Svenskt Näringslivs nya vd hoppar på S

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, och Mikael Damberg, S.

Svenskt Näringslivs nya vd Carola Lemne började sin första arbetsdag med att hoppa på Socialdemokraterna.

Dagens Nyheters debattsida skriver hon att partiet vill försvåra för arbetskraftsinvandring.

Mikael Damberg, gruppledare för S i riksdagen, är kritisk:

– Hon har fel, säger han till Expressen.se.

På måndagen trädde Carola Lemne i rollen som Svenskt Näringslivs vd. På Dagens Nyheters debattsida attackerade hon Socialdemokraterna och LO med en lång artikel om varför partiet och fackorganisationens krav minskar arbetskraftsinvandringen till Sverige.

“Socialdemokraterna vill nu återinföra arbetsmarknadsprövningen. Facken ska åter bestämma vilka människor från länder utanför EU som får komma till Sverige för att arbeta.”, skriver hon bland annat.

Viktigt att regler följs

Men Mikael Damberg (S) menar att detta är helt fel.

– Vi vill inte införa den gamla arbetsmarknadsprövningen. Det spelar ingen roll hur många gånger de säger detta. Däremot tycker vi att det är viktigt att man ser till att avtal och regler följs, till exempel inom byggsektorn och hotell- och restaurangbranschen. Där det inte fungerar ska fack och arbetsgivare få mer att säga till om, säger han.

I slutet av förra året presenterade Socialdemokraterna ett förslag till ett tiostegsprogram för ordning på svensk arbetsmarknad.

– I mina ögon handlar det om arbetsmarknadsprövning men om Socialdemokraterna är beredda att ompröva detta så vore det förstås mycket välkommet, säger Carola Lemne.

LO får också kritik

Däremot tycker hon att det är bra att regeringen och Miljöpartiet inför tuffare regler för att kontrollera villkoren för arbetstagare från tredje land.

– I huvudsak fungerar dagens regelverk bra men skulle behöva utvecklas också för att göra det ännu lättare för människor utanför EU att komma till Sverige för att arbeta och hjälpa oss att bygga vårt fortsatta välstånd.

Carola Lemne kritiserar även LO i sin debattartikel där hon skriver:

”Det är bekymmersamt att LO, som nu spelar en avgörande roll i Socialdemokraternas valrörelser, tagit på sig rollen att bygga murar mot omvärlden. ”

Mikael Damberg menar att Svenskt Näringsliv och Moderaterna gör helt fel i sin analys.

– Jag hoppas att både Svenskt Näringsliv och dess medlemsföretag står upp för kraven om att svenska löner och kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Det är ju inte färre människor som skulle vilja komma till Sverige om de får en lön som det går att leva på.

Socialdemokraterna och LO:s tiostegsprogram för svensk arbetsmarknad:

√ Att Lex Laval ska rivas upp och svenska kollektivavtal gälla som lön och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige. Det ska inte spela någon roll från vilket land arbetstagaren kommer eller var arbetsgivare är registrerad. Oseriösa företag och företagare som inte betalar avtalsenliga löner eller som på andra sätt diskriminerar löntagare som arbetar i Sverige ska inte ha fördelar av att utöva illojal konkurrens.

√ Att alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här. Det måste finnas en fysisk eller juridisk person att ställa till svars. Kollektivavtal ska kunna tecknas med företrädare med rättskapacitet.

√ Arbetstagare från tredjeland måste försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor. Arbetserbjudandet måste göras juridiskt bindande. Press nedåt på löner och villkor ska stoppas genom att arbetskraftsinvandringen tar hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden. Lönekonkurrens nedåt och villkorsdumpning måste få ett stopp. Ett system med förhandskontroller och efterkontroller med kännbara sanktioner mot arbetsgivare ska införas.

√ Att lagstiftningen kring F-skatt förstärks. Det måste vara enkelt att bedöma om en person ska betraktas som självständig företagare eller anställd. Ett sätt kan vara att ge antalet uppdragsgivare en större betydelse. Lagstiftningen i fråga om prövning och återkallande av rätten till F-skatt måste ses över. Det ska vara tröskel och inte öppen dörr för kriminella och fuskare.

√ Att Lagen om offentlig upphandling ändras så att det nya upphandlingsdirektivets stora möjligheter att ställa sociala krav, däribland krav på kollektivavtal, till fullo kan tillämpas även i Sverige. En uppförandekod liknande verktyget ”vita jobb” inarbetas i och blir en del av lagstiftningen om offentlig upphandling för att eliminera svartjobb, skattefusk och ekobrott. Av det företag som tillhandahåller en upphandlad tjänst ska krävas att företaget kan redovisa alla intäkter och utgifter kopplade till upphandlingen. De ska också ta ansvar för att eventuella underleverantörer betalat sina skatter och arbetsgivaravgifter.

√ Att Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Lagen om anställningsskydd ska inte kunna sättas åt sidan genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter.

√ Att det antas lagstiftning för att säkerställa uppdragsgivares/ huvudentreprenörs ansvar för entreprenadkedjor. En möjlighet är att genom ett entreprenadavdrag göra huvudentreprenören ansvarig för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga löner, följer skattelagstiftningen och betalar sina arbetsgivaravgifter.

√ Att månadsredovisning av anställdas skatter och arbetsgivaravgifter ska införas och ske individuellt och inte, som i dag, med en totalsumma. Systemet ska vara enkelt, även för företagare utan datoriserad redovisning.

√ Att personalliggare för byggbranschen i kombination med oannonserade kontrollbesök skyndsamt ska införas. Andra relevanta branscher kan följa efter.

√ Det ska vara konkurrensneutrala villkor inom åkerinäringen. Det behövs en nationell samordnare för bättre regelefterlevnad i åkeribranschen, inte minst cabotagemissbruket måste stoppas. Det innebär att utländska förare/åkare kör uppdrag långt utöver det som är tillåtet. Vi är beredda att införa den holländska modellen för åkerinäringen vilket innebär att chaufförerna måste vara anställda av åkeriet.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.