Svärdet utanför gränsen – eller?

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Regalskeppet Svärdet hittades vid en dykning utanför Öland i somras.
Foto: Ingemar Lundgren / Deep Sea Productions

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) konstaterar att det förlista regalskeppet Svärdet förmodligen är beläget på internationellt vatten.

Men bara förmodligen.

Dykarna, som fann skeppsvraket i fjol somras, har visserligen inte avslöjat den exakta positionen. Men en extern aktör, som både dykarna och RAÄ har förtroende för, har varit på platsen öster om Öland och funnit att den enligt sjökortet är belägen mellan 240 och 700 meter utanför Sveriges territorialgräns.

Men det finns ett aber, konstaterar Peter Norman, utredare på myndigheten.

– Enligt sjöfartsverket råder det stor osäkerhet om exakt var territorialgränsen går just öster om Öland. Det kan slå på 500 meter, säger han.

Hårdare regler

Det finns alltså en liten möjlighet att vraket trots allt ligger innanför gränsen. Det skulle i ett slag innebära hårdare regler för dem som vill bärga fornfynd från fartyget.

Dykarna har hittills vägrat att avslöja vrakfyndets position för att hindra vrakplundrare.

Riksantikvarieämbetet har anmält dykarna till åklagare för fornminnesbrott, eftersom de dröjde med att anmäla de fynd de bärgade för att säkerställa vrakets identitet. Vid anmälan av bärgade fornfynd måste också fyndplatsens exakta position anges.

Fornfynd måste anmälas

Om någon bärgar ett fornfynd från ett fartygsvrak utanför svensk territorialgräns ska fyndet snarast anmälas hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ), länsstyrelse, länsmuseum, polisen eller Kustbevakningen.

Om någon vill bärga fornfynd från vrak innanför territorialgränsen måste tillstånd hos länsstyrelsen sökas i förväg. Bärgade föremål ska anmälas på samma sätt som om fynden gjorts på internationellt vatten.

Vid anmälan om fornfynd ska fyndets position anges. Uppgiften blir därmed offentlig.

Källa: RAÄ (TT)

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.