Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Svenska Akademiens stadgar har moderniserats

Börshuset i Stockholm där Svenska Akademien sammanträder på torsdagar. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svenska Akademien presenterar nu en modernisering av Gustav III:s stadgar som skrevs på 1700-talet.

Stadgekommentaren som lagts till förtydligar att ledamöter ska sätta Akademiens intressen framför sina egna.

Det handlar alltså om en nytolkning av stadgarna. Bland annat skriver Akademien så här i stadgekommentaren:

”Ledamoten förväntas sätta Akademiens intressen framför sina egna och förväntas undvika lägen där en pliktkollision uppkommer. Med en vidare bestämning kan sägas att ledamoten förväntas göra en god arbetsinsats, respektera sin tystnadsplikt, undvika att kritisera Akademien eller sina kollegor offentligt, agera aktsamt och med omdöme och integritet samt fästa Akademiens uppmärksamhet på risker för och hot mot dess verksamhet.”

Den förtydligar också tystnadsplikten och att "en ledamots ledsagare och övriga närstående är att betrakta som utomstående". Däremot har Akademiens beskyddare, kungen, rätt att närvara vid de slutna sammanträdena.

Kungen beslutade om förtydligande

Beslutet om att stadgarna skulle förnyas fattades av kungen i maj. Han ger följande kommentar om stadgekommentaren i ett pressmeddelande:

”De riktlinjer för arbetet som Svenska Akademien nu antagit är positiva och ett viktigt led i de ansträngningar som görs för att återskapa förtroendet för Akademien, även om mycket återstår.”

Och sedan fortsätter han: 

”Jag noterar med tillfredsställelse att lojaliteten mot Akademien och vikten av att ledamöter alltid sätter Akademiens intresse framför sina egna särskilt understryks. Detta är viktiga utgångspunkter för det fortsatta arbetet.”

Redan i maj klargjorde kungen att ledamöter kan lämna Svenska Akademien:

”Hans Majestät Konungen har, efter samråd med Svenska Akademien, i dag förtydligat Svenska Akademiens stadgar på det sättet att det tydliggörs att en ledamot kan lämna Akademien på egen begäran”, meddelade hovet i ett pressmeddelande.