Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Akademiens krisplan – vill att Danius kommer tillbaka

Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare för Svenska Akademien. Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Sara Danius och Sara Stridsberg. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svenska Akademien vill att de inaktiva ledamöterna, däribland Sara Danius, återvänder.

Den tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson berättar nu om Akademiens krisplan.

–  Det har varit svåra tider med djupa konflikter, men jag vill tro att tiden är mogen för försoning, säger han i ett pressmeddelande.

På torsdagseftermiddagen sammanträder Svenska Akademien vid sin veckovisa sammankomst i Börshuset i Gamla stan i Stockholm.

Inför det har Anders Olsson nu informerat, via ett pressmeddelande, hur Akademien planerar att lösa den kris de befinner sig i.

Han tar bland annat upp att man tagit in extern hjälp – kompetent inom juridik, konflikthantering, organisationens uppbyggnad och kommunikation – för att lösa de djupa motsättningar som finns inom Akademien.

Vill att Danius återvänder

Ledamöter har också bildat arbetsgrupper för att arbeta med jävsfrågor, in- och utträdesfrågor, sekretess och potentiella missförhållanden.

– Vår förhoppning är att även de ledamöter som för närvarande inte är aktiva i Akademien, men som inte begärt utträde, åter ska engagera sig i detta viktiga arbete, säger Anders Olsson i pressmeddelandet.

Han öppnar därmed för att de fyra ledamöter som är inaktiva i Akademiens arbete – men som ännu inte formellt har begärt utträde – ska återvända.

De fyra ledamöter som är vilande är Kjell Espmark, Peter Englund, Sara Danius och Katarina Frostenson.

Krävde förnyelse av Akademien

Tre av dessa – Espmark, Danius och Englund – skrev ihop med den redan avhoppade Klas Östergren ett brev till Nobelstiftelsen där de vädjade om just en extern grupp som skulle förnya Akademien.

Nobelstiftelsen har ställt sig bakom idén och berättat att de fört samtal med Akademien om detta – och satt press på dem om Nobelpriset.

– Vi håller ett öga på Akademien och försöker att hjälpa dem så att de i framtiden kan dela ut Nobelpriset på ett bra sätt. På den punkten är vi väldigt noga och har intensiva diskussioner, sa Carl-Henrik Heldin, styrelseordförande i Nobelstiftelsen, tidigare i veckan.

Anders Olsson berättar också sammanfattade om Svenska Akademiens kris i sitt pressmeddelande:

– Det är uppenbart att Svenska Akademien har ett stort behov av att förändra sitt sätt att arbeta. Den kris som Akademien genomlever är mycket allvarlig. Ett tydligare fokus på Akademiens uppgift, ett väl fungerande inre arbete och ett återupprättat förtroende är av största vikt för att Svenska Akademien även framledes ska kunna kunna verka för det svenska språket och den svenska litteraturen, samt för att Nobelpriset i litteratur ska kunna upprätthålla den internationella ställning som priset förtjänar.