Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Svenskar slänger mer sopor – miljön påverkas

Vi svenskar slänger för mycket.
Foto: Colourbox
Weine Wiqvist tycker att politiker och företag har ett gemensamt ansvar i miljöfrågan.
Foto: Pressbild.

Avfallsmängderna ökar i landet. Svensken slänger i genomsnitt 437 kilo hushållsavfall – närmare ett halvt ton – årligen per person. Det visar ny statistik från Avfall Sverige.  

Den färska statistiken från Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, visar att vi ökar avfallsmängden i landet med 2,5 procent från 2016 till 2017.

Den totala mängden hushållsavfall förra året uppgick till 4 782 440 ton, att jämföra med 4 666 260 ton året innan. 

Den enkla förklaringen: vi har mer pengar än tidigare. 

– Ökningstakten går ungefär i linje med den ekonomiska utvecklingen, så det är egentligen inga märkvärdiga siffror, säger Weine Wiqvist, Avfall Sveriges vd.

Miljörektorn: Oroande

– Den allra största delen av vårt avfall tas till vara på som en resurs. Väldigt mycket återvinns som material, nytt papper, nytt stål, matavfall som biogas och så vidare.

– Allting tas till vara i det ekonomiska kretsloppet. Ur ett klimatperspektiv är vi ett föredöme för andra länder, som har större soptippar som genererar mycket klimatgaser, säger Weine Wiqvist. 

Men trots att vi är relativt sett bra på att ta hand om avfallet finns det mycket som skulle behöva göras.


LÄS MER: Nio enkla knep – så får du färre sopor 


Det finns beslut i både Sverige och EU om att avfallsmängderna ska minska. Samtidigt är den ökade avfallsimporten till landet är en stor miljöbov. 

– Jag tycker att det är oroande att utsläppen från avfallsbränning ökat kraftigt de senaste åren, säger Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling på KTH.

Orsaken är bland annat att Sverige ökat importen av avfall från andra länder, då det ses som en lönsam affär av företag i branschen. 

”Företagen måste ta sitt ansvar”

Göran Finnveden riktar kritik mot nuvarande skatteregler. 

– I dag måste man betala både energi- och koldioxidskatt om man eldar med olja, men inte när det gäller plast, som ger samma utsläppseffekt när det eldas. Det ger en kraftig snedvridning. 

Han tycker att det behövs ytterligare styrmedel från politiskt håll för att komma till rätta med problematiken. Weine Wiqvist håller med.

– Produkter kan bli mer hållbara och lättare att reparera. Sen kan man göra det bekvämare att återvinna. Vi måste förbättra tillgängligheten för människor att sortera sitt avfall, säger Weine Widqvist.

Men för att radikalt minska avfallsmängden krävs det också livsstilsförändringar. 

– Fortsätter vi som vi gör nu kommer det inte minska avfallsmängden. Den ökar 2 procent årligen, och det är ju 20 procent om tio år. Det är nog ingen bra idé. Vi behöver konsumera mindre, samtidigt som tillverkarna av produkterna måste ta sitt ansvar, säger Weine Wiqvist.

Fakta: Så mycket avfall gör vi av med

Den totala mängden hushållsavfall förra året uppgick till 4 782 440 ton, att jämföra med 4 666 260 ton under 2016.


Av detta var cirka 1,7 miljoner ton så kallat grovavfall, det vill säga sådant som folk lämnar på återvinningscentralerna – gamla möbler, teknikskrot, trädgårdsavfall.


Ytterligare cirka 2,2 miljoner ton är mat- och restavfall, i första hand sådant som vi lägger i den vanliga soppåsen.

Resten, 0,8 miljoner ton, är förpackningar, tidningar och elavfall.


En stor miljöbov är förbränningen av plast, som ger utsläpp av koldioxid. 


Källa: Avfall Sverige, TT Nyhetsbyrån

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.