Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stökig elev lyftes ut ur klassrum – fick 25 000

Antalet fall där lärare anmäls för att ha kränkt elever har ökat kraftigt. Bilden är tagen i ett annat sammanhang än innehållet i artikeln.
Foto: Colourbox

Antalet anmälningar om elever som kränkts av lärare har nästan fördubblats på fem år.

I ett aktuellt fall i Malmö fick kommunen betala 25 000 kronor i skadestånd efter att en lärare lyft ut en stökig elev ur klassrummet.

– Jag är lite orolig över om vi får en utveckling där lärare blir så rädda för anmälningar att de inte kan göra sitt jobb på ett bra sätt, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I mars förra året lyfte en lärare på en skola i Malmö vid flera tillfällen ut en stökig elev ur klassrummet.

Skolans rektor ansåg att lärarens agerande var befogat, men nyligen beslutade Barn- och elevombudet, som är en del av Skolinspektionen, att eleven kränkts och ska få 25 000 kronor i skadestånd av kommunen.

En av anledningarna till att Barn- och elevombudet bedömde händelsen som kränkande var att elevens klasskamrater såg när denne lyftes ut ur klassrummet.

Fallet är ett av många där lärare anses ha kränkt elever i svenska skolor. Och de blir allt fler.

155 kritikbeslut på ett halvår

Expressens genomgång visar att antalet kritikbeslut från Skolinspektionen, i ärenden där en lärare ska ha kränkt en elev, har mer än tredubblats sedan 2013.

Myndigheten fattade 93 sådana kritikbeslut 2013 – sedan dess har antalet stigit nästan varje år. Första halvåret 2018 fattades 155 kritikbeslut på den grunden. Siffran för hela året kommer alltså sannolikt att vara över 300.

Antalet anmälningar om lärare som kränkt elever har också stigit kraftigt – och nästan fördubblats sedan 2013.

Och allt större andel av anmälningarna leder till kritikbeslut – från en femtedel 2013 till mer än en tredjedel 2018.

KRÄNKANDE BEHANDLING LÄRARE-ELEV – SKOLINSPEKTIONEN

ANTAL ANMÄLNINGAR

2013 – 475

2014 – 532

2015 – 616

2016 – 781

2017 – 808

2018 första halvåret – 424

ANTAL KRITIKBESLUT

2013 – 93

2014 – 146

2015 – 168

2016 – 150

2017 – 253

2018 första halvåret – 155


ANDEL KRITIKBESLUT

2013 – 20%

2014 – 27%

2015 – 27%

2016 – 19%

2017 – 31%

2018 – 36%

Hamid Zafar: ”Ganska snäv syn på lärarens uppdrag”

Hamid Zafar oroas över utvecklingen med kränkningsanmälningar mot lärare: ”Jag hoppas att fler beslut går hela vägen upp i Högsta domstolen”
Foto: PRIVAT

Skoldebattören Hamid Zafar oroas över utvecklingen.

– Om Barn- och elevombudet alltid landar i att barnet har blivit kränkt och att skolan ska föreläggas med vite, då har vi ett problem. Då vet ju läraren inte när man har möjlighet att ingripa, när man kan stoppa stöket. Läraren är samtidigt ansvarig för de andra barnens säkerhet också, säger han.

Hamid Zafar – tidigare rektor för Sjumilaskolans högstadium i Göteborg, nu barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun – efterfrågar tydligare rättspraxis:

– Jag skulle säga att Barn- och elevombudet har en ganska snäv syn på lärarens uppdrag. Det är klart, de har ju bara barnets perspektiv, och det är helt korrekt. Men jag hoppas att fler beslut går hela vägen upp i Högsta domstolen, så att vi får klarhet i vad som är okej för en lärare att göra.

58 procent upplever att elever stör ordningen

Enligt Skolinspektionens elevenkät från höstterminen 2018, upplever 58 procent av Sveriges niondeklassare att andra elever stör ordningen i klassrummet.

Hamid Zafar tycker att siffrorna är oroväckande.

– Det här är ganska förskräckliga siffror. Eleverna själva uppger att det förekommer ganska mycket stök i skolan, men vi pratar inte så ofta om det här. Och när en lärare ingriper för att stoppa stöket så kan det i bland landa i beslut som handlar om att läraren kränkt eleven. Om du lägger allt det här i en vågskål så hamnar vi en situation där vi får en osäker lärarkår, dess status undermineras och den inte känner till sina befogenheter, säger Hamid Zafar.

