Svaret på rysshotet: Nordiskt samarbete

De nordiska länderna är ett direkt svar på Putins aggressivitet. Peter Hultqvist är Sveriges försvarsminister.
Foto: Lisa Mattisson Exp

Ett utökat militärt samarbete som ett direkt svar på Putins aggressivitet.

Så beskrivs det samarbete som de fem nordiska försvarsministrarna, bland dem svenske Peter Hultqvist, presenterat i norska Aftenposten.

Men statsminister Stefan Löfven, S, har en mildare syn på ett hot från Ryssland.

– Vi har under ett antal år, sex, sju, åtta år noterat att Ryssland höjt sin militära förmåga avsevärt. Det som händer i Ukraina gör inte säkerhetsläget stabilare i Europa. Vi upplever dock inte att Ryssland utgör något direkt militärt hot mot Sverige, säger han.  

Debattartikeln i den norska tidningen Aftenposten beskrivs som en programförklaring, i den skriver ministrar från alla fem nordiska länder att man vill utöka det militära samarbetet. Bland undertecknarna finns svenska försvarsministern Peter Hultqvist.

– Ryssland har annekterat Krim, vilket strider mot den internationella folkrätten. Vi konstaterar också att de är drivande i konflikten i Ukraina. Det är inte ord vi kan analysera från ryska sidan, utan handling, säger Peter Hultqvist till TT.

Om att udden är tydligt riktad mot Ryssland säger Hultqvist till TT:

– Vi noterar bara det som sker i vår omvärld. Vi är länder med en klar defensiv hållning. Vi vill skapa säkerhet i vår del av Europa, men måste ändå ha klar uppfattning om vad som bryter mot internationell lag och rätt.

Statsministern mer defensiv

Men Stefan Löfven, S, har en något mildare syn på ett ryskt hot.

- Det är ingen signal till Ryssland. Det här är en signal att ett lands regerings viktigaste uppgift är att se till att försvara våra gränser. Det är a och o och grundläggande. Vi har sedan länge ett nordiskt samarbete på försvarsområdet. Vi har flera olika samarbeten, ett specifikt med Finland, vi har inom ramen för Norden och vi har inom Nato. Det visar på flexibiliteten och styrkan i svensk försvarspolitik att vi har den försvarspolitiken, säger statsministern när Expressen träffar honom under fredagen.

Patrik Gayer, politiskt sakkunnig till Finlands försvarsminister Carl Haglund, säger till Expressen:

– Det är klart att händelserna som skett i närområdet spelar en roll för vår säkerhet. Ett fördjupande av det nordiska försvarssamarbetet har pågått i flera år. Det här är ett steg till i den processen.

Är det en rädsla för vad Putin ska ställa till med?

– Jag vet att ni alltid vill sätta emotionella uttryck, men sådant som rädsla och ängslan gör man inte försvarspolitik på, säger Patrik Gayer.

Fler gemensamma övningar

Avtalet och texten - som har formen av en deklaration - är ett direkt svar på aggressiva ryska beteende i närheten av dessa nordiska länder, skriver Aftenposten.

Ministrarna själva förklarar samarbetet med "den ryska aggressionen mot Ukraina" och den ökade ryska militära aktiviteten kring Östersjön med upprepade gränskränkningar.

I den gemensamma texten berättar de fem ministrarna också om ett utökat samarbete med de baltiska staterna.

Avskräckande mot Ryssland

I Aftenposten drar försvarsanalytiker Janne Haaland Matlary slutsatsen att denna deklaration innebär att man samlat sig till ett gemensamt avskräckande mot Ryssland.

Haaland Matlary säger att det är så långt det är möjligt att få in de icke Nato-anslutna länderna Sverige och Finland verkligen går med i Nato.

- Det ser ut som en förberedelse för medlemskap i alliansen, säger Haaland Matlary.

Men Stefan Löfvens besked var under fredagen glasklart:

- Vi har sedan många år en strategi. Vi var överens i försvarsberedningen för flera år sedan att det inte var aktuellt. Här gäller det att hålla i linjen och den här frågan är digital. Vi ska inte utreda Natomedlemskap av den enkla anledningen att vi inte ska bli medlemmar i Nato.

Så här inleder de fem ministrarna debattartikeln:

"Den ryska aggressionen mot Ukraina och olagliga annektering av Krim är ett brott mot internationell rätt och andra internationella överenskommelser. Det ryska handlandet är den största utmaningen av den europeiska säkerhetssituationen. Denna utveckling innebär att säkerhetssituationen i de nordiska ländernas närområden märkbart har försämrats under det senaste året ...vi måste vara beredda på nödsituationer eller händelser kan inträffa. "

Man skriver också:

"Vi måste ta itu med Rysslands handlande, inte till Kreml retorik. Ryssland genomför stora ekonomiska satsningar på sin militära kapacitet. De har visat att de är redo att använda militära medel för att uppnå sina politiska mål, även när det handlar om kränkningar av folkrättsliga principer ... Det ryska försvaret agerar utmanande längs våra gränser, och det har funnits flera gränsekrenkinger i länder runt Östersjön . "

Man säger också att det första exemplet på detta utökade samarbete är övningen Nordic Challenge som hålls i Sverige och Norge i slutet av maj i år.

De har undertecknat artikeln

Peter Hultqvist, försvarsminister i Sverige.

Nicolai Wammen, försvarsminister i Danmark.

Eriksen Søreide, försvarsminister i Norge.

Carl Haglund, försvarsminister i Finland.

Gunnar Bragi Sveinsson, utrikesminister på Island.

Samarbetet beskrivs i ett antal punkter:

• Fler gemensamma övningar

• Ett gemensamt industriellt samarbete som bland annat inbegriper försvarsindustrin.

• Gemensam utbyte underrättelseinformation.

• Gemensam behandling av "cyber-material".

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.