Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Sveket mot äldre mitt i pandemin: ”Dött i förtid”

Ställningstagande om palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede, har enligt IVO inte skett i enlighet med gällande regelverk under pandemin.
Yngve Gustafson är äldreforskare och professor i geriatrik.
Foto: SVERIGES RADIO
Lars Arrhenius tillträdde som diskrimineringsombudsman 1 december.
Foto: STINA STJERNKVIST
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Foto: Tomas Södergren

Generella direktiv, gruppbedömningar och vård i livets slutskede på felaktiga grunder.

Sveriges regioner har fått svidande kritik för behandlingen av coronasmittade på landets äldreboenden. 

Nu kan frågan om åldersdiskriminering under pandemin bli ett fall för DO.

– Det är allvarligt, det som har kommit fram, säger nya diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius.

I förra veckan riktade Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, skarp kritik mot vården av coronasmittade på Sveriges äldreboenden, i samliga av landets 21 regioner.

Deras granskning, som närstuderar situationen på 98 särskilda boenden, visar bland annat att en femtedel av patienterna inte fick någon individuell läkarbedömning. I de fall där läkare har gjort en bedömning utfördes majoriteten över telefon. Färre än en tiondel fick en fysisk bedömning.

Äldreforskaren Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, säger att granskningen gör honom både förbannad och förtvivlad. Han sommarpratade om äldres utsatthet under pandemin och reagerade redan i våras på att många covid-smittade fick felaktig behandling på äldreboenden.

– Det är en fruktansvärd skandal som har drabbat de äldre i Sverige. Det handlar om att ta ställning till om en patient ska leva eller dö, och det har man gjort utan att undersöka patienten. Det är skrämmande att vi har så många läkare som uppenbart bryter mot grundläggande etiska principer, i hur man bedömer en patient, säger Yngve Gustafson.

Äldreforskaren: ”Vållande till annans död”

Hela 16 regioner prickas också för att vård i livets slutskede inte har skötts enligt gällande regelverk. Under en period fick exempelvis äldre med coronasymtom på boenden i Sörmland palliativ vård, oavsett om patienten hade konstaterad smitta eller inte, enligt Ivos granskning. Region Sörmland har förnekat att några sådana riktlinjer existerade.

I medierna har det även framkommit flera exempel där anhöriga larmat om att deras närstående ordinerats palliativ vård, i stället för behandling mot virussjukdomen. Yngve Gustafson kallar det för ”aktiv dödshjälp”.

– I många fall är det vållande till annans död. Konsekvensen av att man inte har individuell bedömning är att människor får palliativ vård, utan att de har en dödlig sjukdom. Som regel får en akut infektion aldrig leda till att man sätter in läkemedel som dödar patienten. Kombinationen av morfin och midazolam gör att en gammal människa slutar andas. Man kvävs till döds.

– Många av de som dött i förtid skulle ha haft många år kvar att leva. Deras liv är inte meningslösa, säger Gustafson.

Anklagas för åldersdiskriminering

Även politiker har reagerat kraftfullt. ”Skandal”, ”skamligt” och ”hårresande” är några av partiledarnas ordval för att beskriva Ivos granskning. Enligt statsminister Stefan Löfven (S) är det nu upp till regionerna att åtgärda bristerna. Ivo har gett regionerna fram till 15 januari att redovisa åtgärder. 

– Det värsta är att alla myndigheter skyller ifrån sig, säger Yngve Gustafson.

Han tycker att problemen förvärrades när man på 90-talet lade ansvaret för äldreomsorgen på kommunerna, trots att de boende ofta är multisjuka och kräver regional sjukvård. Han vill se en rejäl genomlysning av ansvarsfördelningen. 

– Det finns en utbredd åldersdiskriminering i Sverige. Våra studier visar att äldre känner sig negligerade av såväl politiker som sjukvården. Och enligt OECD ligger vi i botten i Europa vad gäller synen på äldre människor.

Att utsättas för gruppbedömning, bara för att man råkar bo på en viss adress eller ha en viss ålder, handlar om diskriminering, anser även SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson. 

– Det här får inte hända igen, säger hon till tidningen Senioren.

DO öppnar för att granska frågan

Sedan den 1 december är Lars Arrhenius är ny diskrimineringsombudsman, DO. Han berättar att de under perioden mars-oktober har tagit emot ett 60-tal anmälningar om diskriminering kopplade till den pågående pandemin, och att flera av dem rör ålder.

DO ska i närtid besluta om en egen tillsyn, för att eventuellt undersöka om det förekommit överträdelser av diskrimineringslagen. Lars Arrhenius säger att Ivos kritik är allvarlig och indikerar en systematik.

– Vi har naturligtvis tagit del av medieuppgifterna att boenden på särskilda boenden fått sämre vård eller schabloniserade bedömningar, och nu även Ivos delrapport. Om en person inte har fått en individuell bedömning utifrån sitt hälsotillstånd, och det finns en koppling till personens ålder, skulle det kunna vara en fråga om diskriminering. 

– Jag tycker att det här är en viktig fråga att titta på, som berör många. Men vi vill invänta att hela Ivos tillsyn är klar innan vi slutgiltigt tar ställning till om vi också ska inleda tillsyn, säger Arrhenius.

Etikprofessorn: ”Fel och olyckligt”

Etikprofessor Lars Sandman, föreståndare för Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet, arbetade under våren med utformandet av Socialstyrelsens nationella principer för prioritering av såväl intensivvård som rutinsjukvård under pandemin. 

Han slår fast att alla har rätt till en individuell läkarbedömning, enligt svensk lagstiftning.

– Detsamma gäller om man ska övergå till palliativ vård. 

Kan man göra den bedömningen över telefon?

– Om man har en patient som man tidigare bedömt börjar närma sig livets slut, så kanske vissa bedömningar om en specifik insats kan göras över telefon. Men den stora bedömningen, som kan handla om att rädda livet på någon, tycker jag verkar orimlig att göra över telefon. 

– Det är både fel och olyckligt att man inte gör det på plats, även om det inte nödvändigtvis betyder att man har gjort en felaktig bedömning. Man hamnar i ett kontrafaktiskt resonemang, vad hade hänt om patienten hade fått behandling? Det är väldigt svårt att uttala sig om, säger Lars Sandman.

Ivos kritik i korthet

Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.

Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på grund av brister i primärvårdens patientjournaler.

Källa Ivo

Hör experterna svarar på frågor från ”Dina frågor”.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.