Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stort medlemsras för Svenska kyrkan

Foto: Jens Christian / EXPRESSEN/KVÄLLSPOSTEN

Svenska kyrkan förlorade drygt 5 100 medlemmar förra månaden. Aldrig har så många valt att lämna kyrkan en julimånad, och medlemsraset denna sommar är historiskt stort.

Utträden ur Svenska kyrkan

År Utträden juni Utträden juli Utträden helår

2007 2 628 2 563 56 343

2008 2 688 2 553 50 504

2009 3 246 2 808 73 595

2010 3 936 2 688 57 458

2011 3 376 2 638 52 534

2012 2 699 2 396 54 625

2013 2 503 2 701 70 516

2014 2 866 2 119 46 177

2015 2 940 2 133 46 895

2016 13 311 5 119 38 332 (jan–juli)

TT

Svenska kyrkan krymper sakta men säkert, men aldrig har så många valt att lämna samfundet som denna sommar. Under juni begärde drygt 13 300 personer att få lämna kyrkan, jämfört med omkring 3 000 en normal junimånad.

Preliminär statistik från kyrkokansliet i Uppsala visar att raset bromsades upp i juli, men drygt 5 100 utträden ligger ändå långt över de mellan 2 100–2 800 utträdena en vanlig junimånad.

Dyra resor

Det är avslöjanden om dyra utlandsresor som fortsätter att slå tillbaka på samfundet. Sveriges Radio rapporterade i slutet av maj om hur politiker och tjänstemän i kyrkan gjort vidlyftiga tjänstresor utomlands. Och Aftonbladet avslöjade att höga andliga ledare under privata utlandsresor låtit kyrkan betala för övernattningar på lyxiga hotell.

Avslöjandena ledde till att två chefer togs ur tjänst och att en oberoende utredning av utlandsverksamheten inleddes. Parallellt analyserar Svenska kyrkan hur mediernas granskning påverkat medlemmarnas inställning till kyrkan.

Många valde alltså att avsluta sitt medlemskap, och hittills i år har 38 300 medlemmar lämnat Svenska kyrkan. Det kan jämföras med 46 900 utträden under hela 2015.

"Mattas av"

TT har bett att få intervjua Gunnar Sjöberg, kommunikationschef vid kyrkokansliet i Uppsala, om de färska siffrorna och dess konsekvenser men han har avböjt att svara på frågor. I ett mejl skriver han i stället:

"Vår bedömning är att de högre utträdessiffrorna i juli är en fortsatt effekt av mediernas granskningar tidigare i sommar, men att den effekten börjar mattas av. I månadsskiftet augusti–september kommer vi att kunna presentera en sammanfattande analys av vad granskningarna har inneburit i vår relation till medlemmarna."

Någon annan företrädare för Svenska kyrkan har inte heller, enligt kyrkokansliets presstjänst, funnits tillgänglig för en intervju.

TT