohly.

Den socialdemokratiska regeringen var under 2002 och 2003 först försiktigt positiv till en invasion av Irak, men uttryck­ligen bara om kriget sanktionerades av FN.

Efterhand växte protesterna inom det socialdemokratiska partiet mot USA:s anfallsplaner.

Både dåvarande utrikesminister Anna Lindh och statsminister Göran Persson blev efterhand alltmer tydliga i sin kritik av USA.

Anna Lindh upprepade i flera sammanhang den svenska regeringens linje.

- Endast FN kan fatta beslut om att anfalla Irak, slog hon fast flera gånger.

Något FN-beslut kom aldrig, men det blev ändå en invasion som inleddes den 20 mars 2003.


Samtidigt som Göran Persson fördömde USA:s anfall på Irak hjälpte militären USA med information om bombmål i Bagdad.
Foto: Foto: Suvad Mrkonjic

Persson kritisk mot anfallet

Dagen efter stod Göran Persson i riksdagen och fördömde med hårda ord USA:s beslut att anfalla Irak:

- Angreppet är av flera skäl olyckligt och allvarligt. För det första har detta agerande inte stöd i internationell rätt.

Och:

- Till skillnad från USA kan Sverige inte se annat än att ett militärt angrepp på Irak utan stöd av beslut i säkerhetsrådet strider mot folkrätten. För detta ska USA och dess allierade kritiseras.

Göran Persson tillade:

- Och allra viktigast, innebär krig alltid ett ohyggligt mänskligt lidande. Kvinnor och män, barn och gamla kommer att skadas, dödas eller drivas på flykt. Oavsett vem eller vad som utlöser våldet innebär krig alltid samma djupa tragedi. Det som nu händer är därför förfärligt ur mänsklig synvinkel och en allvarlig försvagning av världssamfundet.

Men av dokumentet med underrubriken "GENERAL TARGET DESCRIPTION(U)" framgår att svenska militära underrättelsetjänsten hjälpte USA med information om tänkbara bombmål inne i Bagdad.

Handingen har utlämnats av US Central Command, alltså USA:s militära högkvarter, på begäran av Expressen.

Svenskbyggda bunkrar

Dokumentet visar att amerikansk militär preliminärt utsett en av flera svenskbyggda bunkrar i Bagdad som tänkbara mål inför de massiva missilattacker som inleddes den 20 mars 2003.

Anledningen till USA:s intresse för bunkern, som officiellt var ett civilt skyddsrum, var att amerikansk militär misstänkte att den också kunde användas av irakisk militär eller landets ledarskikt.

I dokumentet som US Central Command lämnat ut till Expressen står det i klartext att USA fått information om de svenska bunkrarna genom "intelligence exchanged with Sweden and the U.S." - det vill säga underrättelseutbyte mellan Sverige och USA.

Expressen avslöjade förra hösten att det fanns uppgifter om att amerikansk militär expertis var i Sverige på ett hemligt besök månadsskiftet januari-februari 2003, då en hög officer vid Must ska ha hjälpt dem att samla in information om svenska bunkrars konstruktion.

Utredningen lades ned


I dokumenten framgår att USa ska

Artiklarna fick chefsåklagare Tomas Lindstrand vid åklagarkammaren för säkerhetsmål att inleda en utredning.

Han ville veta om det var frågan om att en enskild anställd vid Must på eget initiativ försett amerikanska försvarsmakten med hemlig information om svenska bunkrar.

Chefsåklagaren lade ned utredningen med motiveringen att det inte fanns någon misstanke om att någon anställd vid Must bedrivit spionage för främmande makts räkning i Sverige.

Men dokumenten som Expressen i dag kan publicera visar att Sverige verkligen gav USA information om tänkbara bombmål i Bagdad.

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet har för Expressens räkning studerat dokumentet.

- Formuleringen tyder på att det är frågan om ett utbyte av information mellan myndig­heter i Sverige och USA, konstaterar han.

Expressens källor inom underrättelsetjänsten beskriver det som uteslutet att det skulle handla om något annat än ett utbyte mellan den svenska militära underrättelsetjänsten Must och dess amerikanska motsvarigheter.

Vad visste regeringen?

I så fall finns det två alternativ:

  Antingen har underrättelse­utbytet skett inom ramen för ett hemligt militär samarbete som godkänts av Göran Perssons regering.
Eller så har det skett bakom ryggen på regeringen, och då i strid med den officiella svenska politiska linjen.
 


- Det är en viktig fråga som måste klarläggas. Regeringen anger ju genom hemliga instruktioner vilka länder som svensk militär underrättelsetjänst ska samarbeta med och vilken information som ska lämnas ut, säger Ulf Bjer­eld, S-märkt professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och uttalad kritiker av USA:s angrepp på Irak.

- Om det är frågan om att Must lämnat ut sådan information som det anges i dokumentet så är det viktigt att få veta om det skedde efter att Must själva tolkat instruktionerna eller om regeringen gett klartecken, säger han.

Försvarsmakten vill inte kommentera Expressens uppgifter. Must-chefen Stefan Kristianson säger via försvarets presstjänst:

- Must kommenterar inte med vilka länder/utländska tjänster som samarbete sker, eller vilka frågor som avhandlas.

Förra vänsterpartiledaren Lars Ohly hade vid tidpunkten för USA:s invasion av Irak regelbundna möten med dåvarande utrikesminister Anna Lindh. Dessa möten hölls för att den social­demokratiska regeringen skulle informera och diskutera utrikespolitiska frågor med vänster­partiets ledare.

- Om Sverige då underlättat ett angrepp så är det väldigt anmärkningsvärt, säger Lars Ohly.

Han fick aldrig någon information av Anna Lindh om att det fanns ett sådant samarbete.

- Om jag hade fått kännedom om att den svenska regeringen eller svenska myndigheter underlättar en amerikansk invasion då hade jag direkt offentliggjort det och kritiserat både regering och myndigheter väldigt hårt, säger Lars Ohly.

"Har ingen kunskap"

Göran Persson säger i en intervju med Expressens reporter David Baas att han inte "har något minne" av att han fått veta att den svenska försvarsmakten hjälpte USA med hemlig information inför attacken mot Irak.

Har regeringen gett försvarsmakten klartecken att ge USA information om bombmål i Irak, det vill säga de svenskbyggda bunkrarna?

- Det har jag faktiskt ingen som helst kunskap om och kan inte uttala mig om heller. Fråga dem som sitter vid makten. Ring utrikesdepartementet eller statsrådsberedningen.

Du satt ju vid makten vid den här tiden.

- Jag har ingen som helst kunskap om eller information om detta. Jag känner inte ens igen det där du pratar om, faktiskt.

Men om du rådbråkar ditt minne så kan inte du minnas att några såna här uppgifter drogs för dig?

- Jag har inga som helst minnen av det slaget och jag måste säga att hela diskussionen som ni nu för känns för mig ny. Jag har inte hört det här förut, säger Göran Persson.

Partiledare kritiska

Lars Ohly säger att han anser att Expressens avslöjande bör leda till en granskning av vad som egentligen hänt och varför.

- Har en svensk myndighet agerat utan regeringens kunskap och kännedom så är ju det allvarligt för då har ju inte regeringen haft kontroll över myndigheterna, säger Lars Ohly.

Peter Eriksson var Miljö­partiets språkrör 2003. I dag är han riksdagsman och ord­förande i Konstitutionsutskottet KU. Han säger till Expressen:

- Det är definitivt en intressant fråga för både riksdagen och allmänheten att få veta om Sverige och svenska regeringen i själva verket varit aktiv och deltagit i förberedelserna av det här kriget.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.