”Sverige behöver bli mindre attraktivt mål”

Inrikesminister Mikael Damberg (S).
Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN
Linda Westerlund Snecker (V).
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Adam Marttinen (SD).
Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP
Johan Forssell (M).
Johan Hedin (C).
Foto: THOMMY TENGBORG/TT / TT NYHETSBYRÅN
Johan Pehrson (L).
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Andreas Carlson (KD).
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
1 / 8

Oppositionen säger att regeringen måste ”vakna”.

Men enligt Mikael Damberg (S) har regeringen redan vidtagit en rad åtgärder får att komma åt de utländska stöldligorna.

– Sverige behöver bli ett mindre attraktivt mål för internationella brottsnätverk, säger inrikesministern.

Utländska stöldligor svarar för hälften av alla bostadsinbrott och i princip alla stölder av båtmotorer, bilar, bildelar och jordbruksmaskiner, enligt polisen.

Stöldgods för två miljarder kronor forslas ur Sverige varje år. Många ligor kopplas till ryska maffian och vistas i Sverige genom att söka asyl.

Migrationsverket behöver därför verktyg för att snabbare avvisa dessa ansökningar, anser Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

– Systemet missbrukas av kriminella. Kommer man från exempelvis Georgien bör man få sin sak prövad inom ett dygn och inte kunna hänga kvar flera månader och begå brott.

Problematiken med utländska stöldligor är inte ny, konstaterar Forssell.

– Tyvärr har det varit fritt fram för stöldligorna under lång tid. Samhället har varit alldels för flata. Det är systematisk och allvarlig brottslighet som drabbar väldigt många. Det måste upphöra. Nu måste regeringen vakna.

Regeringen: Vi agerar mot stöldligorna

Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Adam Marttinen stämmer in i kritiken:

– Vi har haft en regering som prioriterat öppna och okontrollerade gränser. Samma regering har underfinansierat svensk polis.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) menar dock att regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att komma åt stöldligorna. 

– Regeringen är fast besluten att slå tillbaka mot stöldligorna. Människor och företag drabbas och det kan vi inte tolerera, säger Mikael Damberg.

Sedan förra året har polisen ett ökat samarbete med tull och kustbevakning, och det pågår samtal med berörda länder för att straff ska kunna avtjänas på hemmaplan. Regeringen ska också utreda möjligheten att omedelbart kunna avvisa uppenbart ogrundade asylansökningar.

”Viktig nyckel”

Dessutom är en utredning med förslag på vissa straffrättsliga åtgärder för organiserad stöld- och häleribrott ute på remiss. 

Något som Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin tar på sig äran för: 

– Centerpartiet lanserade förslaget ”systematiska stölder”, en nivå mellan normalgraden och grov stöld. Efter snart fyra år avser nu regeringen att leverera. Det är en viktig nyckel för att komma till rätta med problematiken.

"Kostnaden för slappheten är enorm"

Johan Pehrson, L:

”Tidigare regeringar har vart för passiva. Den mänskliga, ekonomiska och rättsliga kostnaden för den politiska slappheten är enorm. Det behövs stärkta resurser till tullen och befogenhet att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods. Tillåt också att polisen efter beslut av åklagare och eventuellt domstol får vidta provokativa åtgärder. Även samarbetet inom Europol och i EU behöver stärkas. Gränslös brottslighet måste lösas med gränsöverskridande polisiärtsamarbete.”


Andreas Carlson, KD:

”Tullen måste kunna kontrollera utgående gods. Vi föreslår även att tullen ska få använda sig av automatisk nummerplåtsavläsning med kameror. Därutöver behöver polisen både resurser och arbetsmetoder som gör att stölder mot exempelvis butiker, företagare och lantbrukare kan bekämpas betydligt bättre än i dag. Stölderna behöver också ses som en del av en kedja av flera brott där systematiken måste beaktas och leda till hårdare straff”


Linda Westerlund Snecker, V:

”Brottslighet ser inga landsgränser utan sker i alla länder. Därför anser Vänsterpartiet att samarbete mellan europeiska länders polis, åklagarmyndigheter och Europol är viktigt för att stoppa kriminalitet. Att samverka, utbyta information mellan brottsförebyggande myndigheter för att tillsammans stoppa brottslighet. Tullen bör också få ökade befogenheter för att vid gränser kunna kontrollera eventuellt stöldgods.”


Johan Hedin, C:

”När jag tillträdde som rättspolitisk talesperson 2014 åkte vi runt och träffade maskinförare, företagare och lantbrukare som drabbats. Ofta lägger åklagare ner fallen eftersom straffvärdet inte kommer upp i grovt brott. Centerpartiet lanserade förslaget ”systematiska stölder”, en nivå mellan normalgraden och grov stöld. Om man får upp straffvärdet kan åklagaren ta till tvångsmedel på ett annat sätt och yrka på utvisning för icke-medborgare.”


Adam Marttinen, SD:

”Vi har påtalat behov av en stärkt polis som förmår att agera inom landets gränser med som även förmår att samarbeta i högre grad med underrättelser från andra länders myndigheter. Sen vill vi se utökade möjligheter att upptäcka utgående stöldgods vid våra gränser och utökade befogenheter för tull att stoppa misstänkt stöldgods. Sist men inte minst ska vi ha konsekventa och hårda straff och låta utlänningar sitta av sina straff i sina respektive hemländer.”


Johan Forssell, M:

”Tullen måste stärkas så de kan hantera brottslighet och kontrollera även sådant som lämnar landet. Det behövs minst 500 nya tulltjänstemän under mandatperioden för att hantera den här uppgiften. Även straffen behöver skärpas. Minimistraffen för inbrott är i dag ett halvårs fängelse, det behöver vara minst ett år. Dessutom vill vi få bort mängdrabatten och se till att fler utländska gärningsmän får avtjäna straffen i sina hemländer.”


Mikael Damberg, S (rödgröna regeringen):

”Sverige behöver bli ett mindre attraktivt mål för internationella brottsnätverk. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med stöldligorna. En förlängning av gränskontrollerna har effekt när det gäller brottsprevention även om det inte är huvudsyftet med kontrollerna. Regeringen prioriterar också att antalet polisanställda ökar med 10 000 till 2024 vilket gör det möjligt att satsa på arbetet vid Sveriges gränser.” 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.