"Större problem i orter med liten invandring"

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Stefan Fölster presenterar en rapport som visar att de sociala problemen är större i orter med liten invandring.
Foto: Sven Lindwall

Invandrartäta orter har mindre sociala problem än orter med liten invandring.

Det skriver professor Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, på DN Debatt.

"Det finns överhuvudtaget ingen tendens för invandrartäta orter att ha sämre resultat än andra", konstaterar han.

– Jag är rätt förvånad över resultatet efter den debatt vi haft om integrationsproblem, säger Fölster till Expressen.se.

Stefan Fölster har utgått från en Sverigeanpassad variant av FN:s utvecklingsindex när han jämfört de svenska orterna.

De har bland annat jämförts med avseende på andelen underkända i årskurs 9, andel avhoppare från gymnasium, ungdomsarbetslöshet såväl som totalt arbetslöshet, andel långtidssjukskrivna och förtidspensionerade, medellivslängd, inkomster, betalningsförelägganden med mera.

Resultatet är att orter med en invandring över snittet – som till exempel Älmhult – klarar sig bättre än orter med relativt liten invandring.

Av de fem orter som klarar sig sämst har fyra exceptionellt få invandrare. De 20 sämsta orterna har färre invandrare än snittet, nämligen 10,7 procent.

Samtidigt har de 20 bästa orterna fler invandrare än snittet, nämligen 14,4 procent, skriver Stefan Fölster på DN Debatt.

"Det finns överhuvudtaget ingen tendens för invandrartäta orter att ha sämre resultat än andra", konstaterar han.

Flera mekanismer

Många av de orter som klarar sig dåligt i undersökningen är gamla bruksorter som inte klarat av att ställa om.

Stefan Fölster tar bland annat upp Forshaga där en av tre ungdomar varken studerar eller jobbar och Söderhamn där andelen förtidspensionärer är bland de största i landet.

Stefan Fölster pekar ut det kommunala utjämningssystemet som en bov i dramat. Det gör det möjligt för kommuner att höja skatter utan att man behöver bekymra sig över att man blir mindre attraktiv. Det gör även att kommuner inte behöver bry sig om konsekvenserna av att inte satsa på företagande.

Han menar vidare att många orter i svenska avfolkningsbygder har samma problem som eurokrisens problembarn, Grekland, genom att kollektivavtalens krav på lika löner över hela landet gör det svårt för dem att höja sin konkurrenskraft.

Förslag

Stefan Fölster tar också upp svenska bruksorter som går mot trenden, bland annat Åtvidaberg, Hallstahammar och Surahammar. Dessa har lyckats genom bland annat satsningar på företagande.

Han föreslår att kommuner som, utan att höja skatterna, lyckas minska antalet avhoppare från gymnasiet och minskar arbetslösheten bland ungdomar får ett bidrag från staten.

Stefan Fölster avslutar med att slå fast:

"Det är under alla omständigheter orimligt att en pseudodebatt om problem med invandring tillåts skyla över att Sverige har stora och växande sociala problem i invandrarfattiga orter."

"Rätt förvånad"

Stefan Fölster trodde att undersökningen skulle ge ett annat svar.

– Jag är rätt förvånad ändå efter den debatt vi haft om integrationsproblem. Jag att det skulle synas tydligt att invandrartäta orter har störst sociala problem, sedan visade det sig att det snarare är tvärtom, säger Stefan Fölster som fortsätter:

– Slutsatsen är väl att det som har sett ut som ett särskilt invandrarproblem i stället är ett bredare problem att det på många håll är svårt att få i gång tillväxt.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.