Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nyköpings lasarett blev strömlöst – patienter evakuerade

Strömmen tillbaka på Nyköpings lasarett
Foto: ROGER VIKSTRÖM
Nyköpings lasarett. Arkivbild. Foto: TS Eriksson / Wikimedia
Foto: Pontus Stenberg

Patienter evakuerades från lasarettet i Nyköping på grund av ett strömavbrott orsakat av en explosion i ett ställverk.

Sjukhuset gick upp i regionalt förstärkningsläge och inga patienter kunde tas emot.

– Jag tycker det är fruktansvärt att det här kan hända utan att det går i gång något reservaggregat, säger patienten Susanne Brandell.

Vid 18-tiden på lördagen meddelade Region Sörmland att strömmen kommit tillbaka. 

Under flera timmar på lördagseftermiddagen var sjukhuset strömlöst. Vid 18-tiden skriver Region Sörmland på sin hemsida att strömmen är tillbaka och att planeringen med att evakuera hela sjukhuset avbryts men att datorerna fortfarande inte fungerar. 

Vid klockan 21.30 fungerade utrustningen som den ska igen, och sjukhuset började ta emot patienter. All verksamhet startades då upp, förutom förlossningen som hölls stängd över natten. Där fanns utrustning som måste laddas upp och kontrolleras. 

Strömavbrottet orsakades av en explosion i lasarettets ställverk vid lunchtid.

Lasarettet gjorde en plan för att evakuera de tre intensivvårdspatienterna till andra sjukhus.

– Vi har inventerat att vi har 108 patienter inneliggande på sjukhuset, och vi ser över status för en eventuell evakuering, men där är vi inte ännu, sade kommunikationsdirektören Maria E Karlsson.

Strömavbrottet ledde också till att lasarettet saknade ventilation.

Ljusbåge i ställverk – kulvertar rökfyllda

Explosionen i ställverket orsakade rökspridning.

– Vi har haft någon form av ljusbåge i ett ställverk. Vi har ingen brandspridning men vi har rökspridning i kulvertarna, säger Henrik Dewoon-Thorén, räddningschef i beredskap.

Räddningstjänsten, som var på plats med två enheter och en ledningsenhet, öppnade rökluckor för att ventilera ut röken.

Delar av lasarettet har återfått strömmen.

Planerat underhållsarbete

Incidenten i ställverket inträffade i samband med ett planerat underhållsarbete.

– Vi hade en medarbetare som höll på med apparaten. Då blev det en brand i ställverket, en explosion och en ljusbåge. Därefter blev det rökfyllt i kulverten, säger kommunikationsdirektör Maria E Karlsson.

Hur gick det för medarbetaren?

– Det gick bra, men naturligtvis är personen väldigt skärrad och så.

Reservkraften startade inte

De livsviktiga apparater som är kopplade till patienter drivs av batterier. 

– Vi har batterier kvar för ett par timmar, men det är olika för olika apparater.

Däremot gick inte sjukhusets reservkraft i gång. Orsaken är att reservkraften finns på samma plats som ställverket.

”Riktigt otäckt” 

Susanne Brandell åkte till akuten på lördagen för att få sin arm gipsad. När hon körde upp mot sjukhuset såg hon två brandbilar och en ambulans parkerad utanför. 

– När jag kom in var det helt becksvart och proppfullt på akuten. 

Men trots det var stämningen bland patienterna lugn, säger Susanne Brandell. 

– När jag stod i luckan på akuten kom det en man och meddelade att det var nödläge och att hela sjukhuset var utan ström. Jag tänkte bara att det här måste ut i nyheterna, jag tycker inte att man ska åka till det här sjukhuset.

Susanne Brandell valde att åka hem från sjukhuset och i stället åka tillbaka i morgon. 

– Jag tycker det är fruktansvärt att det här kan hända utan att det går i gång något reservaggregat. Det tycker jag är riktigt otäckt. 

Patienter evakueras efter strömavbrottet.