Sture Bergwalls advokat sågar rättens nya experter

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Advokaten Thomas Olsson och Sture Bergwall.

Om en vecka tas Sture Bergwalls, tidigare Thomas Quick, fall upp i förvaltningsrätten i Falun.

Då med två nya sakkunniga - Rosario Leopardi, överläkare vid Löwenströmska sjukhuset, och Cay Asplund, specialistläkare i psykiatri och rättspsykiatri.

Något som Bergwalls advokat Thomas Olsson menar inte tillför någonting.

– Det där är inte personer som har någon möjlighet att göra en mer ingående bedömning av de här frågorna, säger Thomas Olsson, advokat.

I söndagens Agenda tog två professorer inom rättspsykiatri upp att patienter kan hållas inlåsta av ekonomiska skäl.

– Man tjänar pengar på de här patienterna. Är patienten inte skriven i landstinget där sjukhuset ligger får man en intäkt, säger professor Anders Forsman till Agenda.

Anders Forsman, ledamot i socialstyrelsens rättsliga råd, är också den som Sture Bergwall och advokat Thomas Olsson har föreslagit som den sakkunnige som ska utföra en ny utredning av Sture Bergwall. 

Sture Bergwall är nu friad från de åtta mord han fälldes för mellan 1994 och 2001.

I över 20 år har han suttit inlåst på rättspsykiatrin på Säters sjukhus, och en gång i halvåret omprövas hans vård vid förvaltningsrätten i Falun. På måndag nästa vecka är det dags igen, och närvarar gör Sture Bergwall.

– Sture Bergwall är väldigt pessimistisk om sina möjligheter att få en opartisk och rättvis prövning av den här frågan på måndag, säger Thomas Olsson om det stundande beslutet från förvaltningsrätten.

Ingen ny bedömning av psyket

Länge har de arbetat för att en ny bedömning av Sture Bergwalls psykiska hälsa görs - något som rätten har avslagit.

Till måndagens förhandlingar hade de rekommenderat att Anders Forsman kallas in, enligt Thomas Olsson. Istället kommer vittnesförhör att hållas med Forsman.

– Vi föreslog Anders Forsman som den sakkunnige som skulle kunna utföra den här utredningen. Det avslog förvaltningsrätten, säger Thomas Olsson. 

– Sedan försökte man på något sätt mildra effekten av det beslutet, så i stället beslutade man om ett vittnesförhör med Anders Forsman. 

Ett vittnesförhör var dock inte aktuellt för Thomas Olsson och hans klient, eftersom Forsman inte har insyn i vården av Sture Bergwall.

I söndagens Agenda diskuterades just att patienter sitter inlåsta på rättspsykiatriska kliniker under lång tid. Då tog Thomas Olsson upp att förvaltningsrätten är beroende av den behandlande läkarens bedömning.

– Förvaltningsrätten saknar egen kompetens att pröva om en människa ska vara inom rättspsykiatrisk vård, säger han till Expressen.se.

– Det är en märklig situation. Det är svårt att förstå för en utomstående att man kan hålla en människa inlåst i över 20 år. 

Ingen utomstående psykiater

Till måndagens förhandlingar har man kallat in två, nya sakkunniga - Rosario Leopardi, överläkare vid Löwenströmska sjukhuset, och Cay Asplund, specialistläkare i psykiatri och rättspsykiatri.

Något som Thomas Olsson inte ser tillför något - i stället vill man se att en bedömning genomförs av en utomstående psykiatriker. 

– Vad man gör är att man har förordnat två sakkunniga för domstolen och de har inte tillgång till något material, de har inte tillgång till journalerna och de har aldrig träffat Sture, säger han.

– Det där är inte personer som har någon möjlighet att göra en mer ingående bedömning av de här frågorna. 

Förhör kommer också att hållas med Säters överläkare Vladislav Ruchkin och psykologen Martin Carlsson.

Aftonbladet publicerar samtidigt Säters riskbedömningar av Sture Bergwall.

Där poängsätts patienten på en punktlista för psykopati, och i bedömningen får Bergwall 32,5 av 40 - bland annat på punkterna "nonchalant, hal, opålitlig, charmig på ytan", "promiskuöst sexuellt beteende", "manipulativ", "parasiterande livsstil" och "patologisk lögnaktighet".

– Det som står där bär löjets prägel skulle jag säga. Dels är det bedömningar som inte har föregåtts av något samtal eller någon intervju med Sture Bergwall, säger Thomas Olsson till Expressen.

– Det är en märklig blandning av omständigheter som var aktuella för 20, 30, till och med 40 år sedan, och det som gäller i dag.

Han menar att bedömningarna började göras efter att Sture Bergwall började ta tillbaka sina erkännanden.

– Det är svårt att tillmäta de där bedömningarna någon som helst betydelse, säger Thomas Olsson.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.