Svenska kyrkan kan öppna flyktingboende

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
- Migrationsverket skriver i sitt brev till oss att de har en väldigt svår boendesituation, säger Kristina Hellqvist, handläggare för flykting- och integrationsfrågor i Svenska kyrkan. På bild: Uppsala domkyrka.
Foto: Sven Lindwall

Migrationsverket har bett Svenska kyrkan om hjälp med flyktingsituationen.

På torsdag möts ärkebiskopen Antje Jackelén och Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson - bland annat för att diskutera om kyrkan kan öppna flyktingboenden.

– Vi ser att många privata intressen i branschen tar ut väldigt stora vinster så det behövs andra aktörer, säger Kristina Hellqvist, handläggare för flykting- och integrationsfrågor i Svenska kyrkan.

I morgon inleds andra delen av kyrkomötet i Uppsala. En av frågorna som ledamöterna ska ta ställning till handlar om hur kyrkan ytterligare kan hjälpa de flyktingar som väntas till Sverige.

Nu på torsdag möts ärkebiskop Antje Jackelén och Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson för att diskutera ett samarbete. Bakgrunden är en debattartikel i Svd.se tidigare i höstas signerad av bland andra ärkebiskopen där regeringen och Migrationsverket uppmanas att ge en fristad för religiösa minoriteter.

Svaret kom från Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

- Migrationsverket skriver i sitt brev till oss att de har en väldigt svår boendesituation. De lyfte vår kampanj kring att bereda plats, att församlingarna ska påverka kommunpolitiker att de som får uppehållstillstånd också ska få en kommunplacering, säger Kristina Hellqvist.

Hon poängterar att det inte är Migrationsverket som bett kyrkan öppna asylboenden utan att det är kyrkan som lyft in frågan för att erbjuda ett alternativ till vinstdrivande verksamheter.

– Om man jämför med många privata boenden där varannan krona blir en vinstkrona så skulle Svenska kyrkan vara mån om att driva boenden så att det blir en bra kvalitet. Vi skulle inte ha några vinstintressen i en sådan verksamhet, säger Hellqvist.

Det kan handla om akuta asylboenden men också om boenden för de flyktingar som fått uppehållstillstånd. Boenden kan komma att erbjudas både i kyrkans egna lokaler som till exempel kursgårdar eller församlingshem men också i andra lokaler.

- Man behöver se i vilken mån det ligger på ett bra ställe för att bidra till en bättre fördelning mellan landets kommuner, säger Kristina Hellqvist.

Kyrkan har aldrig tidigare drivit asylboenden och frågan kräver en längre diskussion om formerna, enligt Hellqvist.

Samarbetet skulle kunna lösas genom ett offentligt partnerskap med Migrationsverket men det kan också lösas genom att myndigheten upphandlar tjänster av kyrkan.

Ska rösta

Utöver boendefrågan ska man under mötet också diskutera andra områden där kyrkan kan bidra. Kyrkan agerar redan i dag på flera sätt - till exempel genom själavård, mötesplatser, kläder och hjälp med praktiska frågor som att gå till posten.

Kyrkomötet ska under veckan rösta för ett förslag om att Svenska kyrkan ekonomiska hjälpen till församlingar som stöttar flyktingar runtom i landet. Det aktuella utskottet, kyrkolivsutskottet, är för förslaget men frågan är inte okomplicerad. Flera ledamöter har reserverat sig mot beslutet.

Enligt Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson kräver dagens flyktingsituation att myndigheten prövar nya alternativ för boende. Man har redan kontaktat Kriminalvården och försvarsmakten.

– Vi har problem med att hitta boenden i dag och tvingas ut på marknaden med tillfälliga boenden. Vi har eget boende för 25 000 men de har tagit slut för länge sedan, säger han.

Danielsson kommer under mötet även att väcka frågan om hur kyrkan kan bidra ytterligare. Vem som ska betala för det som hamnar utöver boende får komma i ett senare skede, anser generaldirektören.

- Jag anser med bestämdhet att det är ingen en fråga som man bara kan peka på myndigheten, det är ett samhälleligt engagemang. Jag tvingar ingen.

Men ni kan inte betala för till exempel psykosocialt stöd?

- Det får jag fundera på om frågan kommer upp. Vi har ju ett ansvar men vi har inte ansvar för skola som kommunen står för och sjuk- och hälsovård ska landstingen stå för. Sen ersätter vi detta med olika regleringar. Jag tycker att det är viktigt att diskutera sen får man se i slutändan hur det ska finansieras.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.