SKOLINSPEKTIONENS ELEVENKÄT ÅK:9 HT2018

Antal i gruppen 30 348

Antal deltagande i undersökningen 25 030

Svarsfrekvens 82%


Jag har studiero på lektionerna

12% stämmer helt och hållet

49% stämmer ganska bra

25% stämmer ganska dåligt

10% stämmer inte alls

4% vet ej

På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet

21% stämmer helt och hållet

37% stämmer ganska bra

29% stämmer ganska dåligt

9% stämmer inte alls

4% vet ej


Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna

16% stämmer helt och hållet

49% stämmer ganska bra

24% stämmer ganska dåligt

7% stämmer inte alls

5% vet ej

Elev lyftes ur soffa – fick 10 000 kronor i skadestånd

I ett annat aktuellt fall, som nyligen uppmärksammades av Lärarnas tidning, beslutade Barn- och elevombudet att Lidköpings kommun skulle betala 10 000 kronor i skadestånd efter att en lärare lyft en elev ur en soffa.

Eleven och dennes vänner hade flyttat på möblerna i skolans rasthall så att det inte gick att komma fram. Efter verkningslösa tillsägelser från en av lärarna klev en annan lärare in och lyfte en av eleverna ur en soffa. Händelsen spelades in med mobilkamera och filmen användes som bevisning i fallet.

Kommunen överklagade beslutet och fick i början av januari rätt av Skaraborgs tingsrätt, som alltså menade att det inte förelåg tillräckliga kränkningar för att skadestånd skulle betalas ut. Tingsrätten skriver i domskälen att rättsläget på området är oklart – alltså att det inte finns tillräckliga prejudikat.

Domen i Skaraborgs tingsrätt har överklagats av Skolinspektionen och hovrätten har beviljat prövningstillstånd.

Anna Ekström: ” Oroväckande”

Sveriges nya utbildningsminister Anna Ekström (S): ”Jag har aldrig träffat en lärare som vill ha befogenheter att göra barn illa”.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Utbildningsminister Anna Ekström (S) känner till det stigande antalet kränkningsanmälningar.

– Jag tycker förstås att det är oroväckande att anmälningarna ökar så mycket. Om det är så att det förut fanns ett mörkertal, där folk inte visste eller vågade anmäla, då är det ju bra att anmälningarna ökar. Men samtidigt är jag lite orolig över om vi får en utveckling där lärare blir så rädda för anmälningar att de inte kan göra sitt jobb på ett bra sätt, säger Anna Ekström.

Hon är kluven till att ge lärare större befogenheter att fysiskt avlägsna stökiga elever.

– I januariavtalet så har vi ju skrivit in att vi gemensamt ska ta fram regler för hur man kan upprätthålla ordning och reda i skolan. Och jag tycker själv att det är bra att vi har skrivit in det i januariavtalet. Samtidigt har jag träffat så många lärare i Sverige under mina år inom skolpolitiken, och jag har ju aldrig träffat på en lärare som vill ha befogenheter att göra barn illa.

Enligt skollagen har lärare befogenhet att ta till fysiskt våld i vissa situationer.

– Det har kommit ett antal domstolsavgöranden som klargör att lärare i bland till och med har en skyldighet att skilja elever som slåss åt, till exempel. Och jag vill att lärarna ska känna att de har hela samhället bakom sig när de utför sitt arbete, säger Anna Ekström och fortsätter:

– Alldeles oavsett vilka bedömningar man gör av Skolinspektionen så ska vi ju faktiskt se över reglerna som handlar om disciplinära befogenheter för lärare och rektorer. Den som läser igenom den skollag som Jan Björklund skrev 2010 – den skollagen är ju skriven för att den dåvarande alliansregeringen ville se till att barn och elever inte skulle kränkas i skolan. Nu har vi gemensamt sagt att vi ska se över skrivningarna, så att det finns möjligheter till att upprätthålla ordning och reda i skolan. Och jag tycker att det är alldeles utmärkt att vi ska göra det.

Överenskommelsen mellan S, MP, C och L innehåller inga konkreta åtgärder för att utöka lärarnas rätt att fysiskt avlägsna stökiga elever. Anna Ekströms stab kan inte svara på om det finns några planer på att utreda just detta.

Haddad (L): Lägg ner Barn- och elevombudet

Vice ordföranden i utbildningsutskottet Roger Haddad (L) anser att regeringen borde agera.

Roger Haddad, skolpolitisk talesperson i Liberalerna och vice ordförande i utbildningsutskottet, kräver att regeringen agerar i frågan. 

– Liberalerna anser att det är orimligt att Statens skolinspektion och i synnerhet Barn- och elevombudets beslut går emot lärare som följer skollagen. Deras beslut underminerar lärarnas roll totalt, säger Roger Haddad.

– Barn- och elevombudet måste läggas ner, skollagen måste skärpas och förtydligas. Vi måste ha ett regelverk som stöttar, inte motarbetar lärare som vill upprätthålla ordningen i skolan.

I en interpellation ställde Haddad nyligen frågan till utbildningsminister Anna Ekström om det finns någon mening att ha kvar Barn- och elevombudet och hur man ska öka lärarnas befogenheter. I fredags debatterade de i riksdagen.

Expressen har sökt Barn- och elevombudet för en intervju.


LÄS MER: Nu gör Björklunds skola comeback

LÄS MER: Experternas kritik mot nya skolpolitiken

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.